„Všetko v rámci záKOna.“

Keď sa ďuďáci dohodnú….

súdruh riaditeľ Dubina a mafiján VB Hudcovič —  šak kedy pôjdu dole v štáte darebáckom??

Trenčianske mafijánske gestapo protiprávne zasahuje proti „protiprávnemu konaniu.“_______________________________________________

Trenčianskej mafiji sa podarilo protiprávne zadržať páchateľa „protiprávneho konania.“ Je To „osoba staršieho pohlavia,“ a „fotila na golfovom alebo deckom ihrisku.“ To sa ešte mafiji nepodarilo objasniť kde! Vzhľadom na závažnosť „protiprávneho konania osoby staršieho pohlavia“ a zmarenie jej konania je ospravedlniteľné To primitívne zaujaté správanie primitívnych zakomplexovaných ľudských úbožiakov a klamárov. Je To podľa inšpekcie VB aj prokuratúry darebáckeho štátu zákonné a nijako to teda neznevažuje ani nepoškodzuje záujmy darebáckeho štátu!

Veľmi primitívne osoby a obsadenie:

Martin Chlebana, René Hudcovič, Peter Falát, Peter Dubina, Branislav a Miroslav Ďuďákovia a ďalšie „osobnosti.“

„Dozadu pánovi Sjekelovi aby sa mu lepšie sedelo.   Ako sa do hory volá.  Všetko v rámci zákona.

 Lebo vám hodím foťák o zem. Pomaly to ide, pomaly to ide. Ukáž čo tu má úchylák?   3 kasre.  Akože Jozef  tu je? To je jeho fotoaparát?  Prečo ho nehodíme o zem a nerozdupeme?? ! Je to kokot.  By som ho poslal do basy. Nech Ho zastrelia. Najradšej by som Ho zadržal. Hajzel…. Má v tablete pornografiu. Môžeme to pozerať? Taký celkom krotký. Pokojne sedí pod schodami.  Šak pán riaditeľ šak som vám dal Sjekla pod schody. Že vraj to pôjde hore!“

„A vieš že ja som to nevymyslel? Vieš kto mi dal pokyn?“    Kto mu dal pokyn nebude v Meste mafijánskom nikto zisťovať!

„Prokurátor to nechce zobrať. Teraz má jedinú príležitosť ako by mu to mohol spočítať…“

Z tohto je evidentná tá údajná „vážnosť, česť aj dôstojnosť, zásada prezumpcie neviny, a nestranné a odosobnené  vystupovanie príslušníkov PZ“ darebáckeho štátu. Tu sa skutočne „nijaké pochybenie nedalo zistiť“!

1

 

 

Dobrá správa pre slovensKO!!

1-tela-1-dusa

aK sú 2 „v rámci svojich kapacít“ šťastní, nechýba im 3. ______________________________________________________________________

Dobrý deň pán Sjekel,

posielame Vám odpoveď na Vašu otázku, či pán primátor neuvažuje o odvolaní súčasného náčelníka mestskej polície.

Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček neuvažuje o odvolaní Ivana Liptaia z postu náčelníka Mestskej polície Trenčín.

Malvína Pavlačková
asistent primátora
Kancelária primátora

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 230
e-mail: malvina.pavlackova@trencin.sk

web: www.trencin.sk

 

3. januára 2017                             Okresná prokuratúra Trenčín

 

             

 

      Podnet na trestné stíhanie veľmi „neznámych páchateľov“ pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom  aj nesplnenie si povinnosti ktorú im ukladá veľmi „konkrétny zákon.“                         


                                                     Dobrý Deň

 

Veľmi dlho upozorňujem „v rámci svojich kapacít pána primátora Mesta Trenčína,“ poslancov trenčianskych obecných aj slovenské „orgány ochrany práva“ na veľmi zvláštnu činnosť veľmi primitívnej trenčianskej „polície“ obecnej mestskej. Nikto z údajne „kompetentných“ sa týmito podnetmi nezaoberal! Výsledkom toho je aj tento NOVÝ podnet.

Aj na ulici Kvetná v Trenčíne veľmi dlhodobo parkujú OMV na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom.“ Aj napriek viacerým upozorneniam „polície“ doteraz úmyselne nezabezpečili odstránenie protiprávneho stavu.

“Nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane“ mám za to, že takto úmyselne dlhodobo parkujú na uvedenej ulici aj „policajti“ ktorí od iných vyberajú výpalné za podobné, niekedy aj celkom vymyslené a vykonštruované „priestupky.“

 

From: Petr Vojtech, Mgr. [mailto:petr.vojtech@trencin.sk]
Sent: Monday, October 13, 2014 9:37 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: odpoveď na otázku Č.j.:MsP-P-009-83/14 zo dňa 12. 09. 2014

 

Trenčín 13. október  2014

 

Jozef  Sjekel

Trenčín

 

Dobrý deň,

 

„Vo svojej otázke  žiadate o zavedenie poriadku na chodníku z vašich fotografií a o priebežné vyeliminovanie natrvalo z neho OMV.

V rámci  výkonu  dohľadu nad  bezpečnosťou   a  plynulosťou cestnej premávky  sa policajti priebežne venujú aj  ulici Kvetná v Trenčíne, odkiaľ  neboli doposiaľ prijaté žiadne sťažnosti od občanov. Pri  výkone  hliadkovej činnosti  budeme túto lokalitu  monitorovať podľa možnosti  nasadenia síl častejšie   s cieľom vyeliminovať vozidlá z chodníkov, ktoré by mali predovšetkým slúžiť chodcom.  Na záver  je potrené uviesť, že podľa skúseností  z riešenia dopravy a parkovania  na zjednanie nápravy natrvalo budeme potrebovať dlhšie obdobie, nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane.“

Mgr. Petr Vojtěch
zástupca náčelníka
Meststká polícia

 

Aj dňa 2. januára 2017 som bol pozvaný na políciu v Trenčíne, Kvetná cesta 7,         vo veci údajných priestupkov z ktorých ma ako cyklistu obviňuje veľmi primitívna trenčianska obecná mafija – vulgo „polícia.“

Keď som prišiel do cesty Kvetnej tak na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom“ aj v ten deň samozrejme parkovalo 8 OMV!

„Oznámil som bezprostredne v rámci svojich kapacít“ aj dňa 2. januára 2017 v čase 10, 32 hod. podozrenie zo spáchania priestupku v ulici Kvetná veľmi primitívnej „polícii“ trenčianskej obecnej.

Bol som aj dňa 2. januára 2016 pozvaný na OO PZ V ceste Kvetnej 7 kvôli podaniu vysvetlenia, lebo som údajne ako cyklista podľa veľmi primitívnej, veľmi zaujatej mafije trenčianskej obecnej ktorá dlhodobo preukázateľne beztrestne porušuje zákony  „jazdil na bicykli po chodníku.“ Povedal som okrem iného, „ako sa mám cítiť keď na chodníku parkujú autá a ja som šikanovaný za vymyslené priestupky??!

Na chodníku parkujú opakovane rovnaké OMV, teda sú to „chronickí a arogantní porušovatelia dopravných priestupkov!“ Mám za to, že tam parkujú aj policajti, a keď nie tak tolerujú dlhodobo toto svojim kumpánom. Vozia sa aj chodia okolo a priestupky neriešia!

Keď som o 11. 50 hod. z polície v ceste Kvetná 7 odchádzal, ani jedno OMV parkujúce na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom“ nemalo zamknuté koleso ani lístoček na prednom skle!! Teda moje údajné priestupky polícia poženie                        na dopravný inšpektorát kde sú aj voči mne veľmi zaujatí primitívni úbožiaci, budú chcieť odo mňa výpalné za vymyslené priestupky, a OMV nielen v ceste Kvetnej budú v Meste mafijánskom aj naďalej parkovať na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom.“

Je preto preukázané, že cesta Kvetná má v meste mafijánskom veľmi zvláštne postavenie!! Ani veľmi „dlhšie obdobie“ nestačilo veľmi primitívnym zaujatým „policajným“ mafijám „na zjednanie nápravy natrvalo.“ Nemajú však problém dlhodobo primitívne šikanovať toho kto na ich mafijánstvo „dlhšie obdobie“ upozorňuje.

Takéto primitívne zdôvodnenie si dokážu primitívne policajné mafije vymyslieť, aby nemuseli riešiť svoje vlastné priestupky alebo svojich kumpánov!

ČVS: ORP – 1075 / 1 VYS – TN – 2016  

ČVS: ORP – 1102 / 1 VYS – TN – 2016

„Z kapacitných, technických ale aj zákonných možností, ktoré mestská polícia v Trenčíne má, nemôžu hliadky zistiť všetky priestupky na území celého mesta. Z vyjadrenia náčelníka MsP TN vyplýva,  že parkovanie na ulici Kvetnej postúpili na riešenie OO PZ Trenčín.“

Teda veľmi primitívna obecná mafija trenčianska nemá údajne „v rámci svojich kapacít kapacitné, technické ale ani zákonne možnosti“ na vyriešenie priestupkov v ceste Kvetnej ani za veľmi „dlhšie obdobie,“, ale má v Meste mafijánskom nadostač veľmi primitívnych „kapacít aj možností“  na moje veľmi dlhodobé, veľmi primitívne šikanovanie, prenasledovanie, ohrozovanie, zastrašovanie spolu s rezortnou kolegyňou VB!! Dokedy im To bude umožnené??!

Veľmi primitívna mafija trenčianska obecná „v rámci svojich kapacít“ primitívnych „parkovanie na ulici Kvetnej, postúpila na riešenie OO PZ Trenčín v ceste Kvetnej.“

Na porovnanie uvádzam iný spôsob riešenia priestupkov dňa 3. decembra 2016.   OMV EČ PO 616 FO zamknuté koleso za nesprávne parkovanie.

Iné OMV mali na prednom skle „Výzvu – Predvolanie pre neprítomného vodiča v zmysle § 10 ods. 1) zákona č. 564/ 1991 Zb. o obecnej polícii.“

Nič z podobných opatrení som NIKDY ani za veľmi „dlhšie obdobie“ v ceste Kvetnej nevidel!!

 

Teda mestskí „policajti“ trenčianski obecní aj štátni si opakovane dlhodobo neplnia povinnosti ktoré im ukladá veľmi konkrétny zákon ktorý veľmi aktívne veľmi úmyselne obchádzajú!

Žiadam prokuratúru aby na základe uvedených skutočností vyvodila zodpovednosť voči všetkým „kompetentným.“

Ale nie odstúpením veľmi primitívnej, veľmi zaujatej „polícii“ trenčianskej!

Tá NIKDY nič v tejto veci nevyrieši, čo už dostatočne preukázala!

Bez zaujímavosti nie je, že prokuratúra trenčianska okresná všetky nezákonné rozhodnutia veľmi primitívnej, veľmi zaujatej „polície“ slovenskej aj obecnej trenčianskej schvaľuje!

