„Pozri SUPER!“

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi riťolezecké primitívne povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, „myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít“ aj veľmi primitívnych odporných mafijánov, parazitov, riťolescov a klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie Vášho zdravia!!

64

K Rm (11)

KP IL (2)

Veľmi primitívna mafija trenčianska obecná v akcii! Veľmi „poctiví policajti“ Kubány i Repková. „Sú to predsa len kvázi ľudia a vykonávajú z tohto miesta na tomto mieste svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

Toto je veľmi typická činnosť veľmi primitívnej trenčianskej obecnej mafije. Dlhodobo primitívne prenasleduje, šikanuje, napáda, ohrozuje cyklistu a potom VŽDY!! primitívne klame „v rámci svojich obmedzených kapacít“ primitívnych mafijánskych!

Za túto „jazdu na bicykli po chodníku“ som zaplatil výpalné 20 peňazí. Na základe dôkazu od veľmi primitívnych mafijánov trenčianskych obecných rozhodol o tom KOlega mafijánov, veľmi primitívny, veľmi zaujatý, veľmi „správny orgán“ trenčianskeho dopravného inšpektorátu, veľmi „starší referent,“ policajný aj ľudský úbožiak Stanko Ješko….

A to nie je jediné výpalné ktoré som v Meste mafijánskom ako cyklista len na základe primitívnymi zaujatými „policajnými“ mafijami vymysleného „protiprávneho konania“ zaplatil, alebo mal zaplatiť!! „Policajní“ aj ľudskí úbožiaci tiež majú právo na svoju životnú realizáciu. A veľmi „starý kokot, buzerant, úchylák, pedofil, udavač a blázon“ je pre nich Ten najvhodnejší objekt.  Je Najväčším hrdinstvom pre primitívneho zakomplexovaného ľudského úbožiaka napádať, prenasledovať, ohrozovať slabšieho, a potom VŽDY veľmi primitívne KLAMAŤ!!!!! No len „v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych samozrejme. Spresnil.

koko-s

Primitívny „policajný“ K Kubányi „Pozri SUPER“ práve „dbá v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych na svoju údajnú „vážnosť, česť aj dô100jnosť“ primitíva mafijánskeho trenčianskeho obecného!

„A doslova ho ľutujem v niektorých veciach. Nezávidím mu tú situáciu! Mal by sa ísť dať vyšetriť do psychiatrie.“

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu násiliu??!

N K w

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

K S (10)

N K w

Títo 2 mafijánski veľmi „poctiví“primitívi a klamári kvázi Kubány i Repková sú pre trenčiansku VB a prokuratúru stále veľmi „nezistení páchatelia vystupujúci ako príslušníci mestskej polície.“ V Meste mafijánskom a štáte darebáckom sa mafijánskym KOlegom nikdy nepodarí veľmi „nezistených páchateľov vystupujúcich ako príslušníci mestskej polície“ zistiť!!

   To je už ich mafijánsky osud!! Kubány i Repková ostanú kvázi odteraz až NAVŽDY „nezistení!“ Tak aspoň touto ulicou im na tomto mieste „v rámci svojich obmedzených kapacít“ vzdávam Hold za ich veľmi obetavú „prácu.“               „Sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu.“

K pozdravu sa pripája veľmi primitívny mafiján a klamár „pán primátor Mesta Trenčín,“ ktorý mafijánom posiela veľmi veľkú PUSU na:

KP IL (5)

„Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť?“

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár Kubányi chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

Ten mafijánsky primitív Kubányi mi nezákonne bránil v tom, ako som si chcel „políciu“ odfotografovať „pri riešení priestupku.“ Držal ruku nad mojim fotoaparátom a keď som to požaloval VB tak hu dal rýchlo preč. Je to vidieť v čase 2:12. Vyzýva ma aby „som upustil od konania ktoré je povinný strpieť“! Nezákonne ma vyháňa z verejného priestranstva! „Tak zmiznite odtiaľto ale rýchlo!“

   Toto boli ešte časy keď som trenčianskej VB ešte dôveroval.                  11. októBera 2014. Neskôr prebrala od svojej primitívnej mafijánskej rezortnej kolegyne mafijánske spôsoby a v niektorom SMERe hu dokonca predstihla v primitívnom šikanovaní a klamaní!!

  • Teraz už medzi týmito „policajnými“ mafijami nijaký rozdiel nepozorujem!

  • Tu pripomeniem, že som údajne „kompetentných“ viackrát upozorňoval, že to čo niekto považuje za výhodu je v skutočnosti veľká nevýhoda. Každý „pán náčelníK“ je s minulosťou vo VB!! Ivan L. „riadi“ trenčiansku mafiju obecnú od           1. mája 2015. Jeho vplyv v tomto SMERe je teda zrejmý.  A toto spojenie mafijí, zvlášť v podmienkach absolútnej absencie kontroly jej činnosti nemôže mať iné výsledky ako je vidieť aj z týchto príspevkov!

  • Ale od úbohého mafijánskeho riťolesca nie je možné očakávať, že bude schopný posúdiť následky svojej riťolezeckej činnosti. Úmyselne používam výraz činnosť miesto „práca,“ hoci mafijáni a riťolesci hovoria o svojej škodlivej neužitočnej činnosti ako o „práci“ a dokonca o „službe!!“ 

Elitná „polícia“ trenčianska obecná v „službe“?! Nie!! To by bolo ďalšie „ohováranie!“ „Nezistení policajní“ kreténi??    „Sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

      Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár Kubányi chodí bez dohľadu ozbrojený!! Ako ďaleko je od jeho hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

HP m (116)

Viem 1. ako To má rada Repková na tomto mieste?? „V zmysle zákona a v rámci svojich obmedzených kapacít.“ Priblížil a dodal.

00

2

Všetci veľmi primitívni poslaneckí klamári a riťolesci trenčianski aj veľmi primitívny mafiján a klamár, „požehnaný praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín sú veľmi spokojní v rámci svojich obmedzených kapacít s prácou mestskej polície.“ 

„Sú to predsa len kvázi ľudia a vykonávajú svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

Len či100 pohľad nevinný

LEN čistý pohľad nevinný….

KP IL (5)

Toto je len veľmi malá, ale veľmi typická ukážka kvázi trenčianskeho poslaneckého primitivizmu „z tohto miesta v rámci svojich obmedzených kapacít“!! „Nie som NATO zvyknutý“!

Ing. Miloš Mičega Nezáovislý dodal. — „bol to bývalý obchodný dom, alebo Reštaurácia Kotva. To parkovisko je od 15-teho samozrejme neregulované, lebo taká podmienka bola, keď to išiel stavať, že bude otvorené, to parkovisko je od 15-teho plné. To znamená, to je len otázka času kým odtiaľ nejakých 30 áut bude treba vyregulovať a poslať ich preč. Samozrejme, že ďalšie autiaky sa objavujú, sú to pred garážami atď. Zaviedli sme zónové parkovanie to znamená, že ak sa nemýlim, v zóne je možné parkovať, alebo teda stáť len na mieste na tom vyhradenom. Je len otázka času, a v tomto momente by som apeloval na mestskú políciu, ani nie apeloval skôr by som povedal, že im nezávidím a doslova ich ľutujem v niektorých veciach, ak oni ako občania majú ísť „represívne“ voči svojím kvázi spoluobčanom, pretože pri výkone práce im to vyplýva. Nezávidím im tú situáciu a tu by som si dovolil apelovať na ľudí, že aby nejakým spôsobom, bez toho, že by som chcel obhajovať jednu-druhú stranu, prihliadali na to, že sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu.  Ale ak ste prešli po Trenčíne, ja si dovolím tvrdiť, že počas jednej jazdy a nebudem tu hovoriť teraz ulice, aby to nebolo, že tu idem niekoho bonzovať, narátam 150 až do 200 áut a dovolím si to tvrdiť, že teraz, keď sa s niekým dohodnem a sadnem do auta vám ich narátam, ktorí sú priestupcovia. Priestupcovia sú preto, že sme zaviedli regulované parkovanie v zóne, kde platí to, čo som povedal, že inde sa stáť nemôže ako tam, kde je na určené miesto. My sme jedným šmahnutím dňa o pol noci, alebo bolo to pustené o pár dní neskôr, vyregulovali parkovanie zónovo, kde po prvé, obyvatelia nie sú na to zvyknutí. Nie sú na to zvyknutí domáci, cezpoľní a my sme ich postavili do pozície, že parkujú aj inde. To sú tí priestupcovia, o ktorých hovorím. Preto by som si dovolil poznamenať, že nemôžeme dneska a ani ja si to netrúfam hodnotiť, že či to bolo dobré alebo zlé, ale jednu vec viem isto. Ja som predtým ako som išiel na dnešné Zastupiteľstvo niektoré prevádzky či už navštívil, alebo volal som tým ktorých poznám, resp. ktorých aj nepoznám, tak som ich kontaktoval inými spôsobmi. No a ja vám poviem realitu. Na Sihoti momentálne, hovorím realitu fakt k dneskajšiemu dňu, prevádzky, lebo teraz my tu hovoríme o tom, že aké je to dobré, tak ako je to dobré, že to je prázdne, len treba sa ísť opýtať tých, ktorým klesli tržby od 15-teho do výšky 30%. Menej ako 15 mi nepovedala ani jedna prevádzka na Sihoti v regulovanom pásme. Hovorím o mixe prevádzok. Nehovorím o jednom type, že to je, ja neviem, pohostinstvo, alebo hovorím o mäsiarovi, alebo o obuvníkovi, alebo ja neviem aké sú tam, mix prevádzok od 15 do 30%. Prosím pekne, to je jeden sociálny aspekt, ktorý tu bude treba pravdepodobne riešiť a ja som na to neni odborník na tieto veci, ale ak chceme vyhnať ľudí, aby nám chodili kupovať aj tú desiatu pre tie deti do LIDLOV, teraz nehovorím to v zlom, nechcem robiť anti reklamu ani reklamu, ale nazvem to do obchodných reťazcov, na ktoré nadávame, že tam vlastne ich vyháňame, no tak my sme ich týmto tam poslali. To, čo oni kupovali v tých malých prevádzkach na Sihoti, dneska kupujú mimo. A toto je fakt. No, čo sa týka toho, akým spôsobom riešiť veci ďalej. Nechám bokom už kritiku, čas ukáže, ak sa mi nereštartne počítač, takže dovolil by som si navrhnúť uznesenie. Ja by som ho potom možno poslal mailom, hneď ako mi to prejde, ale poviem čo navrhujem. Navrhujem.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne navrhuje:

  1. Pozastaviť dočasne platnosť dopravnej značky IP27 pri vstupe do platených zón a tým pádom vynechať tieto zóny z regulácie platenia.
  2. Navrhnúť dočasne iný spôsob regulácie zóny a postupne po aplikovaní a zistení a odstránení nedostatkov riešiť jednotlivo ad hoc spúšťanie platenia parkovania, ak teda ho chceme pustiť komplet v tých častiach, kde už máme dopravné značenie. Je to 68%, za chvíľku to prečítam presne. Vysvetlím o čo mi ide. Ide mi o to, že mi dneska, ak by sme dočasne prečiarkli tú značku IP27, ten piktogram plateného parkovania na vstupe do zón a nahradili ho iným spôsobom regulácie nie platením regulácie, lebo tu bolo viackrát povedané z viacerých strán či už z vedenia mesta, alebo aj poslancov, že nie je účelné len vyberať peniaze. Takže, ak by sme odstránili ten piktogram a nahradili ho iným piktogramom či už je to regulácia formou státia, alebo iným doplnkovým značením, tak my vieme regulovať dopravu. Dneska už máme legitímne vyznačené vodorovné dopravné značenie, kde nám vyplýva v tej zóne, že je povinný parkovať v mieste na tom vyznačenom. Nebude zatiaľ regulovaný platením, bude regulovaný len tým, že musí parkovať na mieste vyznačenom a v tom momente sa môže stať, že sa nám niektoré autiaky ukážu a možno sa nám začnú upratovať, upratovať sa začnú z toho dôvodu, že budú môcť parkovať len v tej vyznačenej zóne tým vodorovným značením. Preto by som navrhol pozastaviť zatiaľ tú časť o platení a zvážiť iný spôsob regulácie v meste. Pošlem vám mailom ten návrh uznesenia, a potom by som ho poprosil prečítať. To by bolo zatiaľ z mojej strany všetko a kolegov poprosím, ak teda majú záujem o to, aby sme tu regulovali, skúsme pripustiť tú šancu, že Trenčín síce patrí Trenčanom, ale ak sme krajské mesto, tak by sme mali byť otvoreným mestom aj pre ľudí, ktorí tu chodia pracovať. A ak chceme rozširovať sa ďalej, toto môže byť jeden z poznatkov, ktorý nám pomôže pri ďalšom rozširovaní. Ďakujem.“

    „A doslova ho ľutujem v niektorých veciach. Nezávidím mu tú situáciu! Mal by sa ísť dať vyšetriť do psychiatrie.“

K Rm (11)

K L

1-tela-1-dusa

K Rm (11)

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)

14

2

s a R (3)

PPM (1)

1

K Rm (11)

 

mafijánska samospráva trenčianska….

