len „podľa zákona.“

Veľmi primitívne údajné „orgány ochrany práva“ údajného To ani ináč nevedia! Ako dodám, hlavne veľmi primitívna mafija trenčianska obecná mestská – vulgo „polícia“ sa „vždy riadi z tohto miesta zákonnom,“ ale LEN, „v rámci svojich kapacít.“ Na viac nemá kapacity!! Spresnil a dodal „v rámci svojich kapacít.“

hm

Toto je 1 z jej typických predstaviteľov….

velmi-ctihodni-obcania-mesta-mafijanskeho-1

velmi-ctihodni-obcania-mesta-mafijanskeho-2

A toto sú ďalší. Sú to všetci „hrdinovia“ veľmi primitívneho mafijánskeho poskoka a klamára „pána primátora Mesta Trenčína,“ celého trenčianskeho primitívneho „poslaneckého zboru“ a obľúbenci trenčianskej VB aj prokuratúry trenčianskej okresnej. Výnimočne obľúbený je zvlášť u veľmi primitívneho „pána náčelníKa“ veľmi primitívny mafiján a klamár MilošKO K. „Pozri SUPER.“ Primitíva takého kalibru si treba „v rámci svojich kapacít“ mimoriadne ctiť!! Všetci im môžu závidieť.

p2330163-k

1-pn-872-16-3309-20-1

1-pn-872-16-3309-20-2

1-pn-872-16-3309-20-3

Sjekel Jozef   Trenčín

25. decembra 2016

„Orgánom ochrany práva“                   

                                                         Dobrý Deň

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj  v tomto meste hovoriť pravdu“….

Informujem Vás a upozorňujem na jednom konkrétnom prípade z veľmi mnohých na veľmi primitívne, veľmi dlhodobé trenčianske mafijánstvo.

1 Pn 872/16/3309 – 20.

Ako „dôkazy zabezpečené v rámci postupu pred začiatkom trestného stíhania“ zas stačili prokuratúre trenčianskej okresnej iba veľmi primitívne klamstvá veľmi primitívnej mafije trenčianske obecnej! Teda pre prokuratúru trenčiansku okresnú – „Mestskej polície.“

A z tohto mafijánskeho trenčianskeho spoločenstva veľmi jasne „vyplýva, že uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo nijakým spôsobom preukázané.“

Ako by aj mohlo byť „preukázané“ v Meste mafijánskom??! Veď predsa ide o veľmi primitívne „konania“ veľmi primitívnej, stále veľmi nedotknuteľnej mafije trenčianskej obecnej.

A tak JA, prokurátorko slovenský trenčiansky okresný som „podľa zákona takto rozhodol.“

Povinne zametám! „Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.“

To, že veľmi primitívni mafijáni trenčianski obecní aj dňa 19. septembra 2016 boli v ceste 1. mája kde denne parkujú OMV na križovatke, doložil som ako dôkazy fotografie z toho dňa, nesplnili si povinnosť ktorú im ukladá zákon, „nezabezpečili prejazd všetkých záchranných zložiek,“ nie je pre nijakého prokurátorka trenčianskeho okresného stále zaujímavé! Najdôležitejšie je pre neho vždy len vyjadrenie veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej ktorá vždy primitívne klame!!

Ale keď „uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo zas nijakým spôsobom preukázané,“ tak čo má iné robiť veľmi primitívny, veľmi poriadkumilovný prokurátorko trenčiansky okresný?? Musí „podľa zákona“ mafijánskeho pozametať! Alebo má snáď brať do úvahy fotografie či dokonca výpis z monitorovania OMV veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej?! To nie! Toto od veľmi primitívnych mafijí nikto žiadať ani čakať v štáte darebáckom a meste mafijánskom zvlášť nemôže!

V štáte darebáckom a meste mafijánskom na veľmi primitívnu mafiju obecnú zatiaľ nikto nemá! Keby prokurátorko aj toto povinne nezamietol čo mu hrozí? Mafija by ho vylúčila zo svojho spoločenstva? Alebo by ho prestala podporovať „v rámci svojich kapacít?“

Všetko je To veľmi zlé a tak treba zametať kým sa dá! A bude sa dať „podľa nášho názoru“ stále….

ps-1

Veď sa zas nič také hrozné v štáte darebáckom a meste mafijánskom nedeje. Ide len o to veľmi „odlišné subjektívne vnímanie určitého konania“ oznamovateľom, ktoré sa „najmä pri rešpektovaní zásady veľmi voľného hodnotenia dôkazov preukáže“ vždy ako neškodné čo ma veľmi teší. Veľmi „subjektívne vnímanie oznamovateľa“ nemôže byť NIKDY zhodné s vnímaním veľmi primitívnych, veľmi zaujatých mafijánov, klamárov, násilníkov.

Dňa 19. septembra 2016 ma veľmi primitívne na uvedenej ulici šikanoval veľmi primitívny „policajt“ štátny LEN kvôli tomu, že som fotografoval jeho mafijánskych „kolegov“ obecných ktorí sa aj v uvedený deň nečinne previezli okolo nezákonne parkujúcich OMV.

Ďakujem za pozornosť.

Svetu veľmi trvanlivý mier!

                                                  j.  sjekel

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

Už súdruh Vasil B. okrem iného veľmi múdro povedal: „Pravda zostane Pravdou“ A skutočne. Pravda je tu s nami. Buďme s ňou!

21-decembera-2016-4

„uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo nijakým spôsobom preukázané.“

19-septembera-2016-3

19. septemBera 2016

19-septembera-2016-8

ps-1

„Diskusia“

noatusom

63

Ako dodám, presne 23. decem Bera 2014 som mal príležitosť na živo spoznať „v rámci svojich kapacít“ neprimitívnych „služobníKa ľudí“ ktorý si už neželá byť ani z tohto miesta  pomenovaný „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych. Objasnil spresnil a dodal. Ďakujem aj za To exekutíve!

Iniciatíva na osobný styk s vôličom vychádzala od „služobníKa ľudí,“ ktorý sa tejto mladíckej nerozvážnosti dopustil v stave povôlebnej psychózy. Spresnil.

pkm

Teras by už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ také niečo            „v rámci svojich kapacít“ primitívnych neurobil!! Dodal.

Ale presne 23. decem Bera 2014 veľmi nepomenovaný „služobníK ľudí v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych celkom presvedčivo predstieral v stave povôlebnej psychózy veľmi živý záujem o veci veľmi verejné.

Ako dodám, okrem iného sa mi veľmi primitívny „služobníK ľudí“ zdôveril „na tomto mieste v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych aj s úvahou o zrušení veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej – vulgo „polície.“

Práve tou povôlebnou psychózou a primitívnosťou „služobníKa ľudí“ sa dá táto v meste mafijánskom veľmi absurdná a nereálna úvaha ospravedlniť. Spresnil.

Teraz by si už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ v meste mafijánskom toto nedovolil ani len pomyslieť, nie To ešte vysloviť               „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych!! Je nám to všetkým veľmi jasné. Hej.

noatusom

Rovnako by si už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ z mesta mafijánskeho nedovolil  „v rámci svojich kapacít“  veľmi primitívnych „diskutovať“ so mnou na mieste prístupnom aj verejnosti! Spresnil.

Som síce aj na tomto mieste nie z vlastnej viny „v rámci svojich kapacít veľmi dobrý a inteligentný a viem vyselektovať veľmi zdravé názory od veľmi chorých,“ ale aj keď toto nie je prenosné na človeka, nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ z Mesta mafijánskeho nemôže riskovať svoju „v rámci svojich kapacít“ ťažko vybojovanú pozíciu veľmi primitívneho „služobníKa ľudí“ Mesta mafijánskeho. Uzavrel a dodal.

 

Svetu veľmi trvanlivý Mier „v rámci svojich kapacít.“

                                                j. sjeKel

                               5

  63

29

 koko-s

 

 

v Meste mafijánskom 23. decem Bera 2016