Ďakujem za pozornosť.

 

Svetu veľmi trvanlivý mier!

  1.                                                j.  sjekel

Faktická poznámka:

Keď bude prokuratúra okresná trenčianska svojej rezortnej kolegyni VB zas niekedy veľmi primitívne posielať veľmi dlhý zoznam „podaní Jozefa Sjekela,“ nech v ňom veľmi výrazne vyznačí tie, ktoré prokuratúra okresná trenčianska spolu s veľmi primitívnymi, veľmi zaujatými „políciami vyriešila v rámci svojich kapacít“!!

len „podľa zákona.“

Veľmi primitívne údajné „orgány ochrany práva“ údajného To ani ináč nevedia! Ako dodám, hlavne veľmi primitívna mafija trenčianska obecná mestská – vulgo „polícia“ sa „vždy riadi z tohto miesta zákonnom,“ ale LEN, „v rámci svojich kapacít.“ Na viac nemá kapacity!! Spresnil a dodal „v rámci svojich kapacít.“

hm

Toto je 1 z jej typických predstaviteľov….

velmi-ctihodni-obcania-mesta-mafijanskeho-1

velmi-ctihodni-obcania-mesta-mafijanskeho-2

A toto sú ďalší. Sú to všetci „hrdinovia“ veľmi primitívneho mafijánskeho poskoka a klamára „pána primátora Mesta Trenčína,“ celého trenčianskeho primitívneho „poslaneckého zboru“ a obľúbenci trenčianskej VB aj prokuratúry trenčianskej okresnej. Výnimočne obľúbený je zvlášť u veľmi primitívneho „pána náčelníKa“ veľmi primitívny mafiján a klamár MilošKO K. „Pozri SUPER.“ Primitíva takého kalibru si treba „v rámci svojich kapacít“ mimoriadne ctiť!! Všetci im môžu závidieť.

p2330163-k

1-pn-872-16-3309-20-1

1-pn-872-16-3309-20-2

1-pn-872-16-3309-20-3

Sjekel Jozef   Trenčín

25. decembra 2016

„Orgánom ochrany práva“                   

                                                         Dobrý Deň

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj  v tomto meste hovoriť pravdu“….

Informujem Vás a upozorňujem na jednom konkrétnom prípade z veľmi mnohých na veľmi primitívne, veľmi dlhodobé trenčianske mafijánstvo.

1 Pn 872/16/3309 – 20.

Ako „dôkazy zabezpečené v rámci postupu pred začiatkom trestného stíhania“ zas stačili prokuratúre trenčianskej okresnej iba veľmi primitívne klamstvá veľmi primitívnej mafije trenčianske obecnej! Teda pre prokuratúru trenčiansku okresnú – „Mestskej polície.“

A z tohto mafijánskeho trenčianskeho spoločenstva veľmi jasne „vyplýva, že uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo nijakým spôsobom preukázané.“

Ako by aj mohlo byť „preukázané“ v Meste mafijánskom??! Veď predsa ide o veľmi primitívne „konania“ veľmi primitívnej, stále veľmi nedotknuteľnej mafije trenčianskej obecnej.

A tak JA, prokurátorko slovenský trenčiansky okresný som „podľa zákona takto rozhodol.“

Povinne zametám! „Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.“

To, že veľmi primitívni mafijáni trenčianski obecní aj dňa 19. septembra 2016 boli v ceste 1. mája kde denne parkujú OMV na križovatke, doložil som ako dôkazy fotografie z toho dňa, nesplnili si povinnosť ktorú im ukladá zákon, „nezabezpečili prejazd všetkých záchranných zložiek,“ nie je pre nijakého prokurátorka trenčianskeho okresného stále zaujímavé! Najdôležitejšie je pre neho vždy len vyjadrenie veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej ktorá vždy primitívne klame!!

Ale keď „uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo zas nijakým spôsobom preukázané,“ tak čo má iné robiť veľmi primitívny, veľmi poriadkumilovný prokurátorko trenčiansky okresný?? Musí „podľa zákona“ mafijánskeho pozametať! Alebo má snáď brať do úvahy fotografie či dokonca výpis z monitorovania OMV veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej?! To nie! Toto od veľmi primitívnych mafijí nikto žiadať ani čakať v štáte darebáckom a meste mafijánskom zvlášť nemôže!

V štáte darebáckom a meste mafijánskom na veľmi primitívnu mafiju obecnú zatiaľ nikto nemá! Keby prokurátorko aj toto povinne nezamietol čo mu hrozí? Mafija by ho vylúčila zo svojho spoločenstva? Alebo by ho prestala podporovať „v rámci svojich kapacít?“

Všetko je To veľmi zlé a tak treba zametať kým sa dá! A bude sa dať „podľa nášho názoru“ stále….

ps-1

Veď sa zas nič také hrozné v štáte darebáckom a meste mafijánskom nedeje. Ide len o to veľmi „odlišné subjektívne vnímanie určitého konania“ oznamovateľom, ktoré sa „najmä pri rešpektovaní zásady veľmi voľného hodnotenia dôkazov preukáže“ vždy ako neškodné čo ma veľmi teší. Veľmi „subjektívne vnímanie oznamovateľa“ nemôže byť NIKDY zhodné s vnímaním veľmi primitívnych, veľmi zaujatých mafijánov, klamárov, násilníkov.

Dňa 19. septembra 2016 ma veľmi primitívne na uvedenej ulici šikanoval veľmi primitívny „policajt“ štátny LEN kvôli tomu, že som fotografoval jeho mafijánskych „kolegov“ obecných ktorí sa aj v uvedený deň nečinne previezli okolo nezákonne parkujúcich OMV.