1

Že je Trenčín mafijánske Me100 nikto doteraz nevyvrátil! Vedúcou silou je v ňom veľmi primitívna mafija trenčianska obecná – vulgo „polícia.“ Veľmi významne jej už pomáha aj VB a prokuratúra trenčianska okresná. Proti tejto silnej mafijánskej zostave nemám nijakú šancu dosiahnuť spravodlivosť!!

K L

Fontaine „neohováraj z tohto miesta v rámci svojich obmedzených kapacít“ nášho veľmi Elitného „pána náčelníKa!!! Nemá To ľahké v rámci svojich obmedzených kapacít“!!

Neznižuj jeho údajnú „vážnosť,“ údajnú „česť“ aj veľmi údajnú „dô100jnosť“ mafijána a klamára u všetkých súloobčanov!! Nepoškodzuj Ho v zamesnaní! JUDr. Jožo P. „stratil (úd ajnú!) autoritu u podriadených a bol nútený“ podať demisiu!

130517 (13)

From: Danica Birošová [mailto:birosova@ak-birosova.sk]
Sent: Monday, October 6, 2014 9:05 AM
To: Sjekel Jozef
Subject: RE: Primitívne mafijánske tunelovanie – 3. októbera 2014

Pán Siekel,

Čítam Vaše e-m plné rozhorčenia. Myslím si  však, že keď chceme niečo zmeniť, nestačí iba nadávať. Doterajšie vedenia mesta  podľa mňa nezvláda situáciu, čo je pre Mesto aj jeho občanov zlé.  Iba zmena môže tento proces zvrátiť. Choďte voliť a voľte zmenu! Protivník je nesmierne  ťažký, aj Váš hlas zaváži. Ak by ste ich mali viac, šanca bude väčšia. Ďakujem . Dr. Birošová

Išiel som vôliť! Vôlil som ZMENU Birošovú. Mal som ich viac. Šanca primitívnej mafije je najväčšia!  Vedenie Mesta mafijánskeho „podľa nášho nádoru“ nezvláda situáciu čo je pre Me100 mafijánske aj pre mňa veľmi zlé!!  Ale verte, že mafijánovia ani ich veľmi primitívni riťolescovia „To nemajú ľahké“!! Po „ZMENE!“

1 (6)

From: Sjekel Jozef [mailto:sjekel.j@gmail.com]

Sent: Tuesday, November 18, 2014 1:48 PM

To: ‚Danica Birošová‘

Subject: ….  Pán Siekel,

Ďakujem za podporu, vyšlo to na 50 %. Som poslankyňa a verte, že to p. Primátor a Mestská polícia nebude mať ľahké. Prajem pekný deň. Dr. Birošová

NIKDY Viac nevôlim úmyselne primitívnych riťolescov, mafijánov a klamárov!!!! Ďakujem. Dr. Birošová.           K pozdravu sa pripájajú všetci veľmi primitívni mafijáni trenčianski obecní mestskí. „Nemajú To ľahké!“ údajne.

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

KP IL (2)

„ProtivníK je nesmierne  ťažký!“ Priblížila, spresnila a dodala „žena.“

Má všetkých 44 veľmi primitívnych hlavičiek a stále mu dorastajú nové „v rámci svojich neobmedzených kapacít“ kokockých mafijánskych klamárskych. Spresnil  dodal.

Zbor KOslanecký. Dodal.

160915 (168) lk

„Nemá To ľahké!“

160915 (168)

KP IL (2)

0

Tieto primitívne mafijánske hovedá ma v Meste mafijánskom dlhodobo beztrestne prenasledujú, napádajú, ohrozujú, šikanujú. A vždy primitívne klamú!!!!!!!!!!!!!!!

Tak ma veľmi primitívni mafijáni obecní trenčianski Kubány i Repková nepravdivo obvinili z údajného priestupku aj dňa 1. júna 2014 v ceste veľmi Súdnej.

4. apríla 2016 som využil možnosť navštíviť veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána primátora Mesta Trenčín, praktizujúceho požehnaného katolíka“ Mgr. Richarda Rybníčka, aby som s jeho pomocou získal dokument dokazujúci primitívne mafijánske klamstvo. Tento veľmi primitívny mafiján, klamár, zakomplexovaný ľudský úbožiačik sa vôbec nezaujímal o to ako vyriešiť vec kvôli ktorej som tam bol, ale veľmi vehementne samozrejme hájil záujmy primitívnej  mafije ktorá ho „podľa nášho názoru“ platí „v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych.

A povedal mi okrem iného aj toto:

Trvám na tom že vám sa pomôcť nedá. Mne je vás naozaj hrozne ľúto úprimne poviem že by som urobil všetko pre to aby som vám vedel pomôcť. Ja by som bol strašne rád keby ste išli na tú psychiatriu. Ja by som vám hrozne rád pomohol ale vy na tú psychiatriu nikdy nepôjdete. Pán Sjekel ja vám vybavím choďte sa dať vyliečiť. Strašne by som bol rád keby ste sa dali vyšetriť. Musím úprimne povedať že by mi to veľmi pomohlo keby ste sa dali vyšetriť na psychiatrii. Doneste mi prosím vás z psychiatrie výsledky dajte sa prosím vás vyšetriť keď mi dôjde zo psychiatrie z Trenčína že ste zdravý ja budem s vami ďalej komunikovať. Vy ste zlý človek. Ja nemám na to aby som vás na tú psychiatriu doviedol.Sľúbte mi že na psychiatriu pôjdete a dajte sa prosím vás vyliečiť. Pre vaše dobro. Ja mám kopu iných starostí. Vy neznášate tento svet. Mne je vás hrozne ľúto.  Záver: Choďte prosím vás pekne, choďte sa dať vyše3ť. Dodal.Ukončite túto diskusiu….

KPK (4)

13. apríla 2016 som tomuto primitívnemu mafijánovi, klamárovi a zakomplexovanému ľudskému úbožiakovi písal. Odpoveď samozrejme nikdy nedostanem. V Meste mafijánskom sa nedá s nikým na úrovni komunikovať! Mafijánsky „pán náčelníK“ si svoje primitívne komplexy rieši podávaním trestných oznámení „v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych!

Pán primátor mesta Trenčína 4. apríla 2016, keď som využil vami ponúkanú možnosť porozprávať vám z tohto miesta o problémoch ktoré v mafijánskom Meste  nikto nerieši a ktoré ak ostanú nevyriešené budú vždy nebezpečné hlavne pre vás a vôbec nie pre mňa, som v predpokoji videl Eni Benkovú. Určite si ju pamätáte, rovnako ako mňa!!
Eni Benková je veľmi „zdravotnícky pracovník“  a preto mojej diagnóze ktorú vám prezradila môžete bezvýhradne „v rámci svojich kapacít“ aj bez dôkazov veriť! Píšem to, aj keď veľmi dobre viem, že jej bezvýhradne „v rámci svojich kapacít“ veríte. Eni Benková je aj všetci „tí občania ktorým  fotím dvory,  záhrady“ a Eninho vnúčika…. A aj To jej verte, že „100jí na chodníku na svojom pozemku. Toto je Môj pozemok!!“ Dodala Eni Benková. Eni Benková je aj „veľmi slušná aj veľmi normálna.“ Tak ako vy. Dodávam.
A rovnako bez dôkazov veríte a „VŽDY“ aj verte „v rámci svojich kapacít“  všetkým primitívnym klamstvám od vašej veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej mestskej! Pokiaľ vám hovorí to čo vy potrebujete! To čo vám robí dobre! A veľmi primitívna mafija trenčianska obecná mestská vám „v rámci svojich kapacít“ o mne „VŽDY“ povie len to čo vám urobí dobre! Ozrejmil svoje pocity.

Len trochu mi je ľúto, že mi nenapadlo opýtať sa toho parazita priamo, aby vám povedal ako to bolo 1. júna 2014 v ceste veľmi Súdnej. Ako by vám veľmi primitívny mafiján obecný trenčiansky veľmi primitívne klamal „v rámci svojich kapacít“! A aký by ste vy boli spokojný! Objasnil.

Mafija vám neklame primárne preto, že aj vy ste „v rámci svojich kapacít“ úbohý primitívny klamár a klamstvo je vám prirodzené, ani preto, že pravdu o sebe ani o veľmi primitívnej mafiji neznesiete, ale klame preto, lebo To „v rámci svojich kapacít“ ináč nevie!! V tomto SMERe ste si podobní a preto máte k sebe takú vzájomnú náklonnosť a dôveru! Vždy To tak bude. Nikdy sa To nezmení! Lebo vy ste služobník ľudí…. „v rámci svojich kapacít.“

Primitívna mafija trenčianska obecná  VEĽMI dobre vie aká je pravda! Majú prístup k tým údajom a keď vytlačili ten paškvil veľmi dobre videli ako to bolo! Veď preto ho aj rezortnej kolegyni VB ponúkli. Nedali tam „detaily jazdy“ v ceste veľmi Súdnej, ale „Štúrove námestie – Kyjevská,“ bez „detailov jazdy“!!!!! To je úmyselné primitívne klamstvo! Falšovanie úradnej listiny. A ani ich pri tom klamstve nenapadlo že na to prídem. A určite pritom mysleli hlavne na vás a na vašu spokojnosť!! Budú o tom klamať do poslednej chvíle a veľmi dobre vedia, že aj keď sa pravdu podarí dokázať, tak primitívnym mafijánom od vás NIČ nehrozí. Naďalej budú tak ako vy a tých všetkých 25 veľmi primitívnych riťolescov parazitovať na mafijánskom Meste! Objasnil a dodal. Ja aj to ďalšie veľmi primitívne  mafijánske klamstvo prežijem, budem to čo aj doteraz, ale vám to ostane! Už teraz je dosť dôvodov na okamžité vyrazenie všetkých primitívov z údajného vedenia veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej mestskej!! Na to by ste ale nesmeli byť pred mafijánmi taký veľmi pokakaný a servilný!

Ste primitívny úbožiačik a mafijánsky poskok „v rámci svojich kapacít,“ ktorý bude veľmi primitívnym mafijánskym parazitom z tohto miesta servilne ďakovať „v rámci svojich kapacít“  za to čo údajne urobili pre toto mafijánske Me100, pre jeho údajnú bezpečnosť,  a vzdávať im Hold  „v rámci svojich kapacít.“

„pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína,“ nepíšem vôbec rád, ani nie zo zlomyseľnosti, že ste úbožiačik a mafijánsky poskok! Ja nemám nijakú radosť z toho, že niekomu úmyselne primitívne ubližujem. Píšem to len preto, že je to žiaľ fakt! A vždy To tak aj bude. Nikdy sa To nezmení.

Ja nie som nikomu zaviazaný, ja nemám Nijakú potrebu ani povinnosť liesť niekomu „v rámci svojich kapacít“ do riťky, nie som nikoho poskok, mňa sa nemusí nikto báť. A ak sa ma niekto bojí, tak len preto, lebo to sám tak cíti. Sám aj vie prečo sa bojí „v rámci svojich kapacít.“  A v ponedelok 4. apríla 2016 som pochopil, že IvanKO L., to je ten SKUTOČNE Len „váš človeK“ s veľmi veľkým K sa ma bojí  „v rámci svojich kapacít“ a preto vyslal do terénu svojho primitívneho zás tupcu.  A to je skutočný „zástupca“!! Tak ako aj ten váš! Presne napĺňajú slovo „zástupca“ tak ako ho ja chápem. Ozrejmil.

Chcete mi údajne „veľmi rád pomôcť,“ ale ja od takého ako ste vy nijakú pomoc nepotrebujem  a keby som potreboval nežiadal ani nečakal by som ju od vás!! Ozrejmil. Sám potrebujete naliehavo pomôcť, ale vy veľmi dobrovoľne „v rámci svojich kapacít“  do psychia3je nepôjdete. Tak vám sa „v rámci svojich kapacít“ nedá pomôcť! Objasnil. Našťastie máte vernú veľmi primitívnu  mafiju trenčiansku obecnú mestskú a všetkých 25 veľmi primitívnych riťolescov obecných, údajných odBerníkov, údajných osobností! Toto sa stalo 1 ras  v histórii, a žiaľ práve v Trenčíne…. To je i100tne celosvetový unikát. 25 veľmi primitívnych riťolescov na jednom mieste a „pán primátor Mesta Trenčína“!! Oni si vás nedajú! Majú vás radi „v rámci svojich kapacít“  a potrebujú blbečka bez vôle a vlastného názoru. Teší ich, keď je niekto ešte trápnejší, smiešnejší, úbohejší ako oni! Dodal.

S veľmi primitívnou mafijou trenčianskou obecnou sa dostanete veľmi ďaleko. Teda jej aj naďalej verte a držte sa jej. Ozrejmil.

„pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína,“ ja na psychia3ju na základe vášho odporúčania veľmi rád dobrovoľne pôjdem, ale predtým by som potreboval  od vás niekoľko veľmi 1duchých vecí.

