až na hranici alebo za hranicou primitívnosti a podobných vecí….

K M a

P2640114 k

km

500x500

14

P2640114 k

K H (1)

0

P2640114 k

pred hranicou. za hranicou

2

P2650053 m

Toto je ďalší predstaviteľ „okrem iného ja neviem takpovediac Elity“ Mesta mafijánskeho.

Nie je to ale nijaký „hlúpy Jano!“

„Vybral si pán primátor musím povedať.“

„Praktizujúci okrem iného katolík, pán primátor Mesta Trenčín,“ si Ho vyvôlil za svojho 1. zás tupcu by som povedal, a len ťažko mu v tom zabrániť!“

Elitný, „okrem iného prispôsobivý praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín, sa po celý svoj pracovný život obklopovali takýmito ………. ako takými…………“

„Ja ako primátor mesta s veľmi silným mandátom chcem povedať, že posledné štyri roky, ale aj celý svoj pracovný život som staval na tímovej práci, vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám alebo sú to ľudia, ktorí dokážu sa stotožniť s myšlienkami, ktoré som mal a ťahať za jeden povraz.

Vždy som sa o nich opieral a vždy som sa s nimi rozprával, konzultoval a dôveroval im.

Nebolo tomu inak predtým a nebude tomu inak ani následne štyri roky. Toto nie je „one man

Show,“ toto nie je o jednom človeku, toto je o spolupráci, toto je o vzájomnom hľadaní si riešení pre mesto,  v ktorom žijeme.

Ako dodal.   „Pre každého z nás je byť zvolený obyvateľmi a mať dôveru je to dar. Je to dar, ktorý sme dostali a s tým darom treba narábať.“  Dodal.

K Rm (11)

K L

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

P2640114 k

1 (9)

KOf n

Ako s „darom narába“ Múdry Jano, nech hovorí „z tohto miesta on sám v rámci svojich obmedzených kapacít, a len ťažko mu v tom zabrániť musím ja neviem povedať.“

64

„Meily ktoré nám posiela, ktoré sú vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=13764&s-cv-embeddedID=videozaznamy

Ján Forgáč „podobný ako taký“…..

Žiadam vás  z tohto miesta o veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné aj 1 značné odpovedi a len ťažko mi v tom zabrániť,“ na tieto veľmi 1duché otázky „ako také by som povedal.“

Sú pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj veľmi „nevhodné fotografie na ktorých sú policajti pri obscénnych gestách a len ťažko im v tom zabrániť?“ Tento Elitný „obscénny prispôsobivý policajt“ stále aj vám „slúži a len ťažko mu v tom zabrániť. Ste veľmi spokojný s jeho prácou?“ Ja s takýmito primitívnymi spôsobmi rozhodne nesúhlasím!!

0

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že „kolega“ Mičega je „falošný, manipuluje a zavádza, nemá rád toto Me100, (mafijánske!) veľmi trpí, má rád sám seba, ide tou témou čím horšie tým lepšie. Hľadá konflikty, hľadá problémy v každom riešení, vytvára napätie, stále chce dokazovať niečo, že je zlé, zlé, zlé, ale to je jeho život, nech si ho žije ďalej..  a len ťažko mu v tom zabrániť?“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že vy a vaši ctení „kolegovia“ nie ste ani „trošku normálni a len ťažko vám v tom zabrániť? Dodal Laco.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „mladá rodina sa odmieta pozerat a len ťažko jej v tom zabrániť, na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii, na bezpredmetne vymysly daneho cloveka??“ Takto verejne „mladá rodina okrem iného prezentuje a len ťažko jej v tom zabrániť, pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť!“ Plne jej dávam za pravdu okrem iného a len ťažko mi  tom zabrániť musím povedať!!!!

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný, Ctený, veľmi „okrem iného prispôsobivý neróm pán inžinier náčelník ako taký musím povedať“ verejne, úmyselne, veľmi „ja neviem plne dáva za pravdu a len ťažko mu v tom zabrániť,“ úmyselnému opakovanému porušovaniu zákona pri „nelegálnom státí“ vo veľmi „bočných uličkách a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku, šikanovaniu mladej rodiny za nezmyselné veci trenčianskou obecnou políciou, šikanovaniu širokej skupiny ľudí, plytvaniu zdrojov pridelených mestskej polícii a podobným veciam?!“P2640114 k

„pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že váš ctený „kolega Petrík“ hovorí verejne „okrem iného“ aj „úplné úbohosti a podobné veci a len ťažko mu v tom zabrániť? Ale dobre, musel to povedať, dodal Laco a len ťažko mu v tom zabrániť.“

L1550068        „Pri obscénnych gestách, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín úmyselne verejne klame a neplní si povinnosti ktoré mu ukladá zákon? Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti a len ťažko mu v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný,“ mi úmyselne doteraz neodpovedal na veľmi 1duché otázky ktoré som mu zaslal už 3. decembra 2017 a viackrát  som jeho aj „rôzne iné osoby“ žiadal o „odpovedi?!“ „Vlastne To okrem iného značnou mierou neznevažuje pána inžiniera náčelníka u spoluobčanov?“ Celkom určite Ho To ale „nepoškodzuje v zamestnaní!!“ — http://komunalnamasturbacia.eu/

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že veľmi „mladá rodina okrem iného prezentuje prispôsobivého pána inžiniera náčelníka ako zabedneného človeka ktorý zneužíva systém“ a pýta sa „okrem iného a len ťažko jej v tom zabrániť, Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie?“ No aký?????! Plne jej dávam za pravdu okrem iného a len ťažko mi  tom zabrániť musím povedať!!

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste veľmi spokojný“ ako aj celý „poslanecký zbor“ trenčiansky úmyselne okrem iného verejne primitívne dlhodobo klamú a neplnia  si povinnosti ktoré im ukladá zákon? Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti, primitívne verejne úmyselne dlhodobo klame a len ťažko mu v tom zabrániť.“P2640114 k

Je pre vás veľmi „vulgárna, nemiestna, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ verejná odpoveď Elitného „prispôsobivého pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť,“ Janovi Kunertovi?

„Ja by som To nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek si neplní svoje povinnosti, primitívne verejne úmyselne klame, obviňuje a ohovára iného, a len ťažko mu v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj úmyselné „šikanovanie mladej rodiny                      za nezmyselné veci“ trenčianskou obecnou „políciou a len ťažko jej v tom zabrániť?“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj To, že už dňa 1. júna 2014 som v ceste veľmi Súdnej Elitnej „prispôsobivej“ trenčianskej obecnej „polícii ušiel z miesta priestupku pričom som položil nohy na chodník a len ťažko mi v tom zabrániť.“ Do dnešného dňa nemám po veľmi mnohých žiadostiach, úmyselne nesfalšovaný, úmyselne nezmanipulovaný, „doklad ktorý sa ani nevyhotovuje,“ ktorý potrebujem kvôli uznaniu rekordu!! – http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/  – Pomôžete mi Ho konečne získať od veľmi Elitného, Cteného, „okrem iného prispôsobivého neróma pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste okrem iného veľmi spokojný a len ťažko vám v tom zabrániť?“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.P2640114 k „pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj „šikanovanie širokej skupinky ľudí?                 Čo ste proti tomu urobili?? Ja by som To nazval ako kríza demokracie a len ťažko mi v tom zabrániť.“

Je pre vás veľmi „vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ aj táto verejná „decká pornografia ako taká a podobné veci s tým sú visiace?“ –  –https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=3959s

Keď nedostanem od vás veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné a 1značné odpovedi“ na všetky veľmi 1duché otázky, nazvem To ako kríza demokracie, a „budem nútený a len ťažko mi v tom zabrániť,“ požiadať Nezávislý súd aby ich od vás získal.

Kedy som vám naposledy poslal meil ktorý je veľmi „vulgárny, nemiestny, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí“ a čo v ňom bolo?   Zaujíma vás, alebo vás niekedy zaujímalo, prečo vám aj veľmi „rôznym iným osobám“ posielam „rôzne meily????!“ Prečo sa vy aj veľmi „rôzne iné osoby“ tak veľmi bojíte slobodnej diskusie?? Prečo neodpovedáte na otázky? Aj ja by som To nazval ako veľmi „rôzna kríza demokracie.“ Keby ste boli vy „a vám veľmi podobní“ schopný a ochotný diskutovať, nebolo by potrebné posielať nijaké meily ako také!!  A nebola by v Meste mafijánskom taká situácia aká práve je! 

Čo sa „v meiloch ktoré posielam a len ťažko mi v tom zabrániť,“ najviac „dotýka vašej psychiky“ verejného činiteľa? Sú To tie veľmi „podobné veci až na hranici pornografie,“ alebo treba aby boli už „za hranicou pornografie a veľmi podobných vecí“ s tým sú visiacich? Ktoré z tých veľmi „podobných vecí pred alebo za hranicou pornografie“ vám najviac bránia v plnení si svojich „povinností ktoré vám ukladá konkrétny zákon? Snažíte sa v rámci možností ktoré máte tento stav zmeniť?“ Vidíte rozdiel medzi „vulgárnou pornografiou a podobnými vecami,“ umením, a veľmi jemnou nežnou erotikou „a podobnými vecami v meiloch ktoré posielam a len ťažko mi v tom zabrániť?!  Uvedomujete si, ako sa vaše zaujaté verejné vyjadrenie môže veľmi „závažným spôsobom dotýkať psychiky chalanov s polície“ trenčianskej obecnej „a určite im to na Pohode nepridávať??!