Ďakujem za pozornosť.

Svetu veľmi trvanlivý mier!

                                                  j.  sjekel

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

Už súdruh Vasil B. okrem iného veľmi múdro povedal: „Pravda zostane Pravdou“ A skutočne. Pravda je tu s nami. Buďme s ňou!

21-decembera-2016-4

„uvedené konania, ktoré opisuje oznamovateľ nebolo nijakým spôsobom preukázané.“

19-septembera-2016-3

19. septemBera 2016

19-septembera-2016-8

ps-1

„Diskusia“

noatusom

63

Ako dodám, presne 23. decem Bera 2014 som mal príležitosť na živo spoznať „v rámci svojich kapacít“ neprimitívnych „služobníKa ľudí“ ktorý si už neželá byť ani z tohto miesta  pomenovaný „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych. Objasnil spresnil a dodal. Ďakujem aj za To exekutíve!

Iniciatíva na osobný styk s vôličom vychádzala od „služobníKa ľudí,“ ktorý sa tejto mladíckej nerozvážnosti dopustil v stave povôlebnej psychózy. Spresnil.

pkm

Teras by už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ také niečo            „v rámci svojich kapacít“ primitívnych neurobil!! Dodal.

Ale presne 23. decem Bera 2014 veľmi nepomenovaný „služobníK ľudí v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych celkom presvedčivo predstieral v stave povôlebnej psychózy veľmi živý záujem o veci veľmi verejné.

Ako dodám, okrem iného sa mi veľmi primitívny „služobníK ľudí“ zdôveril „na tomto mieste v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych aj s úvahou o zrušení veľmi primitívnej mafije trenčianskej obecnej – vulgo „polície.“

Práve tou povôlebnou psychózou a primitívnosťou „služobníKa ľudí“ sa dá táto v meste mafijánskom veľmi absurdná a nereálna úvaha ospravedlniť. Spresnil.

Teraz by si už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ v meste mafijánskom toto nedovolil ani len pomyslieť, nie To ešte vysloviť               „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnych!! Je nám to všetkým veľmi jasné. Hej.

noatusom

Rovnako by si už nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ z mesta mafijánskeho nedovolil  „v rámci svojich kapacít“  veľmi primitívnych „diskutovať“ so mnou na mieste prístupnom aj verejnosti! Spresnil.

Som síce aj na tomto mieste nie z vlastnej viny „v rámci svojich kapacít veľmi dobrý a inteligentný a viem vyselektovať veľmi zdravé názory od veľmi chorých,“ ale aj keď toto nie je prenosné na človeka, nijaký veľmi primitívny „služobníK ľudí“ z Mesta mafijánskeho nemôže riskovať svoju „v rámci svojich kapacít“ ťažko vybojovanú pozíciu veľmi primitívneho „služobníKa ľudí“ Mesta mafijánskeho. Uzavrel a dodal.

 

Svetu veľmi trvanlivý Mier „v rámci svojich kapacít.“

                                                j. sjeKel

                               5

  63

29

 koko-s

 

 

v Meste mafijánskom 23. decem Bera 2016

 

„takí ľudia“….

Keď mi Vážený a Ctený  súdruh Jozef Džugašvili, pán Adolf Riťler, súdruh Majo Centung, pán škopeK aj súdruhovia veľmi Polovičný Pot a Kim Kok Pič povedia, že „takých ľudí“ bude dobré utratiť, tak ja im verím, že To bude dobré….

A nebudem ich tu na tomto mieste ani tam z tohto miesta „v rámci svojich kapacít“ spochybňovať. Som veľmi Hlúpy Jano a za seba by som povedal, že ja To tak chcem!! Dodal. Ďakujem.

  A vôbec, hlúpych a primitívnych ľudí treba stále spomínať a dávať si na nich veľmi dobrý pozor!! Práve tí najväčší hlupáci sú najambicióznejší a preto Najnebezpečnejší!  Majú veľmi silnú potrebu niečo (si!) dokázať a je večným nešťastím  luctva že im To stále toleruje aj umožňuje!!! Ča100 dokonca s ováciami! Dodal.

aKOKOTaký (6) KO

1

2

3

                 Mgr. Petrík, reagoval, že „počul som tu veľa príspevkov, niektoré boli kladné, niektoré záporné.

Vyjadril by som sa iba k tým záporným, že ja v celom tom projekte Terminál nevidím práve to záporné, ale to pozitívne. To pozitívne napríklad je, že vznikne 1000 nových parkovacích miest, vzniknú nové byty, nové priestory na prenájom kancelárií, budeme mať novú stanicu, nákupné centrum, kde vzápätí vzniknú nové pracovné miesta, ožije park tak, ako ožil Park Janka Kráľa, čiže ja by som nehľadal dôvody ako to neurobiť, ale hľadať dôvody ako to urobiť. Tak, ako to spomenul Vlado Poruban, dneska rozhodujeme o území nie o tom, kde bude chodník, kde bude ulička, kde bude vchod, či to bude hore, alebo dole. K osobe pána Brázdu, Betáka, Fialu, Gogolákovej by som sa asi nevyjadroval, lebo podľa mňa to tu asi nepatrí a vôbec takých ľudí spomínať. Dosť ma zarazilo, že riešili sme zmluvy, právne či sú dobré, nie sú právne, ja som neni ani právnik, ani stavbár, ja tomuto Mestu dôverujem. Tí ľudia, ktorí tu pracujú, ktorých si vybral pán primátor, ja im dôverujem a keď mi Martin Beďatš povie, že doprava bude dobrá, tak bude dobrá. Keď mi právne oddelenie povie, že tie zmluvy sú dobré, tak ja im verím, že sú dobré a nebudem ich tu spochybňovať. Za seba by som povedal, že ja tu Terminál chcem a budem hlasovať za. Ďakujem.“

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000291222/Z%E1pisnica_MsZ_16122015.pdf

Za seba by som „v rámci svojich kapacít“ z tohto miesta povedal,       že mafijánske Me100 je rajom aj pre veľmi primitívnych zločineckých mafijánov, riťolescov  a parazitov, ktorých si vybral           „v rámci svojich kapacít pán primátor Mesta Trenčína.“  Sú vzájomne na tomto mieste veľmi vysoKO cenení, a nič im nehrozí za svoju mafijánsku činnosť. Tá najväčia hrozba, že niektorí nebudú zvôlení je vééééééééééééééééééééééééééľmi ďaleko, a pre niektorých ani nie je reálna. Svojich P. vôličov majú Vždy i100ch! Ďakujem. Dodal

presne nezistený KR

 

4

5

6

7

8

9

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

10

11

12

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

13

        „A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo, z mafijánskeho Mesta,  ktorých si vybral „pán primátor Mesta Trenčína,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú! Niektorí svojim primitívnym riťolezectvom! Iní veľmi aktívne. A Tí najnebezpečnejší sa na svinstvách priamo podieľajú a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo, z mafijánskeho Mesta, ktorých si vybral „pán primátor Mesta Trenčína,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná  hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú! Niektorí svojim primitívnym riťolezectvom! Iní veľmi aktívne. A Tí najnebezpečnejší sa na svinstvách priamo podieľajú a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

41

42

44

45

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo „takí ľudia“ z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú aj keď len svojim riťolezectvom alebo ľahostajnosťou! Dodal.

46

47

som na strane…. 

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo „takí ľudia“ z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú aj keď len svojim riťolezectvom alebo ľahostajnosťou! Dodal.

48

nepočuť….!!!!!!!!!!!!!!

49

50

Dobre sa pozrite z tohto miesta na tohto primitívneho trenčianskeho obecného parazita!! Ako sa veľmi spoKOjne,  veľmi šťastne, veľmi primitívne „v rámci svojich kapacít“ na tomto mieste vyciera! Je za tým jeho Absolútna mafijánska imunita!!    Je To typický predstaviteľ mafijánskeho parazita trenčianskeho! Od riťolezeckého „pána primátora Mesta Trenčína“ ani od  všetkých 25 odborných spoluriťolescov, „osobností,“ mu nič v mafijánskom Meste nehrozí!!!!!!!!!! Dokreslil a dodal.

KO (4)

   Nebezpečenstvo by pre neho predstavoval LEN „novinár,“ pribli žuje, ale ten stále nič netušiaci riťolesčeK s „novinárskym“ preukazom  by sa najprv musel o existencii trenčianskej veľmi primitívnej mafije dozvedieť, zdôrazňuje. Tam kde je ale trvanlivo zalezený, objasňuje, spolu s „pánom primátorom Mesta  Trenčína,“ prízvukuje, všetkými 25 odbornými riťolescami, spresňuje, a KOlegami „novinármi,“ mieni, sa To NIKDY nedozvie. Uzavrel a dodal.  Ozrejmil svoje pocity  a dodal.

A Toto povedal poslanec Jozef Filipp už pri prijímaní zákona číslo 564/ 1991 Zb. o obecnej „polícii“….

           „Vážená Slovenská národná rada, vážene poslankyne, vážení poslanci, asi budem prvý, ale dúfam nie jediný, ktorý sa postaví proti tomuto zákonu. Vychádzam z takýchto predpokladov: Podľa § 19 zákona číslo 369 obecná polícia nie je represívnym štátnym policajným aparátom, ale v podstate poriadkovou službou, bez toho, že by mohla používať tie takzvané donucovacie prostriedky     a kadejaké ďalšie ľúbivé názvy a mená. Viete, človeku je zle, keď to počuje. Prosím vás, dosť násilia, dosť nezákonnosti je u nás okolo, desiatky rokov, dá sa povedať. Pamätáte sa z čias národných výborov, koľko nezákonností, porušovania práv narobili poriadkové komisie prejednávajúce priestupky, i keď na týchto národných výboroch boli ľudia s právnickým vzdelaním.                        A nakoniec, schválením, prijatím tohto zákona nezákonnosť len ďalej rozšírime. Iste z novín, z tlače, z televízie viete, koľko nezákonností sa dopúšťa aj dnešná polícia, štátna polícia, koľkých nezákonnosti sa dnes dopúšťajú starostovia, primátori miest.

        A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.

           Takže nakoniec, poviem vám, v tomto štáte sa nebude dať žiť, nebude sa tu dať existovať, budeme musieť utiecť pred vlastnými policajtmi. Keďže nevidím záruku, že sa prijatím tohto zákona nezvýši množstvo krivdy a bude z neho vlastne len ďaleko menej úžitku – z tej činnosti miestnej polície -, odporúčam vám tento zákon neprijať.“

51

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale toto sú „v rámci svojich kapacít“ stále aktívni, veľmi primitívni mafijáni z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podieľajú sa „v rámci svojich kapacít“ stále veľmi aktívne na svinstvách a nezákonnostiach a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

           Veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník si po nastúpení“ urobil „v rámci svojich kapacít“ veľmi dobre s P. R. a doteraz si ten úspech „v rámci svojich kapacít“ užíva. Veď, „LEN preto aj funKciu prijal.“ Ozrejmil svoje pocity a dodal.

52

53

54 a

54

55

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale toto sú „v rámci svojich kapacít“ stále aktívni mafijáni z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podieľajú sa „v rámci svojich kapacít“ stále veľmi aktívne na svinstvách a nezákonnostiach a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

           Veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník si po nastúpení“ urobil „v rámci svojich kapacít“ veľmi dobre s P. R. a doteraz si ten úspech „v rámci svojich kapacít“ užíva. Veď, „LEN preto aj funKciu prijal.“ Ozrejmil svoje pocity

aKOKOTaký (6) KO

56

57

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

58

59

60

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

61

62

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale tento „ľudský“ úbožiačik, „pán primátor Mesta Trenčína“ klamár a mafijánsky riťolesčeK s „hodnotami novemBera,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba!! A mafijánske Mesto mu za To platí!! Ale zaslúži si údajne svoj plat, lebo údajne „má veľmi veľkú trestnoprávnu zodpovednosť.“ Dodal.

    „Čas vždy ukáže aká je realita!“

        „A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.“

63

64

65

„Po nastúpení pána náčelníka“ veľmi primitívna, veľmi  Elitná „pracovníčka“ P. R.    „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnu údajnú „políciu“ trenčiansku obecnú mestskú aj „pána náčelníka“ na veľmi vlastnú žiadosť priebežne opustila,                    a veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník“ stratil „v rámci svojich kapacít“ zmysel svojho poslania. Alebo mu len                 „v rámci svojich kapacít chýba kontakt                s ľuďmi“….??!

 

 

 

Tunelárska PS….??!

 

TPS a. s. sa začala po 6 aj pol roku od začiatku „prenajímania odstavnej plochy,“ a všetkých 10 mesiačikov „po nastúpení pána náčelníka“ zaoberať „v rámci svojich kapacít“ veľmi dlhodobým, veľmi primitívnym tunelovaním TPS a. s. – „pretože tu ide o obrovský únik tak, ako bolo preukázané a vieme dobre, kde ten únik je“…. Povedal.  

     Poslanec Petrík bude mať zas príležitosť veľmi primitívne aj veľmi aktívne „vyzdvihnúť na tomto mieste prácu mestských policajtov.“ Dodal. Verím, že túto svoju veľmi vzácnu šancu o5 veľmi aktívne využije!! A dostane za svoju prácu tabuľku…. Alebo FidorKu?? Bude to také veľmi dobré východisko z tohto miesta.

1 (1)

   Dobre sa z tohto miesta pozrite na tohto veľmi primitívneho trenčianskeho obecného parazita!! Ako sa veľmi spoKOjne a veľmi šťastne, veľmi primitívne  „v rámci svojich kapacít“ vyciera! Je za tým jeho Absolútna mafijánska imunita!! Je To typický predstaviteľ mafijánskeho parazita trenčianskeho! Od riťolezeckého „pána primátora Mesta Trenčína“ ani od  všetkých 25 odborných spoluriťolescov, osobností, mu nič v mafijánskom Meste nehrozí!!!!!!!!!! Priblížil a dodal.

   Nebezpečenstvo by pre neho predstavoval LEN „novinár,“ ale najprv by sa musel o existencii trenčianskej veľmi primitívnej mafije dozvedieť. Tam kde je ale trvanlivo „v rámci svojich kapacít“ zalezený spolu s „pánom primátorom Mesta  Trenčína,“ všetkými 25 odbornými riťolescami     a kolegami „novinármi“ sa To NIKDY nedozvie.  Objasnil. Ozrejmil svoje pocity    a dodal.

 

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

1 (10)

1 (11)

1 (12)

1 (13)

1 (14)

1 (15)

1 (16)

1 (17)

1 (18)

 

 

A Toto povedal poslanec Jozef Filipp už pri prijímaní zákona číslo 564/ 1991 Zb. o obecnej „polícii“….

„Vážená Slovenská národná rada, vážene poslankyne, vážení poslanci, asi budem prvý, ale dúfam nie jediný, ktorý sa postaví proti tomuto zákonu. Vychádzam z takýchto predpokladov: Podľa § 19 zákona číslo 369 obecná polícia nie je represívnym štátnym policajným aparátom, ale v podstate poriadkovou službou, bez toho, že by mohla používať tie takzvané donucovacie prostriedky a kadejaké ďalšie ľúbivé názvy a mená. Viete, človeku je zle, keď to počuje. Prosím vás, dosť násilia, dosť nezákonnosti je u nás okolo, desiatky rokov, dá sa povedať. Pamätáte sa z čias národných výborov, koľko nezákonností, porušovania práv narobili poriadkové komisie prejednávajúce priestupky, i keď na týchto národných výboroch boli ľudia s právnickým vzdelaním. A nakoniec, schválením, prijatím tohto zákona nezákonnosť len ďalej rozšírime. Iste z novín, z tlače, z televízie viete, koľko nezákonností sa dopúšťa aj dnešná polícia, štátna polícia, koľkých nezákonnosti sa dnes dopúšťajú starostovia, primátori miest. A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva. Takže nakoniec, poviem vám, v tomto štáte sa nebude dať žiť, nebude sa tu dať existovať, budeme musieť utiecť pred vlastnými policajtmi. Keďže nevidím záruku, že sa prijatím tohto zákona nezvýši množstvo krivdy a bude z neho vlastne len ďaleko menej úžitku – z tej činnosti miestnej polície -, odporúčam vám tento zákon neprijať.“

1 (19)

1 (20)

1 (21)

1 (22) 1 (23)

    Ako múdro povedal okrem iného „pán primátor Mesta Trenčína, čas vždy ukáže aká je realita.“ Priblížil a dodal.

      Tak aj v tomto SMERe čas ukáže, či ide konečne o definitívne vyriešenie veľmi primitívneho mafijánskeho tunelovania, alebo o pokračujúcu komunálnu masturbáciu. Objasnil a dodal.

 

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne

K bodu 20. Správa dozornej rady k činnosti Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. za rok 2014 a Správu k účtovnej závierke za rok 2014.

Mgr. Rybníček, primátor mesta predložil a informoval o materiáli pod bodom 20.

JUDr. Kanaba uviedol, že „19.6.2015 sme mali zasadnutie dozornej rady Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Chcel by som vás oboznámiť s niektorými podstatnými vecami z tejto dozornej rady aj správy, ktorú podalo predsedníctvo Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Pretože niektorí poslanci prejavili záujem sa pýtať ako funguje TPSka, či je zisková, či je stratová. Stručne vám v priebehu 5 minút poviem, o čo ide. TPS a.s. vznikla 1.1.2009 a výber parkovného za prenájom parkovacích miest spoločnosť realizovala od 1.10.2009. Spoločnosť sa zameriava na prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ako gro svojej činnosti. Od marca 2014 TPS a.s. poskytuje na piatich parkoviskách celkom 375 parkovacích miest v letnom režime a 389 v zimnom režime.

Spôsoby úhrady parkovného sú jednak zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, zaslaním SMS, zakúpením parkovacej karty a trvalým vyhradení parkovacieho miesta. Gro ziskov TPS a.s. tvoria príjmy cez parkovacie automaty, t.j. cez 91%, SMS 5%,parkovacie karty 2% a vyhradené parkovanie 2%.

Majetok TPS a.s. predstavoval k 31.12.2014 hodnotu 166.368,- €. TPS a.s. dosiahla tržby z predaja služieb, teda parkovného vo výške 237.197,- €. Oproti roku 2013 vzrástli tržby o 3% cca o 8.000,- €. Náklady spoločnosti v r. 2014 dosiahli sumu 166.838 € a to jednak na položky materiál, služby, osobné náklady, dane a poplatky, ostatné hospodárenie a finančné náklady. V porovnaní s rokom 2013 náklady klesli, kde v r. 2013 tieto predstavovali 190.239,-  €. Pokles asi o 25.000,- €. Náklady spoločnosti mierne klesli oproti roku 2013 o 1% cca 2000 €. Náklady na služby klesli o 28% cca 38.000,- € a osobné náklady vzrástli o 19% cca 6.000,-

€. Výsledkom hospodárenia za rok 2014 je zisk po zdanení 48.606,- € oproti roku 2013, kedy bol výsledok hospodárenia po zdanení, a to zisk vo výške 38.975,- €. Náklady na rozdelenie zisku za r. 2014 vo výške 48.606,- € budú rozdelené tak, že výplata dividend akcionárom bude 0,- € a zisk o výške 48.606,- € bude použitý v spoločnosti na rozširovanie počtu parkovacích automatov a možnosti parkovacích miest uzatváranými vstupnými a výstupnými závorami.

Správu k účtovnej závierke za rok 2014 bola taktiež pripojená k tomuto materiálu, kde sa hovorí, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 19.06.2015 v súlade s článkom stanov preskúmala účtovnú závierku z roku 2014 a dospela k záveru, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, zisk vo výške 48. 606 eur predstavenstvo spoločnosti predložilo na prerokovanie na rozdelenie zisku tak, ako som vám predtým prečítal, výplata dividend akcionárom 0 eur, nerozdelený zisk minulých rokov 48.606 eur pre použitie na rozvoj firmy.

Dozorná rada konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. bola audítorom hodnotená kladne s tým, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach s činnosťou verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti a o výsledku hospodárenia za rok 2014. Dozorná rada potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riadne vedená v zmysle rozhodnutí prijatých na zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej závierky vykonávanej vo forme vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií zo správy nezávislého audítora spoločnosti – APX, k.s. Banská Bystrica, Licencie č. 118, ktoré potvrdzujú vedenie účtovníctva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. v súlade s platným právnym účtovným predpisom, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku v zmysle stanov spoločnosti. V Trenčíne 19.6.2015. V podstate kopíruje táto správa tú správu, ktorú robila aj hlavná kontrolórka Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Takže zistili sa nejaké drobnosti, ktoré boli odstránené, nie sú závažného charakteru. Každý robí, robí aj chyby. Nie sú to podstatné chyby.