Ide o moju budúcnosť a preto mám veľmi živý záujem aby sa neurobila nijaká chyba. Odporučenie na vyšetrenie v psychia3ji potrebujem od vás z tohto miesta „v rámci zákona v zmysle zákona podľa zákona aj v súlade so zákonom“ písomne. Objasnil.

Aby mohli odborníci „v rámci svojich kapacít“  posúdiť mieru môjho narušenia budem tiež potrebovať „v rámci svojich kapacít“ výpis z portálu CCS CarNet Pro 3.5. 1219. Konkrétne z cesty veľmi Súdnej dňa 1. júna 2014 13: 52 PM.

Ja som „v rámci svojich kapacít“ presvedčený o tom, že veľmi primitívni mafijáni trenčianski obecní veľmi primitívne klamú, že zastavili vozidlo a chceli údajný priestupok riešiť z tohto miesta na tomto mieste. „Urážať ľudí bes  dôkazov“ by nemal ani blázon, a preto uvítam všetky dôkazy mafijánstva, úbohosti a a klamstva od vás.

Na dokázanie môjho bludu preto budem potrebovať od vás dôkaz,              že veľmi primitívni mafijáni trenčianski obecní mestskí vozidlo zastavili a hliadka vystúpila z vozidla.

Bez takéhoto dokumentu nemá zmysel na psychia3ju chodiť! Preto mi určite „veľmi rád pomôžete“ a potrebný dokument mi poskytnete!

Dobrovoľne si tam zoberiem aj tie vaše primátorské komunálne táraniny! Úcta 1 k 2!   V psychia3ji budú mať veliký úspech! Ozrejmil.

„Chcem vám povedať, že toto nebude ,,one man show“. Za žiadnych okolností. Toto bude spolupráca. Vzájomná spolupráca. Som tu pre vás všetkých a budem očakávať tú spoluprácu aj od poslancov, aby bola čo najkorektnejšia. Jednu vec vám z toho miesta viem sľúbiť a sľúbim vám ju. V tomto meste sa určite bude brániť tomu, aby ktokoľvek chcel toto mesto zneužiť, aby chcel zneužiť peniaze tohto mesta, aby si ktokoľvek myslel, že ja a mestskí poslanci budú tí, cez ktorých sa presadí akýkoľvek individuálny záujem v prospech nejakého jednotlivca. Proti tomuto budem striktne bojovať. Sľubujem vám, že akonáhle sa s takým niečím stretnem, budem o tom verejne hovoriť, budem to komunikovať.“

j. sjeKel

Faktická poznámka:

„pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína pán primátor Mesta Trenčína podľa nášho názoru v rámci svojich kapacít“ sa Eni Benková mýli. Môj hlavný problém je to, že som už zabudol na všetky údajné hodnoty novemBera, myslím si že mám patent na rozum, že si môžem „v rámci svojich kapacít“ dovoliť všetko, čo len chcem, a že mám „v rámci svojich kapacít“ aj právo riadiť aj ovládať ľudí. Dodal. Dali ste mi na To šancu!

A toto je veľmi nebezpečné pre celú spoločnosť!! Dodal.

13. apríla 2016

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

Primitívni mafijánski kumpáni. Navždy svoji „v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych!! V zlom aj ešte horšom! O dobre nemôže byť  v súvislosti s týmto „luckým odpadom“ reč!!

bakuliak

„ProtivníK je nesmierne  ťažký! Nemá To ľahké v rámci svojich obmedzených kapacít.“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

KP IL (5)

1

vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)

„záKOn“

1

aK sú 2 veľmi primitívni mafijáni a klamári veľmi šťastní, nechýba im 3. veľmi primitívny mafiján a klamár!! Spresnil.

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

   Elitní ctihodní mafijánski rezortní KOlegovia – Klamári    Ivan L. a Miloš K.   

„Pozri SUPER!“

aK sú 2 veľmi šťastní nechýba im 3  Môj MilošKOKO!!!!

