„legálne zracionalizoval“

Kz

P2610953 K

aaa

„Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení“ – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

K 2 (2) M

iKOKO (4)

From: JUDr. Katarína Patková <katarina.patkova@trencin.sk>

Sent: Monday, June 24, 2019 9:53 AM
To: ‚Monika Minarechová‘ <monika.minarechova@trencin.sk>; henrieta.sevcikova@trencin.sk;
Subject: RE: INFO 8000 – 12. júna 2019

Dobrý deň, vážený pán Jozef Sjekel, 

dňa 12.6.2019 bola mestu Trenčín doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie v nasledovnom znení:

„Žiadosť o „súčasnú typickú štandardnú“ INFOrmáciu podľa súčasného zákona číslo 211/ 2000 ktorá veľmi „legálne leží a len ťažko jej v tom zabrániť.“

                                                         Dobrý Deň 

„V tomto mestskom úrade fungujú profesionáli. Ďakujem vkuse súčasne legálne veľmi pekne.“ 

Nejaký, značnou mierou rôzne vkuse poškodený samostatný profesionál“ Ivan Liptai odišiel „s veľmi veľkou pokorou“ zo „služby dohodou na vlastnú žiadosť.“

Pri odchode zo „služby dohodou na vlastnú žiadosť,“ mu bola vyplatená „legálne nejaká odmena vo výške € 8 000.“

Žiadam vás „legálne s veľmi veľkou pokorou z tohto miesta“ o veľmi „typickú, profesionálnu, dôkladne svädomitú, jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú a jednoznačnú INFOrmáciu ktorá leží, či táto „odmena € 8 000“ mu bola „s veľmi veľkou pokorou“ vyplatená „dohodou na vlastnú žiadosť,“ alebo bol iný dôvod na vyplatenie „odmeny € 8 000“ po skončení „služby pre ľudí dohodou na vlastnú žiadosť?“

Ak bol na vyplatenie „odmeny € 8 000“ iný dôvod  ako „dohodou na vlastnú žiadosť,         tak žiadam uviesť aký?

„Ďakujem legálne samostatne vkuse veľmi pekne a len ťažko mi v tom legálne zabrániť.“

1

Na základe položenej otázky Vám oznamujeme, že predmetná odmena bola poskytnutá Ing. Ivanovi Liptaiovi v súvislosti so skončením pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.10. 2019.

P2610953

Odmena bola vyplatená v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi zamestnávateľa najmä za kvalitné plnenie služobných úloh a za uskutočnenie racionalizačných opatrení v činnosti mestskej polície.

S pozdravom,

Katarína Patková

MsÚ v Trenčíne

S pozdravom, 

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie


Kancelária prednostu

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255, 0902 911 142

e-mail: katarina.patkova@trencin.sk

web: www.trencin.sk

aaa

Ako dodám? Po tom ako „samostatný profesionálny rôzne poškodený chalan uskutočnil legálne vkuse veľmi raciona lízačné opatrenia v činnosti obecnei POLÍCIE“ trenčianskei, bol z toho („len sa legálne domnievam!“) taký vvčerpaný, že „bol nútený s veľmi veľkou pokorou odísť legálne zo služby dohodou na vlastnú  žiadosť a len ťažko mu v tom zabrániť Plne mu dávam a pravdu!“

1 K

1

 

KOmunikácia s mafijou….

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

P2610953 K

3. januára 2019 (3)

iKOKO (1)

iKOKO (2) iKOKO (3)

iKOKO (4) iKOKO (5)

iKOKO (6) iKOKO (7) iKOKO (8) iKOKO (9) iKOKO (10)iKOKO (11)iKOKO (12)iKOKO (13)iKOKO (14)iKOKO (15)iKOKO (16)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!Najk

Veľmi „ie  nepochybne poškodený  aKO taký.“

0

iKOKO (4)

P2610953 K

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

afK[4008]

P2610953

správny kandidát

INFO 8000

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

130517 (10)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Sjekel Jozef    Trenčín

 1. januára 2019                                                 Mesto Trenčín

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000

„Zamestnávateľ Transparentné Mesto Trenčín zastúpené nejakým prispôsobivým, pre mňa okrem iného značnou mierou veľmi nedôveryhodným pánom Rybníčkom ktorý je súčasťou mafije ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto spoločnosť musím povedať, vyplatil okrem iného proti mojej súčasnej vôli pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi nejaký Ivan Liptai, Ing., akože jeho súčasné meno, legálne, jasne a jednoznačne odmenu vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur).“

Niejasné ai niezrozumiteľné

      Žiadam veľmi „jasne, zreteľne, zrozumiteľne aj jednoznačne, legálne a stále rovnako,“ o veľmi „jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú aj jednoznačnú“ INFOrmáciu „s jasným textom a len ťažko mi v tom legálne zabrániť,“ či táto „odmena vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur), bola zamestnancovi Ivan Liptai, Ing. legálne proti mojej súčasnej vôli vyplatená okrem iného“ za vlastne úmyselné nelegálne sfalšovanie „dokladu ktorý mestská polícia nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje?“ Údajne!!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Zamestnanec, „sám nejaký“ Ivan Liptai, Ing., „akože jeho súčasné meno,“ týmto úmyselným primitívnym konaním „proti mojej vôli,“ alebo konal na príkaz niekoho?, pomohol „vlastne značnou mierou okrem iného v prvej rade“ zachovať údajné „dobré meno súčasnej“ trenčianskej obecnej „polície pred súčasnými spoluobčanmi a len ťažko mu v tom legálne zabrániť.“

1

Ako dodám? „Ja neviem, len sa okrem iného vlastne legálne domnievam,“              že táto legálne vyplatená odmena vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur) bola „zamestnancovi vyplatená proti mojej súčasnej vôli okrem iného“ za nelegálne úmyselné primitívne sfalšovanie dokladu „by som povedal, a len ťažko mu tom legálne zabrániť.“

Preto „som vlastne okrem iného súčasne nútený proti mojej súčasnej vôli,“ pýtať                     sa už skoro 3 roky „vlastne stále rovnakým textom“ na doteraz „stále“ úmyselne neposkytnutú veľmi jednoduchú, „jasnú, jednoznačnú, vlastne stále rovnakú“ INFOrmáciu, ktorej sa veľmi „opakovane legálne stále jasne a jednoznačne značnou mierou dožadujem, a len ťažko mi v tom vlastne legálne zabrániť.“

Niejasné ai niezrozumiteľné

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „vlastne okrem iného“ aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

j.  sjekel 

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

PPM (1)

Má PPL LEN „so mnou sama najväčšie problémy a len ťažko jei v tom zabrániť?!“   

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

_____________________________________________________________________________________________

Na svedomie:

OR PZ Trenčín

Okresná prokuratúra Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Hlavná kontrolórka

Okresný súd Trenčín

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

https://mytrencin.sme.sk/c/20958529/micega-priznal-volebnu-porazku-opatovnu-kandidaturu-este-zvazi.html?ref=av-center

necháme sa kúpiť za 10 euro

Je to výzva boja proti mafiji ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Mafija pod vedením                  SMERu – SD  ktorí jednoducho urobia všetko pre to aby nás ovládli. Je To tak!

Kto tu vládne? Mafija, mafija, ktorej súčasťou je pán Rybníček….. OK vyhral. Máte tu mafiju.

„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora nežiadal žiadnu politickú stranu, teší ma,                    že predstavitelia regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a dosiahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Trenčínu naozaj prináša pozitívne výsledky.

Každého poteší, keď niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto je prirodzené,                     že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Rybníček.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/20947134/rybnicka-na-post-primatora-trencina-podporil-smer-sd.html#ixzz5WfS3qo6h

MM

130517 (13)

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín okrem iného“ povedal: https://www.youtube.com/watch?v=R4IAZylgnSU

„Že vlastne tu súdnictvo je celkom výhodný biznis, v niektorých prípadoch.           Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

130517 (5) m

Upozorňujem prokuratúru na toto skutkové tvrdenie „súčasného pána primátora Mesta Trenčín,  – Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

1 K

Informácia

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

Informácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum.