Bude potrebné v budúcnosti hlavne zamerať sa na kontrolu parkovacích lístkov na týchto platených parkoviskách a to znova apelujem na príslušníkov mestskej polície, pretože tu ide o obrovský únik tak, ako bolo preukázané a vieme dobre, kde ten únik je. Niekto kúpi lístok za dva centy a celé doobedie za tieto dva centy. Toto bude treba prísne postihovať a ukladať pokuty. Tí ľudia sa to naučia, len hovorím, treba byť dôsledný a bude aj ten zisk Trenčianskej parkovacej spoločnosti ďaleko vyšší.“

Mgr. Bakoš sa opýtal, či „čo presne tvorí majetok tejto parkovacej spoločnosti, či sú to iba automaty parkovacie, alebo tam spadajú aj parkovacie miesta?“

Ing. Pagáč, prednosta MsÚ odpovedal, že „väčšina majetku tvoria parkovacie automaty, potom sú tam počítače, telefóny atď. Hlavne automaty. Parkovacie miesta si parkovacia spoločnosť prenajíma.“

  1. Hošták, MBA, PhD. predseda finančnej a majetkovej komisie skonštatoval, že „trošku tiež nie som spokojný s tým, že ten materiál sa nám dostal na poslednú chvíľu. Ani tú situáciu tam nevidím tak ružovo. Som rád, že kolega Kanaba to nakoniec aj priznal. V samotnom tom texte to tak nevyznieva. Skutočne treba tam pracovať na zvyšovaní príjmov, ale aj na celej tej stratégii. Z tohto pohľadu aj by som možno podporil jestvujúce orgány, aby pôsobili trošku aktívnejšie. Skutočne veľa vody v tomto smere namútil poslanec Ščepko, ktorý tu dnes nie je a bol by som rád, aby sme v blízkej dobe dostali ďalšie materiály o tom, ako ďalej s parkovaním v Trenčíne a aj ako sa riešia tie problémy, ktoré teda boli spomenuté.“

JUDr. Kanaba poznamenal na margo p. Hoštáka, že „ja sa ospravedlňujem za to, že skutočne až dnes to bolo distribuované, ale ja som 20.teho odlietal na dovolenku a vracal som sa až 30.teho. Včera som to prakticky pripravil, posielal som to na kopírovanie. Takže v budúcnosti, keď bude viac času, určite to dostanete v predstihu.“

Mgr. Petrík povedal, že „ja by som chcel na tomto mieste vyzdvihnúť prácu mestských policajtov. Po nastúpení pána náčelníka veľmi aktívne rozdávajú lístočky na Palackého a potom by som sa chcel ešte opýtať pána prednostu, že či ešte počas tohto obdobia ako sa dávali tieto lístočky, bol zvýšený počet výberu parkovného? Pokiaľ by bolo možné aj nejakú tabuľku v budúcnosti doložiť. Budúci mesiac nemáme ešte uzavretý, ale bolo by to také dobré východisko. Rok 2013 jún a porovnať jún 2014 a jún 2015, kedy fakt s prístupom náčelníka sa to parkovné pravdepodobne aj zdvihlo.“

Ing. Pagáč, prednosta MsÚ odpovedal na otázku, že „zatiaľ tieto údaje ešte nemám, lebo vlastne 30.teho bolo pár dní pred týmto dňom, ale budeme to mať, tak vám to viem potom dodať.“

Ing. Mičega, predseda komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania poznamenal, že „ja by som nadviazal na kolegu Hoštáka, ktorý povedal, že dostali sme to dnes… Nechcem tu rozoberať teraz tie veci okolo toho. Ja by som asi poprosil za komisiu životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania, nechcem robiť okolo toho teraz nejaké debaty, ale na komisiu by som bol rád a pravdepodobne na najbližšiu sa to bude musieť zaradiť, vysvetliť nejaké veci. Poviem na rovinu, ak sa majú kupovať automaty za výber parkovného, príde mi to scestné. A zisk nula.“

Mgr. Rybníček, primátor mesta zareagoval, že „všetko, čo tu bolo povedané, či už z úst pána poslanca Hoštáka, alebo teraz z úst pána poslanca Mičegu platí hlavne v tom, že my sme ako Mesto a ja ako primátor som sľúbil, že dodáme v dohľadnej dobe návrh riešenia na parkovanie, aby sme sa o tom mohli rozprávať. Chcem vám povedať, že najneskôr v priebehu júla, aby som nebol úplne presný plus – mínus, v priebehu júla budem iniciovať stretnutie s vami, aby som vám predložil návrh na riešenie statickej dopravy v meste Trenčín tak, aby sme začali diskusie o jej budúcnosti a rozhodli sa ešte v tomto roku, v prípade, že dôjdeme k nejakému riešenie, ako budeme statickú dopravu v Trenčíne riešiť. Tzn., že aj tieto vaše oprávnené požiadavky aj poznámky, ktoré máte, vnímam ako aj svoju zodpovednosť. Takže v priebehu júla dostanete tento materiál a oslovím vás všetkých, aby sme sa o tom porozprávali. Už sme vo finálnej fáze a v priebehu tohto mesiaca vám predložím návrh. Je to ďalší bod a bol by som rád, keby sme v tomto najmä v lete, poviem úprimne definitívne uzavreli tak, aby sme mohli, alebo aby ste mohli možno na jeseň už hlasovať. Ak sa dohodneme. Ďakujem.“

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, zobralo na vedomie Správu dozornej rady o činnosti Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. za rok 2014 a Správu k účtovnej závierke za rok 2014 v zmysle predloženého návrhu

http://www.trencin.sk/99399

_________________________________________________________________________

jozko hanba ti

Jozko,najväčšie ***** v tomto městě si ty.a nie len tu.ale aj na slovensku.v Europě.jednoducho na celom světě.akvarijna rybka ma väčšie IQ jako ty.

Reagovať | aaaaa001

11.10.2015

Prosím aby aj túto tému věľmi obohatil svojim primitívnym vyňadrením významný slověnský intělěktuál a aj 1ducho na věľmi celom Světě DušanKO M.ktorý sa něliěči v psychině a ktorého IQ jě ěště väčšiě ako To mojě a blíži sa až k hranici IQ akvarijněj rybky.Dodal.