1

Ctihodný Elitný ochranca údajného „poriadku“ v Meste mafijánskom saminšpektor Miloš Kubányi – „Pozri SUPER.“ Klamár, mafiján, primitív, zbabelec!! Tento veľmi primitívny mafijánisKO trenčiansky obecný sa za svoju príslušnosť k mafiji hanbí, aj za svoju mafijánsku rovnošatu, za veľmi primitívneho mafijána a klamára veľmi  „praktizujúceho katolíka pána primátora Mesta Trenčín,“ za celý riťolezecký „poslanecký zbor.“ To je asi najhlavnejší dôvod toho, že sa táto primitívna mafija trenčianska obecná  nazýva „polícia,“ aby sa v nej primitívi a klamári ako Kubányi, Liptai, Sedláček, i im tak veľmi podobní mohli cítiť komfortnejšie!! I keď v štáte darebáckom a Meste mafjánskom rozdiel medzi „políciou“ a mafijou nie je vôbec pozorovateľný! Spresnil. Veľmi primitívny klamár a mafiján obecný trenčiansky Kubányi je „podľa nášho názoru“ veľmi zjavne narušený, mal by sa spolu s rovnako primitívnym mafijánom  a klamárom „pánom primátorom Mesta Trenčín liečiť v psychiatrii,“ ale aj tento primitívny, zaujatý, zakomplexovaný ľudský úbožiak a mafijánisko obecný chodí bez dozoru ozbrojený, čo je pre obecenstvo a zvlášť pre mňa veľmi veľkou hrozbou!!  Spresnil a dodal.

„POLÍCIA“  Chcel som iba vidieť číslo mafijánske, ale táto túžba v Meste mafijánskom veľmi primitívnych mafijánov, vulgo „policajtov“ veľmi „obťažuje.“ Aj tie veľmi primitívne ušľachtilé „policajné“ tváričky sú hodné pozornosti veľmi „príslušných orgánov.“

2re sa zatvárajú…. Títo mafijánski trenčianski obecní primitívi sú ale veľmi smelí keď sú v tlupe, alebo bezpečne zalezení, a vtedy veľmi „odvážne“ na mňa primitívne pokrikujú, vypiskujú!!

0

130517 (10)

p2330163-k

Ako dodám, aj tentok somárik dievčatko Ruženka má v sebe viac luckej dô100jnosti, ako ten veľmi bežný trenčiansky obecný „policajný“ a primátorský mafiján, a poslanecký aj „novinársky“ riťolezec!! Priblížil a dodal.

Ako dodám, „nakoľko sa jedná o ich prirodzený prejav,“ primitívne riťolezectvo im robí „z tohto miesta“ veľmi dobre „v rámci svojich kapacít“ primitívnych riťolezeckých klamárskych! Spresnil.

130517 (13)

6

130517 (5) m

riťo lezec werejny

1 (7)

Dodala „žena.“

63

Primitív, mafiján, klamár, veľmi „praktizujúci požehnaný katolík.“ Spresnil. Ako dodám, ak ste tiež veľmi „praktizujúci požehnaný katolík“ ako tento mafiján a klamár Mgr. Richard Rybníček, tak sami veľmi dobre viete, že váš všetkomocný a všetkomohúci Ježiško vám vždy všetko odpustí „v rámci svojich neobmedzených kapacít!!“ Teda môžete bez obmedzenia veľmi primitívne klamať, podporovať tú najprimitívnejšiu mafiju trenčiansku obecnú, tak ako váš primitívny rezortný kolega Mgr. Richard Rybníček, a potom sa svojmu JeŽiškovi „v rámci svojich obmedzených kapacít“ vyspovedať, a budú na vás už večne a „neustále pôsobiť všetky nebeské milosti.“ Priblížil.

  Ako dodám, a po odpustení každého mafijánskeho svinstva s chuťou do ďalších!! Je to tak ako aj s „požehnaným“ Jožom Tisom. Ježiško ho požehnal „v rámci svojich neobmedzených kapacít,“ a Jožo mohol zas požehnávať „v rámci svojich obmedzených kapacít“ iných primitívnych lotrov a zločincov! Veľmi primitívny mafiján a klamár, veľmi „požehnaný pán primátor Mesta Trenčín“ Joža T. v tomto SMERe veľmi verne nasleduje!  „Drahého súdruha Stalina“ trenčiansky primitív, mafiján a klamár už nemá rád, ale našiel si iné vzory s rovnakými „hodnotami novemBera!“

SvR

1 (23)

Bundesarchiv_Bild_183-S72707,_Heinrich_Himmler

Aj toto je veľmi „praktizujúci katolíK,“ rezortný KOlega veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána primátora Mesta Trenčín“ Mgr. Richarda Rybníčka. Mohol by nahradiť už veľmi nemilovaného súdruha Stalina na pozícii veľmi „Čestného občana“ Mesta mafijánskeho??!

vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)