„IDE o ŽIVOTY“

1

KO (1)

Ako dodám. Ďakujem veľmi pekne. Dodal.

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal.

https://mytrencin.sme.sk/c/22607525/od-dnes-su-opat-zatvorene-skoly-primator-rybnicek-toto-je-vysledok-bordelu-ktory-je-v-krajine.html

P 1 (1)

P 1 (1)

P 1 (2)

Ako dodám. Hovorí okrem iného o dodržiavaní zákonov. Prý zákony platia v právnom demokratickom štáte ako takom pre každého!! Dodala. 

P 1 (3)

„FUNKČNÁ KONTROLA.“ Dodala.

KO (5)

„Ako dodala. Domnievame sa, že zákonodarca chcel rýchlou novelou zákona o obecnom zriadení uchrániť obce a mestá pred prípadmi, aby neostali bez kontrolóra, a teda aj bez funkčnej kontroly. Dodali.“ Ako dodám. „Ako dodala, hlavná kontrolórka mesta Trenčín Libuša Zigová je ochotná vykonávať túto funkciu až do riadneho zvolenia nového hlavného kontrolóra, kontinuita tejto funkcie je teda zabezpečená. Dodala.“

Čítajte ešte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22614497/mestske-zastupitelstvo-v-trencine-zrusilo-uznesenie-o-volbe-hlavneho-kontrolora.html

správny Kandidát .

KO (2)

H 1

Ako dodám. Poriadne snemovanie riťolescov bolo 10. marca 2021. „Profesionáli“ sú v tomto SMERe – SD o 1 rok pozadu

H 2

H 3

 „Ide o životy“

H 4

zaiačiK (1)

 

KO (4)

zaiačiK (3)

 

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal. 

Kz

KO (1)

KO (3)

sK a copy

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal.

4 P P

zaiačiK (2)