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: //sk/_sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00312037

Odoslaná správa

Identifikátor správy: efbc6750-79f1-48ce-a92f-8d3e97fc3627

Predmet správy: INFO vlastne 8000

Dátum a čas prijatia: 06.01.2019 15:44

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

 

 

Miesta rizikové a neškodné

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

3. januára 2019 (3)

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 1. januára 2019 Mesto Trenčín

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000

938 (3).jpg N

         Žiadam legálne o INFOrmáciu „a len ťažko mi v tom zabrániť,“ kde sa   „v súčasnom nejakom modernom európskom Meste“ Trenčíne ešte nachádzajú okrem „najrizikovejšej“ cesty Palackej miesta „ktoré predstavujú   v súčasnej statickej doprave nejaké najväčšie riziko z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ a koľko „práve tých rizikových priestupkov“ v týchto „najrizikovejších miestach z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky súčasná nejaká mestská polícia dennodenne systematicky v prvej rade v každom čase vyrieši,     a len ťažko jej v tom zabrániť?“

MM

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Ako dodám? Žiadam uviesť veľmi „jasne, zreteľne, zrozumiteľne aj jednoznačne“ všetky „súčasné najviac rizikové miesta v súčasnom nejakom modernom európskom Meste Trenčíne z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ktoré sa súčasná nejaká mestská polícia v prvej rade orientuje,“ okrem cesty Palackej o ktorej už viem, že „je z hľadiska súčasnej nejakej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Najrizikovejšia musím povedať!“

L1700599

„dennodenné nasadenie súčasných síl ai prostriedkov v rámci svojich obmedzených kapacít.“

L1700593

Ktorý „súčasný“ zákon určuje, „ktoré priestupky v statickej doprave                   sú práve tie rizikové,“ a ktoré sú tie „menej závažné?“

Niejasné ai niezrozumiteľné

Už viac ako 3 roky sa stále veľmi neúspešne, veľmi „jasne,

zrozumiteľne a jednoznačne v prvej rade neustále na rôznych inštitúciách legálne rôznym spôsobom dožadujem nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nesfalšovaného, „nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nezmanipulovaného „dokladu ktorý súčasná trenčianska polícia obecná nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje.“ Údajne!!

Žiadam veľmi „jasnú, zrozumiteľnú, zreteľnú aj jednoznačnú súčasnú“ INFOrmáciu, kedy a kde si mám prísť pre nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nesfalšovaný, „nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nezmanipulovaný, „doklad ktorý súčasná trenčianska polícia obecná nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje?“ Údajne!!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „okrem iného“           aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

spis – kópia – kópia

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

Po tomto termíne „budem nútený legálne podať“ NOVÝ podnet pre úmyselné nesplnenie                   si povinnosti „a len ťažko mi v tom legálne zabrániť.“

_____________________________________________________________________________________________

0

Sjekel Jozef    Trenčín

30. júla 2017

4. januára 2019                     „Pán primátor                                                                        Mesta Trenčín“

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona číslo 211/ 2000                           

                                    Dobrý Deň

Žiadam veľmi jasne, veľmi jednoznačne, aj veľmi zrozumiteľne „z tohto miesta v rámci svojich kapacít“ veľmi jasnú, veľmi jednoznačnú, veľmi zrozumiteľnú aj zreteľnú INFOrmáciu s veľmi „jasným textom,“ kedy si mám prísť pre úmyselne nesfalšovaný, úmyselne nezmanipulovaný výpis z GPS trenčianskej mestskej „polície“ dňa 1. júna 2014 v ceste Súdnej?

„Po preverení údajov zaznamenaných uvedeným softvérovým systémom, ktorý mesto využíva na monitorovanie pohybu vozidiel bolo zistené, že vozidlo MsP Trenčín sa dňa 1.6.2014 v čase od 13:52:31hod do 13:53:01 hod nachádzalo na ulici Súdna.“

„Odpoveď,“ ako „spisový materiál bol odstúpený na dopravný inšpektorát,“ nech „pán náčelník“ ako taký intímne šepká do uška len vám, a celému trenčianskemu „poslaneckému zboru“ ako takému!

No ak sa chcete ďalej veľmi strápňovať a zosmiešňovať, môžete pridať aj – „takýto doklad sa ani nevyhotovuje“ ako taký….

Toto za vás nevybaví psychiatria ako taká, to môžete len vy s vaším „pánom inžinierom“ ako takým …..

Psychiatriu ako takú už v tomto SMERe vyskúšal váš veľký učiteľ Drahý súdruh Visarionovič Džugašvili ako taký. Nepokúšajte sa ho napodobniť!

Musíme si hovoriť v tejto krajine aj v tomto meste pravdu ako takú! Lebo prídu zas veľmi zlé KOTleby ako také, a bude všetkých 20 000 000 uhynutých! Spresnil.

„Zľahčujeme veci, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe a inde rastie extrémizmus,“ doplnil trenčiansky primátor, ktorý bol po hlasovaní spokojný. „Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

Ak ani po tejto viackrát opakovanej žiadosti výpis ako taký nedostanem, a naďalej budete úmyselne mariť dosiahnutie spravodlivosti, „budem nútený“ podať z tohto miesta vo veci podnet „orgánom ochrany práva.“

Táto žiadosť je moja ďalšia veľmi „priama komunikácia občana s Mestom“ ako takým, ako pokus o „vyriešenie problémov“ ako takých predtým, kým „budem nútený riešiť ich aj cez veľmi sociálne siete“ ako také! Dodal.

O výsledku veľmi „priamej komunikácie občana s Mestom a vyriešení problémov v rámci svojich obmedzených kapacít“ budem z tohto miesta INFOrmovať aj „orgány ochrany práva“ ako také….

„Orgány ochrany práva“ sa veľmi snažia hájiť údajné dobré meno aj údajnú česť „pána náčelníka,“ a po vybavení tejto žiadosti konečne získajú ďalší dôkaz o tom, kto je v skutočnosti „pán náčelník“ ako taký….

Ja nijaký dôkaz už nepotrebujem!!

Svetu mier ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých!                                                                                                                                                                                                                 sjekel ako taký….

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých, z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia tu je ako taká, a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči                           aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

Na svedomie:

„Orgány ochrany práva“ ako také….

___________________________________________________________________________

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

P1010244

„Chalani“ tá Hu má….

Sjekel Jozef    Trenčín

                                                            

 1. decembra 2017
 2.   januára 2019                                 „pán primátor Mesta Trenčín“

 

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

                                                          Dobrý Deň ako taký

“pán primátor Mesta Trenčín,“ v „kompletnom spise“ sa nachádza 14 „vyhotovených dokladov, výpisov z monitorovacieho portálu CCS CarNet Pro 3.5. 1219., ktorý využíva                                           v služobných OMV“ trenčianska mestská „polícia.“

Všetky tieto „doklady vyhotovila“ trenčianska mestská „polícia.“

Iba1, trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený doklad“ zo dňa 1. júna 2014, kedy som veľmi Elitnej, „prispôsobivej“ trenčianskej mestskej „polícii“  údajne ušiel z miesta údajného priestupku v ceste veľmi Súdnej je, „ja neviem“ veľmi odlišný od ostatných 13                      v „kompletnom spise,“ trenčianskou mestskou „políciou vyhotovených dokladov ako takých musím povedať!!“

Tento trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený doklad v kompletnom spise,“                            sa, „ja neviem“ veľmi výrazne, no hlavne. „ja neviem“ veľmi významne, odlišuje od tých 13 v „kompletnom spise ako takom.“

Pretože tejto veľmi výraznej odlišnosti uvedeného, trenčianskou mestskou „políciou vyhotoveného dokladu“ nerozumiem, žiadam vás ako „Vrchného veliteľa“ trenčianskej mestskej „polície“ o veľmi „jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú aj jednoznačnú“ INFOrmáciu, vysvetlenie, prečo práve ten výpis zo dňa 1. júna 2014 v ceste veľmi Súdnej musí byť                       „ja neviem“ bez „detailu jazdy,“ a teda je celkom „nezrozumiteľný,“ a „podľa nášho názoru“ aj bezvýznamný „ako taký musím povedať?“

Je tento „doklad“ takto trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený“ úmyselne, alebo sa jedná iba o chybu ktorá sa môže stať každému!? Ak sa jedná iba o chybičku, žiadam, aby bola „bezprostredne“ odstránená, a „doklad“ bol „vyhotovený“ tak ako tie ostatné                               v “kompletnom spise.“

Oznámte mi, kedy si môžem pre tento „kompletne vyhotovený doklad“ aj s „kompletným detailom jazdy“ prísť.

„Všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Hej!“

Ďakujem aj za pochopenie ako také. Hej                                                                                                                            sjekel ako taký…

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, musím ja viem povedať od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

____________________________________________________________________

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                              

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

_______________________________________________________________________________________________

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 

                                                            

 1. septembra 2017
 2. januára 2019  „pán primátor Mesta Trenčín“

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

 

                                  Dobrý Deň ako taký

 

“pán primátor Mesta Trenčín ako taký,“ veľmi Nezávislý súd nariadil skúmanie môjho duševného stavu na základe podnetu veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána inžiniera náčelníka“ s vašou veľmi aktívnou podporou a pomocou ako takou.

 1. septembra 2017 som absolvoval vyšetrenie, a veľmi Nezávislý súdny znalec (75) s veľmi dlho dobou praxou v odbore psychiatria okrem iného konštatoval, že som celkom zdravý ako taký.

Vy ste veľmi „dobrý človek“ ako taký. Vy „máte rád tento svet“ ako taký.

A teraz ste ešte aj veľmi „strašne rád, lebo som išiel na tú psychiatriu“ ako takú.

Veľmi „strašne ste rád, že som sa dal vyšetriť“ ako taký.

„Musíte úprimne povedať, že vám to veľmi pomohlo, že som sa dal vyšetriť na psychiatrii.“

Nemôžem vám ale doniesť z psychiatrie výsledky vyšetrenia, lebo ich nemám, ale určite sa dozviete, že som zdravý, a tak poďme ďalej „komunikovať.“

Potrebujem teraz od vás INFOrmáciu, kedy si mám prísť pre mnohokrát neúspešne žiadaný  výpis z monitorovacieho zariadenia GPS v ceste veľmi Súdnej dňa 1 júna 2014?

Alebo ma INFOrmujte, či Mesto Trenčín „podá trestné stíhanie“ na „pána náčelníka,“ jeho zástupcu, a „policajtov“ Kubányiho a Repkovú, pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa?

To vaše veľmi primitívne vyjadrenie dňa 4. apríla 2016 o mojom „vyšetrení a liečení v psychiatrii“ len preto, že som chcel od vás doklad potrebný na dokázanie a dosiahnutie spravodlivosti bolo a navždy aj ostane ukážkou vašej primitívnosti, ľudskej úbohosti a mafijánstva!!

„Nezľahčujme veci ako také,“ teraz máte NOVÚ príležitosť dokázať, ako a komu „slúžite.“ „Politika nie je zamestnanie, je to služba a vás to nesmierne baví.“

O vybavení tejto novej žiadosti budem INFOrmovať „nezávislé orgány ochrany práva“ ktoré ma primitívne šikanujú aj pre vašu neschopnosť, a bude to veľmi silný argument aj v Nezávislom súde!

„Zľahčujeme veci ako také, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe ako takej a inde rastie extrémizmus ako taký,“ doplnil trenčiansky primátor ako taký, ktorý bol po hlasovaní veľmi spokojný ako taký.

„Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

 

Ďakujem za pochopenie ako také. Hej.

 1.                                                                                                                                                                                                             sjekel ako taký….

 

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

P2680431

ZrkadielKO kto ie najmúdreiší v súčasnei polícii obecnei!!

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

K w (13)

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

 

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                              

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

_______________________________________________________________________________________________

K afK

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Sjekel Jozef    Trenčín                                                 

 1. septembra 2017
 2. januára 2019 „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín“

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

 

Žiadosť o INFOrmáciu na základe zákona 211/ 2000

 

 

                                     Dobrý Deň ako taký

 

Veľmi “praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín ako taký,“ veľmi Nezávislý súd nariadil skúmanie môjho duševného stavu „proti mojej vôli,“ na základe podnetu veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána inžiniera náčelníka“ s vašou veľmi aktívnou podporou a pomocou ako takou.

 1. septembra 2017 som absolvoval vyšetrenie, a veľmi Nezávislý súdny znalec (75) s veľmi dlho dobou praxou v odbore psychiatria okrem iného konštatoval, že som celkom zdravý ako taký.

Vy ste veľmi „dobrý človek“ ako taký. Vy „znášate tento svet“ ako taký.

A teraz ste ešte aj veľmi „strašne rád, lebo som išiel na tú psychiatriu“ ako takú.

Veľmi „strašne ste rád, že som sa dal vyšetriť“ ako taký.

„Musíte úprimne povedať, že vám to veľmi pomohlo, že som sa dal vyšetriť na psychiatrii „proti mojej vôli.“

Nemôžem vám ale doniesť z psychiatrie výsledky vyšetrenia, lebo ich nemám, ale určite sa dozviete, že som zdravý, a tak poďme ďalej „komunikovať.“

Nechcem ale vôbec nikdy „komunikovať proti mojej vôli,“ s vašou veľmi primitívnou klamárskou mafijou ako takou!!

Potrebujem teraz od vás túto veľmi zrozumiteľnú INFOrmáciu.

        Bola súčasťou „kompletného spisu“ ktorý súvisí s našim údajným priestupkom údajne spáchaným dňa 1. júna 2014 v ceste Súdnej, a ktorý trenčianska MsP zaslala na prejednanie ODI Trenčín               aj informácia z monitorovacieho systému GPS ako podklad pre PZ SR pri objasňovaní a prejednávaní údajného priestupku?

 

 INFOrmujte ma, či Mesto Trenčín „podá trestné stíhanie“ na veľmi klamárskeho „pána náčelníka,“ jeho zástupcu, a „policajtov“ Kubányiho a Repkovú, pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa?

Veľmi „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín,“ aj od vás záleží, „koľko mejlov“ ešte bude potrebné z tohto miesta z tejto pôdy poslať, kým dosiahnem spravodlivosť v Meste mafijánskom ktorého „pánom primátorom“ ráčite byť ako taký „proti mojej vôli“….

To vaše veľmi primitívne „katolícke“ vyjadrenie dňa 4. apríla 2016 o mojom „vyšetrení a liečení v psychiatrii“ len preto, že som chcel od vás „doklad ktorý sa ani nevyhotovuje,“ potrebný na dokázanie a dosiahnutie spravodlivosti, bolo a navždy aj ostane ukážkou vašej primitívnosti, ľudskej úbohosti a mafijánstva!!

„Nezľahčujme veci“ ako také, teraz máte NOVÚ príležitosť dokázať, ako a komu „slúžite proti mojej vôli.“

„Politika nie je zamestnanie, je to služba  a vás to nesmierne baví.“

O vybavení tejto NOVEJ žiadosti budem INFOrmovať „nezávislé orgány ochrany práva,“ ktoré ma primitívne šikanujú aj pre vašu neschopnosť, a bude to veľmi silný argument aj v Nezávislom súde!

 

„Zľahčujeme veci ako také, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe ako takej a inde rastie extrémizmus ako taký,“ doplnil trenčiansky primátor ako taký, ktorý bol po hlasovaní veľmi spokojný ako taký.

„Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

 

 

 

Ďakujem za pochopenie ako také. Hej.

 1.                                        sjekel ako taký….

 

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

 

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

 

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

 

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                             

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

______________________________________________________________________________________

 1. apríla 2016 mi toto povedal „proti mojej vôli súčasný veriaci praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín ktorý je súčasťou mafije ktorá Tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť,“ potom ako som od neho chcel „v prvej rade“ dôkaz ktorý mesto má o primitívnom klamstve mestskej „polície“ ktorá ma 25 rokov primitívne prenasleduje, napáda, ohrozuje, šikanuje, spôsobuje mi škodu! Tento dôkaz nemám doteraz ani po opakovaných žiadostiach!! Veľmi dobre vedia prečo ho nechcú vydať a prečo ma šikanujú ďalej.

 

„Trvám na tom že vám sa pomôcť nedá.

Mne je vás naozaj hrozne ľúto úprimne poviem že by som urobil všetko pre to aby som vám vedel pomôcť.

Ja by som bol strašne rád keby ste išli na tú psychiatriu.

Ja by som vám hrozne rád pomohol ale vy na tú psychiatriu nikdy nepôjdete.

Pán Sjekel ja vám vybavím choďte sa dať vyliečiť.

Strašne by som bol rád keby ste sa dali vyšetriť.

Musím úprimne povedať že by mi to veľmi pomohlo keby ste sa dali vyšetriť            na psychiatrii.

Doneste mi prosím vás z psychiatrie výsledky dajte sa prosím vás vyšetriť keď mi dôjde zo psychiatrie z Trenčína že ste zdravý ja budem s vami ďalej komunikovať.

Vy ste zlý človek. Ja nemám na to aby som vás na tú psychiatriu doviedol.

Sľúbte mi že na psychiatriu pôjdete a dajte sa prosím vás vyliečiť. Pre vaše dobro.

Ja mám kopu iných starostí. Vy neznášate tento svet. Mne je vás hrozne ľúto.

Záver: Choďte prosím vás pekne, choďte sa dať vyšetriť. Dodal.

 

Ukončite túto diskusiu….“

 

Stalin vzhľadom na skutočnosti o jeho osobnosti a činoch, ktoré vyšli najavo po udelení čestného občianstva, nie je podľa primátora zmieňovanej pocty hoden.

Čestné občianstvo mesta sovietskemu diktátorovi Stalinovi udelil po druhej svetovej vojne v roku 1947 vtedajší mestský národný výbor ako prejav vďaky za zásluhy v oslobodzovacom boji proti nemeckému násiliu.

 

Podľa návrhu uznesenia, ktoré poslancom na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predloží primátor Trenčína Richard Rybníček, čestné občianstvo Stalinovi udelilo plénum vtedajšieho Mestského národného výboru v Trenčíne 21. apríla 1947 „na znak vďaky oslobodeného mesta Trenčín jemu i národom SSSR za nehynúce zásluhy v oslobodzovacom boji proti nemeckému násiliu“.

„Podľa nášho názoru J. V. Stalin vzhľadom na skutočnosti o jeho osobnosti a činoch, ktoré vyšli najavo po udelení čestného občianstva, nie je takejto pocty hoden a preto predkladáme návrh na zrušenie jeho čestného občianstva,“ uviedol Rybníček.
Čítajte viac: http://domov.sme.sk/c/20289979/mesto-trencin-odobralo-stalinovi-cestne-obcianstvo.html#ixzz4LhP4nUxo

 

„Prestaňme zľahčovať veci, ktoré sú zásadného charakteru. Fašizmus a komunizmus boli a sú dva zločinecké režimy, za ktorých zomierali milióny ľudí. Toto je fakt, ktorý sa nikdy nemôže spochybniť. A vždy je potrebné sa k týmto udalostiam vracať a hovoriť, kto to spôsobil. Aj dnes tu zaznelo, že však on vlastne zomrel, tak ho nechajme. A tých 20 miliónov ľudí, ktorí zomreli? Zľahčujeme veci, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe a inde rastie extrémizmus,“ doplnil trenčiansky primátor, ktorý bol po hlasovaní spokojný. „Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil.

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

„Dejiny sa nedajú zmeniť. Za určitých okolností toto občianstvo bolo udelené a podľa môjho právneho názoru zaniklo smrťou. Prekáža mi text uznesenia. Nie je možné odňať niečo niekomu, kto je mŕtvy. V zásade Stalin nebol človek, ale vrah, s tým sa aj ja stotožňujem. Nesúhlasím ale s tým, aby sa viedla diskusia ohľadne takejto témy, keď sú témy oveľa dôležitejšie, a považujem tento bod za snahu zakrývať skutočné problémy mesta Trenčín, aby sa verejnosť informovala o diskusii, ktorá nikam nevedie,“ povedala Birošová a dodala.

Pracovník Ústavu pamäti národa vyzdvihol potrebu informovať hlavne mladých ľudí o čiernych menách histórie. „Menám, ktorým sa odníma napríklad občianstvo sa musí vždy dať aj nejaký historický výklad, aby ľudia nebolo zmätení, prečo sa to deje, prečo kritizujeme toho a toho diktátora,“ vysvetlil Patrik Dubovský.
Čítajte ešte viac: http://nastrencin.sme.sk/c/20343463/bez-stalina-ma-mesto-trencin-dalsich-sest-cestnych-obcanov.html#ixzz4MLlSU9Kh

 

________________________________________________________________________________________

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 

 

                                      „súčasný pán primátor Mesta Trenčín“

 1. novembra 2018

4. januára 2019

 

 

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000                

 

                                            Dobrý súčasný Deň ako taký

 

 „Ak Vás to trošku poteší, mám informácie, že p. Liptai v Trenčíne na príkaz primátora končí.“ – a len ťažko mu v tom súčasne zabrániť!

„Vedením Mestskej polície Trenčín je od 1. novembra poverený Peter Sedláček, doterajší zástupca náčelníka MsP.“

Bývalý „taký ten prispôsobivý štandardný pán inžinier náčelník ako taký …..“ boli „v prvej rade poverený inými súčasnými štandardnými úlohami a len ťažko im v tom zabrániť musím povedať?“

Neboli „transparentne štandardne“ medializované nijaké dôvody na vydanie príkazu na skončenie „súčasnei služby,“ a preto „sa ma súčasní občania ai tá veľmi široká štandardná skupinka ľudí veľmi pravidelne aj veľmi ča100 v prvej rade legálne okrem iného pýtajú a len ťažko im v tom legálne zabrániť,“ či „taký ten“ bývalý „prispôsobivý, štandardný, kontroverzný asociál pán inžinier náčelník pôjdu oberať dôkladne svädomito v prvej rade v každom čase súčasné štandardné jablká musím povedať,“ lebo v súčasných sadoch prý veľmi chýbajú dobrí pracovníci?

Plne si dávam za takú Tú súčasnú pravdu!

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín,“ žiadam vás „v prvej rade legálne“ o INFOrmáciu „a len ťažko mi v tom legálne zabrániť musím povedať,“                       či „súčasný prispôsobivý štandardný kontroverzný asociál, zástupca náčelníka MsP poverený jej vedením, bude nútený v prvej rade od 1. novembra“ primitívne úmyselne „dôkladne svädomito štandardne“ klamať rovnako, ako primitívne úmyselne „dôkladne svädomito štandardne“ klamal bývalý „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste veľmi spokojný by som povedal?“

Ak už „nebude v prvej rade dôkladne svädomito nútený štandardne“ primitívne klamať „a len ťažko mu v tom zabrániť,“ tak žiadam „z tohto miesta“                     o zaslanie toho úmyselne „prispôsobivým štandardným pánom inžinierom náčelníkom“ nesfalšovaného, úmyselne „prispôsobivým štandardným pánom inžinierom náčelníkom“ nezmanipulovaného, „dokladu ktorý trenčianska prispôsobivá štandardná Mestská polícia nemá, a ktorý sa ani nevyhotovuje.“

TO je ten „doklad,“ kvôli ktorému ste ma v zúfalstve nad tým, že sa dotýkam primitívneho majestátu takej tej vašej primitívnei, prispôsobivei, štandardnei, mafije obecnei posielali primitívne dňa 4. apríla 2016 do psychiatrie, „a len ťažko vám v tom zabrániť.“

„Po preverení údajov zaznamenaných uvedeným softvérovým systémom, ktorý mesto využíva na monitorovanie pohybu vozidiel bolo v prvej rade jednoznačne zistené, že vozidlo MsP Trenčín sa dňa 1. 6. 2014 v čase od 13:52:31hod do 13:53:01 hod jednoznačne nachádzalo na ulici Súdna a len ťažko mu v tom jednoznačne legálne zabrániť.“

Poverený Petr SedláčeK

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „okrem iného“ aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

„Je to o prístupe, je to o ľuďoch, to je edukácia, prístup, mentalita,“ bláááá, blaaaaaa, blááááááááááááááááááááááá „musím povedať.

„Taký ten pán primátor Mesta Trenčín,“ LEN na vás a kolektíve ktorým sa po „celý svoj pracovný život obklopujete v prvej rade“ záleží, aký bude môj „hodnotiaci úsudok musím povedať a len ťažko mi v tom zabrániť.“

 1.                                                                                          sjekel  ako taký

 

ktorý ako taký, „ušiel dôkladne svädomito ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

 

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho,                že je dobré, že mestská polícia tu je a samozrejme verím tomu,                  že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky do 10. novembra 2018                na – sjekel.j@gmail.com

Po tomto termíne budem nútený podať podnet pre úmyselné nesplnenie si povinnosti.

 

Na svedomie:

OR PZ Trenčín

Okresná prokuratúra Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Hlavná kontrolórka

Okresný súd Trenčín

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

https://mytrencin.sme.sk/c/20958529/micega-priznal-volebnu-porazku-opatovnu-kandidaturu-este-zvazi.html?ref=av-center

necháme sa kúpiť za 10 euro

Je to výzva boja proti mafiji ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Mafija pod vedením                  SMERu – SD  ktorí jednoducho urobia všetko pre to aby nás ovládli. Je To tak!

Kto tu vládne? Mafija, mafija, ktorej súčasťou je pán Rybníček….. OK vyhral. Máte tu mafiju.

„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora nežiadal žiadnu politickú stranu, teší ma,                    že predstavitelia regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a dosiahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Trenčínu naozaj prináša pozitívne výsledky.

Každého poteší, keď niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto je prirodzené,                     že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Rybníček.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/20947134/rybnicka-na-post-primatora-trencina-podporil-smer-sd.html#ixzz5WfS3qo6h

 

_______________________________________________________________________________________

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín okrem iného“ povedal: https://www.youtube.com/watch?v=R4IAZylgnSU

„Že vlastne tu súdnictvo je celkom výhodný biznis, v niektorých prípadoch.           Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

Upozorňujem prokuratúru na toto skutkové tvrdenie „súčasného pána primátora Mesta Trenčín,  – Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

PLNE MU NEDÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

K w (18)

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Informácia

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

 

Informácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum.

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: rc://sk/ _sjekel_jozef

 

Prijímateľ:ico: //sk/00312037

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: f95c1c2f-892f-4daa-a25c-666e583096eb

 

Predmet správy: INFO – Miesta rizikové a doklad

 

Dátum a čas prijatia: 04.01.2019 07:44

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

stále veľmi „nejasné obrysy.“

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

“Alebo na tebááááááááá, na tebááááááááá, na tebááááááááá, neiako inak ľudia pozeraiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú??!!”

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

0

23. septembra 2018                                Generálna prokuratúra SR

      Podnet na trestné stíhanie súčasného prispôsobivého pána inžiniera náčelníka trenčianskej mestskej polície Ivana Liptaia, pre úmyselný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, a úmyselné verejné ohováranie.

                                   Dobrý Deň

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj v tomto meste hovoriť pravdu“….

    Pozri SUPER!

Veľmi dlho a stále neúspešne upozorňujem orgány ochrany práva na primitívne mafijánske spôsoby prispôsobivej trenčianskej mestskej polície a trenčianskej samosprávy.

Táto súčasná polícia pôsobí v Meste mafijánskom bez akejkoľvek kontroly!

 súčasný prispôsobivý pán inžinier náčelník trenčianskej mestskej polície ma okrem iného úmyselne verejne ohovára.

Prikladám verejné vyjadrenie „súčasného prispôsobivého pána inžiniera náčelníka súčasnej“ trenčianskej obecnej „polície“ z marca v roku 2017, ako dôkaz jeho úmyselného primitívneho klamstva.

My ako MsP s ním máme najväčšie problémy.

Táto dôležitá informácia bola „okrem iného“ medializovaná na internetovej stránke mafijánskeho Mesta Trenčín v marci roku 2017!

https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/

 1. septembra 2018 som od „súčasného prispôsobivého pána primátora Mesta Trenčín legálne“ žiadal takúto informáciu:

„Žiadam o INFOrmáciu „a len ťažko mi v tom legálne zabrániť,“                  či „súčasná prispôsobivá“ trenčianska „MsP“ má stále LEN so mnou súčasné najväčšie problémy, alebo ma v tomto SMERe – SD už niekto predbehol  „a len ťažko mu v tom legálne súčasne zabrániť?“

 1. septembra 2018 som dostal som túto primitívnu „odpoveď“:

From: Mgr. Peter Sedláček <peter.sedlacek@trencin.sk>
Sent: Wednesday, September 5, 2018 11:47 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: Odpoveď

Dobrý deň.

Zasielame Vám odpoveď na Váš podnet zo dňa 2.9.2018.

Informáciami, ktoré požadujete MsP Trenčín nedisponuje.

S pozdravom

Mgr. Peter Sedláček

Zástupca náčelníka MsP Trenčín

Tel. +421 902 911 022

Po tejto primitívnej mafijánskej „odpovedi“ som žiadal 11. septembra 2018 takúto informáciu –

od koho taký ten súčasný prispôsobivý ja neviem pán inžinier náčelník legálne po prelomovej udalosti disponoval v prvej rade touto INFOrmáciou v marci 2017 a len ťažko mu v tom legálne zabrániť by som povedal? 

„Odpoveď“ bola rovnako primitívna ako vždy v Meste mafijánskom!

From: Mgr. Peter Sedláček <peter.sedlacek@trencin.sk>

Sent: Wednesday, September 12, 2018 11:38 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: Odpoveď

Dobrý deň.

Zasielame Vám odpoveď na Váš podnet zo dňa 11.9.2018.

Informáciou, ktorú požadujete MsP Trenčín nedisponuje.

S pozdravom

Mgr. Peter Sedláček

Zástupca náčelníka MsP Trenčín

Tel. +421 902 911 022

Z týchto primitívnych vyjadrení je zrejmé, že medializovaná informácia – „My ako MsP s ním máme najväčšie problémy“ je nepravdivá, a jej medializovaním sa „súčasný prispôsobivý pán inžinier náčelník súčasnej obecnej polície“ dopustil úmyselného trestného činu verejného ohovárania, čím ma vlastne verejne značnou mierou úmyselne „dôkladne svädomito“ znevažuje pred spoluobčanmi, dehonestuje aj poškodzuje!

Dotýka sa to značnou mierou mojej súčasnej „neprispôsobivej“ psychiky a určite mi to na súčasnej pohode nepridáva!

Myslím si že nie je duševne zdravý a preto žiadam aby mu bol preskúmaný súčasný duševný stav.

„Plne si dávam za pravdu a len ťažko mi v tom zabrániť!“

O svojich „súčasných duševných chorobách ktoré mu gradujú dôkladne svädomito“ táral aj dňa 14. marca 2018.  http://www.trencin.sk/videozaznamy

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

j. sjekel

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni „efektivneho“ rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

“Alebo na tebááááááááá, na tebááááááááá, na tebááááááááá, neiako inak ľudia pozeraiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú??!!”

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity              sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby              aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme            na výber.

   Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť. „A len ťažko nám v tom zabrániť.“

PLNE MU NEDÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ:rc://sk/_sjekel_jozef

Prijímateľ:ico://sk/00166481

Odoslaná správa

Identifikátor správy:a15790d4-45ec-4545-ab10-9b33af96cbb9

Predmet správy:Všeobecná agenda

Dátum a čas prijatia:23.09.2018 15:34

“Alebo na tebááááááááá, na tebááááááááá, na tebááááááááá, neiako inak ľudia pozeraiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú??!!”

sK

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

938 (1)938 (2)938 (3)938 (4)938 (5)938 (6)938 (7)938 (8)

3. januára 2019 (2)

Tu je To „Najväčšie riziko z hľadiska bezpečnosti ai plynatosti premávky uličnei!“

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Len keby tie „kapacity neboli také obmedzené.“

3. januára 2019 (3)

P2640114 k

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

“Alebo na tebááááááááá, na tebááááááááá, na tebááááááááá, neiako inak ľudia pozeraiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú??!!”

3. januára 2019 (4)

L1560027. a jpg

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

“Alebo na tebááááááááá, na tebááááááááá, na tebááááááááá, neiako inak ľudia pozeraiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú??!!”

K H (1)

PLNE IM NEDÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

0

PLNE IM DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

veľmi jasné obrysy (1) veľmi jasné obrysy (2)

A Tu sú vždy všetky „obrysy v každom SMERe – SD veľmi jasné.“

PLNE IEI NEDÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

– LEN 1 súčasný primitívny „štandardný“ mafijánsKy klamár!!

1

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

„Čo ie To za súčasného neiaKého človeKa??“

KN

„Alebo na teba neiako inak ľudia pozeraiú??!!“  

Ak Vás to trošku poteší, mám INFOrmácie, že súčasný p. Liptai v Trenčíne na príkaz primátora končí.“ – a len ťažko mu v tom legálne proti mojei súčasnei vôli zabrániť!

No poteší samozrejme v 1. rade dôkladne svädomito musím povedať okrem iného, ale LEN tú „súčasnú trošku!!“ Je To – LEN 1 „nejaký štandardný, súčasný, prispôsobivý, proti mojej vôli“ mafijánsky primitív a klamár, ale koľko ich ešte v súčasnei mafiji „proti mojei súčasnei vôli“ ostalo a len ťažko im v tom legálne zabrániť musím povedať.

V „takom tom súčasnom Transparentnom Meste“ mafijánskom  „ako takom, musím povedať, došlo ja viem v prvei rade dôkladne svädomito k takei tei súčasnei PRELOMOVEI UDALOSTI ako takei,“ a len ťažko jei v tom legálne zabrániť!“ Naväčšei a Naivýznamnejšei „PRELOMOVEI UDALOSTI“  od Víťazstva takei tei revolúcie nad takou tou štandardnou buržoáziou by som povedal!! PLNE JEI DÁVAM ZA PRAVDU!!“

K teito Najvýznamnejšei „súčasnei PRELOMOVEI UDALOSTI došlo v Transparentom Meste“ mafijánskom „v prvei rade“ veľmi potichu, skromne, tak ako „súčasní  štandardní služobníci ľudí“ vždy „dôkladne svädomito štandardne pracovali a len ťažko im v tom legálne zabrániť!“   Jedného „súčasného“ primitívneHo „štandardného úradníckeho hlupáka“ a klamára plynule nahradil „proti mojei súčasnei vôli“ iný, veľmi primitívny „súčasný štandardný úradnícky hlupáK“ a klamár, „a len ťažko im v tom legálne zabrániť musím súčasne povedať.“

Ale „ako okrem iného povedal súčasný“ Owčiačik a dodal, proti zlu treba bojovať!! „PLNE MU DÁVAM ZA PRAVDU!“ A primitívna „súčasná“ mafija obecná trenčianska je ZLO!! V Česku majú bakanú Bakalu a bojovník proti nej dostane až štátnické vyznamenanie „a len ťažko mu v tom zabrániť!“ Ja vyznamenanie od „súčasného štandardného“ primitívneho  riťolesca, klamára, mafijána určite nedostanem, ani nepotrebujem „by som povedal!“

K H (1)

KN

„Alebo na teba neiako inaKK ľudia pozeraiú??!! Plne im dávam za súčasnú pravdu.“

    „Len sa domnievam že sa To môže stať po vôľbách!!“

afK[4008]

„Stalo sa pred vôľbami!! Chalan“ veľmi  zle „sa dôkladne svädomito v prvei rade v každom súčasnom čase  domnievaš a len ťažKOKO Ti v tom súčasne zabrániť. Nemáš na výber?!? Plne ti dávim za takú tú súčasnú mafiiánsku pravdu!“

210212 003

K L

Podľa mňa nie je v 1. rade duševne zdravý musím súčasne povedať! Plne si dávam v tomto SMERe – SD za pravdu!!

v pánu načalniku prý nie!!

„Alebo na teba neiako inak ľudia v tomto SMERe – SD pozeraiú??!!“

    „Len sa domnievam že sa To môže stať po vôľbách!!“

Najk

„Nemá na výber!!“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

A čo bude so „súčasným štandardným nami požadovaným neiakým dokladom ktorý sa v 1. rade ani nevyhotovuje??“ Kto Ho „dôkladne svädomito“ dovyhotoví?!

Toto je On. „Súčasným prispôsobivým štandardným neiaKým pánom inžidierom načalniKOm“ úmyselne beztrestne „v 1. rade  proti mojej súčasnei vôli dôkladne svädomito“ sfalšovaný, „Súčasným prispôsobivým neiaKým pánom inžinierom načalniKOm“ úmyselne beztrestne „v 1. rade proti mojej súčasnei  vôli dôkladne svädomito zmanipulovaný!! A len ťažko mu v tom v každom čase zabrániť musím povedať.“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

„Moia v prvei rade neiaKá štandardná primitívna súčasná osoba proti moiei vôli musím povedať!“

KN

K Rm (11)

Tak nás už V. „súčasný prispôsobivý štandardný pán  inžinier načalniK na príkaz pána primátora Mesta Trenčín,“ veľmi predčasne, „legálne, štandardne, proti svojei vôli“ opúšťa „bes slovka na rozlúčku, pričom položí súčasné nohi na súčasný chodník a len ťažko mu v tom dôkladne svädomito v 1. rade legálne zabrániť! Verte ale, pri súčasnom stave súčasnei legislatívy, a súčasných po100jov súčasných štandardných prispôsobivých orgánov súčasnei štandardnei prispôsobivei štátnei správy nemá dôkladne svädomito na výber, a len ťažko mu v tom legálne dôkladne svädomito zabrániť by som povedal.“

L1660057

„A len ťažko jei v tom zabrániť.  Nemá na výber.  Plne jej dávam z tohto miesta za pravdu.“

afK[4008]

„Ja by som To nazval dôkladne svädomito ako kríza takei tei súčasnei demokracie!“ Keď „prispôsobivý súčasný pán primátor Mesta Trenčín je veľmi spokojný s prácou takei tei súčasnei štandardnei prispôsobivei obecnei polície,“ a vydá legálny príkaz na predčasné neštandardné vyobcovanie „súčasného“ vzorného „pracovníka by som povedal,“ uprostred „súčasného pracovného“ nasadenia „by som povedal!!“ PLNE MU DÁVAM ZA PRAVDU!

A ani 1 primitívny „štandardne prispôsobivý súčasný“ poslanecký riťolezec ai „kontroverzný asociál musím povedať,“ sa „prispôsobivého súčasného štandardného pána inžiniera načalnika Ivana L.“ nezastane!! Všetci „sú veľmi spokojní s jeho súčasnou prácou,“ ale nebránia si Ho!! Prelezú „priebežne legálne štandardne“ do najbližšieho „súčasného“ análu, „pričom položia nohy na chodník, a len ťažko im v tom zabrániť. Ja by som To súčasne nazval ako kríza súčasnei demokracie. Myslím si že nie sú duševne zdraví.“

P1080559

P2640114 k

„Nemá na výber musím povedať!“

Mým riťolescum .docx

Ako dodám. Nie som „v prvej rade v každom čase legálne štandardne zaťažený, ale ai veľmi všeobecne na také tie Najkrajšie, štandardné, súčasné, dôkladne svädomito“ Pyčki Zarastené „musím povedať!!!“ PLNE SI DÁVAM ZA SÚČASNÚ PRAVDU!

500x500

afK[4008]

verejný činiteľ m

afK[4008]

L1560034 a

Ako dodám, veľmi „štandardné“ názory Tu „priebežne v prvei rade prezentované,“ nie sú „v prvei rade skutkovým tvrdením ktoré sa dá dokázať pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy,“ ale sa jedná o veľmi „štandardný hodnotiaci úsudok ktorý sa nedá dokázať by som povedal, a len ťažko mu v tom legálne zabrániť pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy.  Verte ale štandardne, pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy nemám na výber musím povedať. Plne si dávam štandardne v prvei rade v každom čase legálne za pravdu, a len ťažko mi v tom legálne zabrániť pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy!“ Dodal.

KN

P2640114 k

K Rm (11)

saminšp….

Cuper G

mi

K 1

K H (1)

K 2 (2) M

K afK

P2640114 k

Viem „ja neviem“ uviesť veľmi neustále, veľmi všeobecne, aj veľmi konkrétne, prečo by nemali byť primitívni zákerní zaujatí kreténi, klamári, a osoby im veľmi podobné v nijakých verejných funkciách!! Ale na také tie veľmi štandardné Najkrajšie Pyčki Zarastené! veľmi všeobecne pri súčasnom stave legislatívy a po100jov orgánov štátnej správy v rámci svojich obmedzených kapacít zaťažený v prvej rade nie som, a len veľmi ťažko mi v tom veľmi všeobecne v prvej rade zabrániť musím povedať!! Spresnil aj ozrejmil svoje pocity a dodal.

500x500

mi

K w (12)

saminšp. Miloš Kubányi.

Prý Najobľúbenejší Elitný, veľmi „v prvej rade prispôsobivý policajt“ pre „pána inžiniera náčelníka“ Ivana L., „akože jeho meno.“ Dodala „v prvej rade taká tá štandardná široká väčšina s veľkou pokorou a len ťažko jej v tom zabrániť musím v prvej rade povedať.“ 

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

„Praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín“ aj vždy celý veľmi multi koko tní“ poslanecký zbor“ trenčiansky, „sú s veľkou pokorou ktorá graduje v prvej rade, aKO takí ……. veľmi spokojní  s jeho prácou“ údajnou!!

“Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a postojov súčasných orgánov štátnej správy nemajú v prvej rade na výber a len ťažko im v tom zabrániť by som povedal!”

K w (13)

„Ty si buzerant keď ma stále fotíš?“ 

K w (14)

„Ty si buzerant keď ma stále fotíš?“

K w (15)

„Ty si buzerant keď ma stále fotíš?“

K w (16)

„Ty si buzerant keď ma stále fotíš?“ 

K w (17)

Ako  „okrem iného“  veľmi múdro „v prvej rade“povedal a dodal veľmi Elitný „prispôsobivý pán inžinier načalniK, taki100 som presvedčený, že primitívnosť graduje! Ona sa nezvykne len tak niekam vytratiť a len ťažko jej v tom v prvej rade zabrániť!“

“Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá v prvej rade všeobecne na výber a len ťažko mu v tom zabrániť by som povedal!”

L1560002 a L1560003 a

120617 (12)

L1560004 a L1560005 a L1560006.a jpg L1560007 a L1560008.a jpg L1560009 a L1560010 a L1560011.a jpg L1560012. a jpg L1560015.a jpg L1560016.a jpg

L1560017 a L1560017 b L1560018 a L1560019 a

L1560020.a jpg

L1560021 a L1560022 a

 

Ako dodám, nikto si nesmie „v prvej rade všeobecne“ myslieť „a len ťažko mu v tom zabrániť v rámci svojich obmedzených kapacít,“ že aj tento saminšp. ČOZ 0000062 je nejaký „ja neviem“ trenčiansky obecný primitív!! Nie!! On iba „pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy dbá v prvej rade s veľkou pokorou“ na tú „svoju“ úd ajnú  „vážnosť, česť aj dô100jnosť  ktorá graduje, a  len ťažko mu v tom v prvej rade zabrániť.“

P2640114 k

Ako dodám, „okrem iného sa v prvej rade snaží všeobecne vykresliť pre takú tú širokú štandardnú väčšinu trenčiansku obecnú políciu ako fungujúcu inštitúciu, a len ťažko mu v tom v prvej rade zabrániť!“ Dodal.

V žiadnom prípadne „vlastne značnou mierou v prvej rade všeobecne neznevažuje trenčiansku obecnú políciu ako takú u takej tej štandardnej širokej väčšiny, ani jej prácu,“ ani veľmi Elitného „prispôsobivého pána inžinera náčelníka aKO takého“ ….. u súloobčanov! 

Nepoškodí Ho To ako takého …… v zamestnaní musím povedať a dodať!!!!!

500x500

„Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá v prvej rade na výber a len ťažko mu v tom zabrániť by som povedal!“

L1560023 a L1560024.a jpg L1560025 a L1560026 a

L1560027. a jpg

L1560028 a

L1560029 a

L1560030 a

500x500L1560031 a L1560032 a

L1560033 a

L1560034 a

L1560035 a

L1560036 a

L1560037 a

L1560037 b

L1560038 a mil

mKO (37)

Už je všeobecne veľmi dobre „v prvej rade a len ťažko mu v tom v prvej rade zabrániť!“

o_migrena-chlap0

P

Pôvod sveta

PPM (1)

“Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a po100jov orgánov štátnej správy nemá v prvej rade na výber a len ťažko yey v tom zabrániť by som povedal!”

sK

správny kandidát

0

riťo lezec werejny

“Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá v prvej rade na výber a len ťažko mu v tom zabrániť by som povedal!”

120617 (12)

afK[4008]

“Verte  ale, pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá v prvej rade na výber a len ťažko mu v tom zabrániť by som povedal!”

ps-1

až na hranici alebo za hranicou primitívnosti a podobných vecí….

K M a

P2640114 k

km

500x500

14

P2640114 k

K H (1)

0

P2640114 k

pred hranicou. za hranicou

2

P2650053 m

Toto je ďalší predstaviteľ „okrem iného ja neviem takpovediac Elity“ Mesta mafijánskeho.

Nie je to ale nijaký „hlúpy Jano!“

„Vybral si pán primátor musím povedať.“

„Praktizujúci okrem iného katolík, pán primátor Mesta Trenčín,“ si Ho vyvôlil za svojho 1. zás tupcu by som povedal, a len ťažko mu v tom zabrániť!“

Elitný, „okrem iného prispôsobivý praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín, sa po celý svoj pracovný život obklopovali takýmito ………. ako takými…………“

„Ja ako primátor mesta s veľmi silným mandátom chcem povedať, že posledné štyri roky, ale aj celý svoj pracovný život som staval na tímovej práci, vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám alebo sú to ľudia, ktorí dokážu sa stotožniť s myšlienkami, ktoré som mal a ťahať za jeden povraz.

Vždy som sa o nich opieral a vždy som sa s nimi rozprával, konzultoval a dôveroval im.

Nebolo tomu inak predtým a nebude tomu inak ani následne štyri roky. Toto nie je „one man

Show,“ toto nie je o jednom človeku, toto je o spolupráci, toto je o vzájomnom hľadaní si riešení pre mesto,  v ktorom žijeme.

Ako dodal.   „Pre každého z nás je byť zvolený obyvateľmi a mať dôveru je to dar. Je to dar, ktorý sme dostali a s tým darom treba narábať.“  Dodal.

K Rm (11)

K L

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

P2640114 k

1 (9)

KOf n

Ako s „darom narába“ Múdry Jano, nech hovorí „z tohto miesta on sám v rámci svojich obmedzených kapacít, a len ťažko mu v tom zabrániť musím ja neviem povedať.“

64

„Meily ktoré nám posiela, ktoré sú vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=13764&s-cv-embeddedID=videozaznamy

Ján Forgáč „podobný ako taký“…..

Žiadam vás  z tohto miesta o veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné aj 1 značné odpovedi a len ťažko mi v tom zabrániť,“ na tieto veľmi 1duché otázky „ako také by som povedal.“

Sú pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj veľmi „nevhodné fotografie na ktorých sú policajti pri obscénnych gestách a len ťažko im v tom zabrániť?“ Tento Elitný „obscénny prispôsobivý policajt“ stále aj vám „slúži a len ťažko mu v tom zabrániť. Ste veľmi spokojný s jeho prácou?“ Ja s takýmito primitívnymi spôsobmi rozhodne nesúhlasím!!

0

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že „kolega“ Mičega je „falošný, manipuluje a zavádza, nemá rád toto Me100, (mafijánske!) veľmi trpí, má rád sám seba, ide tou témou čím horšie tým lepšie. Hľadá konflikty, hľadá problémy v každom riešení, vytvára napätie, stále chce dokazovať niečo, že je zlé, zlé, zlé, ale to je jeho život, nech si ho žije ďalej..  a len ťažko mu v tom zabrániť?“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že vy a vaši ctení „kolegovia“ nie ste ani „trošku normálni a len ťažko vám v tom zabrániť? Dodal Laco.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „mladá rodina sa odmieta pozerat a len ťažko jej v tom zabrániť, na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii, na bezpredmetne vymysly daneho cloveka??“ Takto verejne „mladá rodina okrem iného prezentuje a len ťažko jej v tom zabrániť, pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť!“ Plne jej dávam za pravdu okrem iného a len ťažko mi  tom zabrániť musím povedať!!!!

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný, Ctený, veľmi „okrem iného prispôsobivý neróm pán inžinier náčelník ako taký musím povedať“ verejne, úmyselne, veľmi „ja neviem plne dáva za pravdu a len ťažko mu v tom zabrániť,“ úmyselnému opakovanému porušovaniu zákona pri „nelegálnom státí“ vo veľmi „bočných uličkách a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku, šikanovaniu mladej rodiny za nezmyselné veci trenčianskou obecnou políciou, šikanovaniu širokej skupiny ľudí, plytvaniu zdrojov pridelených mestskej polícii a podobným veciam?!“P2640114 k

„pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že váš ctený „kolega Petrík“ hovorí verejne „okrem iného“ aj „úplné úbohosti a podobné veci a len ťažko mu v tom zabrániť? Ale dobre, musel to povedať, dodal Laco a len ťažko mu v tom zabrániť.“

L1550068        „Pri obscénnych gestách, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín úmyselne verejne klame a neplní si povinnosti ktoré mu ukladá zákon? Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti a len ťažko mu v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný,“ mi úmyselne doteraz neodpovedal na veľmi 1duché otázky ktoré som mu zaslal už 3. decembra 2017 a viackrát  som jeho aj „rôzne iné osoby“ žiadal o „odpovedi?!“ „Vlastne To okrem iného značnou mierou neznevažuje pána inžiniera náčelníka u spoluobčanov?“ Celkom určite Ho To ale „nepoškodzuje v zamestnaní!!“ — http://komunalnamasturbacia.eu/

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „mladá rodina okrem iného prezentuje prispôsobivého pána inžiniera náčelníka ako zabedneného človeka ktorý zneužíva systém“ a pýta sa „okrem iného a len ťažko jej v tom zabrániť, Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie?“ No aký?????! Plne jej dávam za pravdu okrem iného a len ťažko mi  tom zabrániť musím povedať!!

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste veľmi spokojný“ ako aj celý „poslanecký zbor“ trenčiansky úmyselne okrem iného verejne primitívne dlhodobo klamú a neplnia  si povinnosti ktoré im ukladá zákon? Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti, primitívne verejne úmyselne dlhodobo klame a len ťažko mu v tom zabrániť.“P2640114 k

Je pre vás veľmi „vulgárna, nemiestna, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ verejná odpoveď Elitného „prispôsobivého pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť,“ Janovi Kunertovi?

„Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti, primitívne verejne úmyselne klame, obviňuje a ohovára iného, a len ťažko mu v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj úmyselné „šikanovanie mladej rodiny                      za nezmyselné veci“ trenčianskou obecnou „políciou a len ťažko jej v tom zabrániť?“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že už dňa 1. júna 2014 som v ceste veľmi Súdnej Elitnej „prispôsobivej“ trenčianskej obecnej „polícii ušiel z miesta priestupku pričom som položil nohy na chodník a len ťažko mi v tom zabrániť.“ Do dnešného dňa nemám po veľmi mnohých žiadostiach, úmyselne nesfalšovaný, úmyselne nezmanipulovaný, „doklad ktorý sa ani nevyhotovuje,“ ktorý potrebujem kvôli uznaniu rekordu!! – http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/  – Pomôžete mi Ho konečne získať od veľmi Elitného, Cteného, „okrem iného prispôsobivého neróma pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť?“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.P2640114 k „pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj „šikanovanie širokej skupinky ľudí?                 Čo ste proti tomu urobili?? Ja by som To nazval ako kríza demokracie a len ťažko mi v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj táto verejná „decká pornografia ako taká a podobné veci s tým sú visiace?“ –  –https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=3959s

Keď nedostanem od vás veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné a 1značné odpovedi“ na všetky veľmi 1duché otázky, nazvem To ako kríza demokracie, a „budem nútený a len ťažko mi v tom zabrániť,“ požiadať Nezávislý súd aby ich od vás získal.

Kedy som vám naposledy poslal meil ktorý je veľmi „vulgárny, nemiestny, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ a čo v ňom bolo?   Zaujíma vás, alebo vás niekedy zaujímalo, prečo vám aj veľmi „rôznym iným osobám“ posielam „rôzne meily????!“ Prečo sa vy aj veľmi „rôzne iné osoby“ tak veľmi bojíte slobodnej diskusie?? Prečo neodpovedáte na otázky? Aj ja by som To nazval ako veľmi „rôzna kríza demokracie.“ Keby ste boli vy „a vám veľmi podobní“ schopný a ochotný diskutovať, nebolo by potrebné posielať nijaké meily ako také!!  A nebola by v Meste mafijánskom taká situácia aká práve je! 

Čo sa „v meiloch ktoré posielam a len ťažko mi v tom zabrániť,“ najviac „dotýka vašej psychiky“ verejného činiteľa? Sú To tie veľmi „podobné veci až na hranici pornografie,“ alebo treba aby boli už „za hranicou pornografie a veľmi podobných vecí“ s tým sú visiacich? Ktoré z tých veľmi „podobných vecí pred alebo za hranicou pornografie“ vám najviac bránia v plnení si svojich „povinností ktoré vám ukladá konkrétny zákon? Snažíte sa v rámci možností ktoré máte tento stav zmeniť?“ Vidíte rozdiel medzi „vulgárnou pornografiou a podobnými vecami,“ umením, a veľmi jemnou nežnou erotikou „a podobnými vecami v meiloch ktoré posielam a len ťažko mi v tom zabrániť?!  Uvedomujete si, ako sa vaše zaujaté verejné vyjadrenie môže veľmi „závažným spôsobom dotýkať psychiky chalanov s polície“ trenčianskej obecnej „a určite im to na Pohode nepridávať??!

Požiadam Nezávislý súd „a len ťažko mi  tom zabrániť,“ aby predvolal ako svedkov v pripravovanom politickom procese veľmi „praktizujúceho katolíka pána primátora Mesta Trenčín,“ a všetkých jeho zás tupcov. Túto zostavu „služobníkov ľudí, odborníkov, osobností, osobností,“ považujem za mojich najlepších obhajcov v politickom procese zinscenovanom primitívnou zákernou zaujatou trenčianskou mafijou ako takou!

Veľmi „praktizujúci katolík ako taký“ bude hovoriť okrem iného o tom, že on by mi „veľmi rád pomohol ale ja na tú psychiatriu dobrovoľne nepôjdem. A že som okrem iného veľmi zlý človek, a neznášam tento svet!“ Svet primitívov, mafijánov, riťolescov, násilníkov, klamárov, podvodníkov, zlodejov, praktizujúcich katolíkov…. V takomto svete sa Najlepšie darí takým ako je „praktizujúci katolík a jemu veľmi podobní ako takí……“ A tiež bude tárať „okrem iného o hodnotách novemBera 89 ako takých.“
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

Okrem iného Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník ako taký“ prednesie „okrem iného v rámci svojich obmedzených kapacít“ aktuálnu správu o „doklade ako takom, ktorý sa ani nevyhotovuje ako taký, a len ťažko mu v tom zabrániť.“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.P2640114 k

Od vás budem chcieť, „a len ťažko mi v tom zabrániť musím povedať,“ aby ste vy huhlali „v rámci svojich obmedzených kapacít okrem iného tak ako vám rétorický jazyk vyrástol a len ťažko vám v tom zabrániť,“ veľmi správnu odpoveď na veľmi 1duchú otázku, čo „je na hranici alebo až za hranicou pornografie, a aké veľmi podobné veci“ sa tam nachádzajú?!

A ten 4. úbožáK ako taký bude zas tárať o tom, „a len ťažko mu v tom zabrániť, ako sa správame k ženám ako takým?!“

Mohol by som si pozvať „a len ťažko mi v tom zabrániť,“ aj viac Elitných obhajcov v politickom procese ako takom, Petrík, Birošová, Smolka, Mičega, Struhárová, Gabriel, Ščepko ….., ale uvedená 4Ka veľmi Elitných,  reprezentatívnych, ctihodných, „okrem iného prispôsobivých odborníkov, služobníkov ľudí, osobností, osobností“ je dostatočná!

Správne „odpovedi ako také“ ktoré od vás dostanem, „zverejním vo verejnom záujme na internete, dobre, a len ťažko mi v tom zabrániť, dobre, musím povedať.“ Ale s pravdepodobnosťou hraničiacou až s i100tou To bude presne tak i100, ako   aj s „odpoveďami“ od veľmi Elitného, cteného „prispôsobivého neróma pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste veľmi spokojný!“

„Na internete zverejním, dobre, a len ťažko mi v tom zabrániť, Hej,        za použitia by som povedal š pičkovej techniky vo verejnom záujme“ LEN veľmi 1duché otázky veľmi Elitnému „prispôsobivému“ poslancovi trenčianskemu obecnému, „ako takému, služobníkovi ľudí, odborníkovi, osobnosti, osobnosti.“

Budem aj vás, „a len ťažko mi v tom zabrániť by som povedal, okrem iného prezentovať vo verejnom záujme“ ako veľmi primitívneho zaujatého táraja a klamára „ako takého musím ja viem povedať a len ťažko mi v tom zabrániť!“

j. sjekel

 

Správne „odpovedi ako také“ na VŠETKY otázky čakám aj na tomto mieste   do 17. Víťazného februára 2018

 

 1. Víťazného februára 2018

 

https://fici.sme.sk/c/20751825/ako-zistite-ze-vam-niekto-klame-psychologicka-vysvetluje-co-treba-sledovat.html

„Klamári sa ča100 veľmi snažia, aby pôsobili dôveryhodne. Stačí sa pozrieť na veľmi stereotypného predavača veľmi ojazdených áut, ktorý sa celý čas usmieva  a hovorí vždy tie správne veci. Napriek tomu však výsledok vyznie falošne a človek má pocit, že sa mu snažia predať cicku vo vreci. Čo ča100 nie je ďaleko od pravdy ako takej.“

„Meily ktoré nám posiela, ktoré sú vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

0

K Rm (11)

K LP2640114 k

„pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

P2650053 m

64