Požiadam Nezávislý súd „a len ťažko mi  tom zabrániť,“ aby predvolal ako svedkov v pripravovanom politickom procese veľmi „praktizujúceho katolíka pána primátora Mesta Trenčín,“ a všetkých jeho zás tupcov. Túto zostavu „služobníkov ľudí, odborníkov, osobností, osobností,“ považujem za mojich najlepších obhajcov v politickom procese zinscenovanom primitívnou zákernou zaujatou trenčianskou mafijou ako takou!

Veľmi „praktizujúci katolík ako taký“ bude hovoriť okrem iného o tom, že on by mi „veľmi rád pomohol ale ja na tú psychiatriu dobrovoľne nepôjdem. A že som okrem iného veľmi zlý človek, a neznášam tento svet!“ Svet primitívov, mafijánov, riťolescov, násilníkov, klamárov, podvodníkov, zlodejov, praktizujúcich katolíkov…. V takomto svete sa Najlepšie darí takým ako je „praktizujúci katolík a jemu veľmi podobní ako takí……“ A tiež bude tárať „okrem iného o hodnotách novemBera 89 ako takých.“
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

Okrem iného Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelník ako taký“ prednesie „okrem iného v rámci svojich obmedzených kapacít“ aktuálnu správu o „doklade ako takom, ktorý sa ani nevyhotovuje ako taký, a len ťažko mu v tom zabrániť.“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.P2640114 k

Od vás budem chcieť, „a len ťažko mi v tom zabrániť musím povedať,“ aby ste vy huhlali „v rámci svojich obmedzených kapacít okrem iného tak ako vám rétorický jazyk vyrástol a len ťažko vám v tom zabrániť,“ veľmi správnu odpoveď na veľmi 1duchú otázku, čo „je na hranici alebo až za hranicou pornografie, a aké veľmi podobné veci“ sa tam nachádzajú?!

A ten 4. úbožáK ako taký bude zas tárať o tom, „a len ťažko mu v tom zabrániť, ako sa správame k ženám ako takým?!“

Mohol by som si pozvať „a len ťažko mi v tom zabrániť,“ aj viac Elitných obhajcov v politickom procese ako takom, Petrík, Birošová, Smolka, Mičega, Struhárová, Gabriel, Ščepko ….., ale uvedená 4Ka veľmi Elitných,  reprezentatívnych, ctihodných, „okrem iného prispôsobivých odborníkov, služobníkov ľudí, osobností, osobností“ je dostatočná!

Správne „odpovedi ako také“ ktoré od vás dostanem, „zverejním vo verejnom záujme na internete, dobre, a len ťažko mi v tom zabrániť, dobre, musím povedať.“ Ale s pravdepodobnosťou hraničiacou až s i100tou To bude presne tak i100, ako   aj s „odpoveďami“ od veľmi Elitného, cteného „prispôsobivého neróma pána inžiniera náčelníka s ktorého prácou ste veľmi spokojný!“

„Na internete zverejním, dobre, a len ťažko mi v tom zabrániť, Hej,        za použitia by som povedal š pičkovej techniky vo verejnom záujme“ LEN veľmi 1duché otázky veľmi Elitnému „prispôsobivému“ poslancovi trenčianskemu obecnému, „ako takému, služobníkovi ľudí, odborníkovi, osobnosti, osobnosti.“

Budem aj vás, „a len ťažko mi v tom zabrániť by som povedal, okrem iného prezentovať vo verejnom záujme“ ako veľmi primitívneho zaujatého táraja a klamára „ako takého musím ja viem povedať a len ťažko mi v tom zabrániť!“

j. sjekel

 

Správne „odpovedi ako také“ na VŠETKY otázky čakám aj na tomto mieste   do 17. Víťazného februára 2018

 

  1. Víťazného februára 2018

 

https://fici.sme.sk/c/20751825/ako-zistite-ze-vam-niekto-klame-psychologicka-vysvetluje-co-treba-sledovat.html

„Klamári sa ča100 veľmi snažia, aby pôsobili dôveryhodne. Stačí sa pozrieť na veľmi stereotypného predavača veľmi ojazdených áut, ktorý sa celý čas usmieva  a hovorí vždy tie správne veci. Napriek tomu však výsledok vyznie falošne a človek má pocit, že sa mu snažia predať cicku vo vreci. Čo ča100 nie je ďaleko od pravdy ako takej.“

„Meily ktoré nám posiela, ktoré sú vulgárne, nemiestne, až na hranici alebo za hranicou pornografie a podobných vecí.“

0

K Rm (11)

K LP2640114 k

„pán inžinier náčelník“ je veliký „mysliteľ ako taký…….., a len ťažko mu v tom zabrániť, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá na výber.“

P2650053 m

64

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *