„legálne zracionalizoval“

Kz

P2610953 K

aaa

„Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení“ – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

K 2 (2) M

iKOKO (4)

From: JUDr. Katarína Patková <katarina.patkova@trencin.sk>

Sent: Monday, June 24, 2019 9:53 AM
To: ‚Monika Minarechová‘ <monika.minarechova@trencin.sk>; henrieta.sevcikova@trencin.sk;
Subject: RE: INFO 8000 – 12. júna 2019

Dobrý deň, vážený pán Jozef Sjekel, 

dňa 12.6.2019 bola mestu Trenčín doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie v nasledovnom znení:

„Žiadosť o „súčasnú typickú štandardnú“ INFOrmáciu podľa súčasného zákona číslo 211/ 2000 ktorá veľmi „legálne leží a len ťažko jej v tom zabrániť.“

                                                         Dobrý Deň 

„V tomto mestskom úrade fungujú profesionáli. Ďakujem vkuse súčasne legálne veľmi pekne.“ 

Nejaký, značnou mierou rôzne vkuse poškodený samostatný profesionál“ Ivan Liptai odišiel „s veľmi veľkou pokorou“ zo „služby dohodou na vlastnú žiadosť.“

Pri odchode zo „služby dohodou na vlastnú žiadosť,“ mu bola vyplatená „legálne nejaká odmena vo výške € 8 000.“

Žiadam vás „legálne s veľmi veľkou pokorou z tohto miesta“ o veľmi „typickú, profesionálnu, dôkladne svädomitú, jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú a jednoznačnú INFOrmáciu ktorá leží, či táto „odmena € 8 000“ mu bola „s veľmi veľkou pokorou“ vyplatená „dohodou na vlastnú žiadosť,“ alebo bol iný dôvod na vyplatenie „odmeny € 8 000“ po skončení „služby pre ľudí dohodou na vlastnú žiadosť?“

Ak bol na vyplatenie „odmeny € 8 000“ iný dôvod  ako „dohodou na vlastnú žiadosť,         tak žiadam uviesť aký?

„Ďakujem legálne samostatne vkuse veľmi pekne a len ťažko mi v tom legálne zabrániť.“

1

Na základe položenej otázky Vám oznamujeme, že predmetná odmena bola poskytnutá Ing. Ivanovi Liptaiovi v súvislosti so skončením pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.10. 2019.

P2610953

Odmena bola vyplatená v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi zamestnávateľa najmä za kvalitné plnenie služobných úloh a za uskutočnenie racionalizačných opatrení v činnosti mestskej polície.

S pozdravom,

Katarína Patková

MsÚ v Trenčíne

S pozdravom, 

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie


Kancelária prednostu

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255, 0902 911 142

e-mail: katarina.patkova@trencin.sk

web: www.trencin.sk

aaa

Ako dodám? Po tom ako „samostatný profesionálny rôzne poškodený chalan uskutočnil legálne vkuse veľmi raciona lízačné opatrenia v činnosti obecnei POLÍCIE“ trenčianskei, bol z toho („len sa legálne domnievam!“) taký vvčerpaný, že „bol nútený s veľmi veľkou pokorou odísť legálne zo služby dohodou na vlastnú  žiadosť a len ťažko mu v tom zabrániť Plne mu dávam a pravdu!“

1 K

1

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *