Dobrá správa pre slovensKO!!

1-tela-1-dusa

aK sú 2 „v rámci svojich kapacít“ šťastní, nechýba im 3. ______________________________________________________________________

Dobrý deň pán Sjekel,

posielame Vám odpoveď na Vašu otázku, či pán primátor neuvažuje o odvolaní súčasného náčelníka mestskej polície.

Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček neuvažuje o odvolaní Ivana Liptaia z postu náčelníka Mestskej polície Trenčín.

Malvína Pavlačková
asistent primátora
Kancelária primátora

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 230
e-mail: malvina.pavlackova@trencin.sk

web: www.trencin.sk

 

3. januára 2017                             Okresná prokuratúra Trenčín

 

             

 

      Podnet na trestné stíhanie veľmi „neznámych páchateľov“ pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom  aj nesplnenie si povinnosti ktorú im ukladá veľmi „konkrétny zákon.“                         


                                                     Dobrý Deň

 

Veľmi dlho upozorňujem „v rámci svojich kapacít pána primátora Mesta Trenčína,“ poslancov trenčianskych obecných aj slovenské „orgány ochrany práva“ na veľmi zvláštnu činnosť veľmi primitívnej trenčianskej „polície“ obecnej mestskej. Nikto z údajne „kompetentných“ sa týmito podnetmi nezaoberal! Výsledkom toho je aj tento NOVÝ podnet.

Aj na ulici Kvetná v Trenčíne veľmi dlhodobo parkujú OMV na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom.“ Aj napriek viacerým upozorneniam „polície“ doteraz úmyselne nezabezpečili odstránenie protiprávneho stavu.

“Nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane“ mám za to, že takto úmyselne dlhodobo parkujú na uvedenej ulici aj „policajti“ ktorí od iných vyberajú výpalné za podobné, niekedy aj celkom vymyslené a vykonštruované „priestupky.“

 

From: Petr Vojtech, Mgr. [mailto:petr.vojtech@trencin.sk]
Sent: Monday, October 13, 2014 9:37 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: odpoveď na otázku Č.j.:MsP-P-009-83/14 zo dňa 12. 09. 2014

 

Trenčín 13. október  2014

 

Jozef  Sjekel

Trenčín

 

Dobrý deň,

 

„Vo svojej otázke  žiadate o zavedenie poriadku na chodníku z vašich fotografií a o priebežné vyeliminovanie natrvalo z neho OMV.

V rámci  výkonu  dohľadu nad  bezpečnosťou   a  plynulosťou cestnej premávky  sa policajti priebežne venujú aj  ulici Kvetná v Trenčíne, odkiaľ  neboli doposiaľ prijaté žiadne sťažnosti od občanov. Pri  výkone  hliadkovej činnosti  budeme túto lokalitu  monitorovať podľa možnosti  nasadenia síl častejšie   s cieľom vyeliminovať vozidlá z chodníkov, ktoré by mali predovšetkým slúžiť chodcom.  Na záver  je potrené uviesť, že podľa skúseností  z riešenia dopravy a parkovania  na zjednanie nápravy natrvalo budeme potrebovať dlhšie obdobie, nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane.“

Mgr. Petr Vojtěch
zástupca náčelníka
Meststká polícia

 

Aj dňa 2. januára 2017 som bol pozvaný na políciu v Trenčíne, Kvetná cesta 7,         vo veci údajných priestupkov z ktorých ma ako cyklistu obviňuje veľmi primitívna trenčianska obecná mafija – vulgo „polícia.“

Keď som prišiel do cesty Kvetnej tak na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom“ aj v ten deň samozrejme parkovalo 8 OMV!

„Oznámil som bezprostredne v rámci svojich kapacít“ aj dňa 2. januára 2017 v čase 10, 32 hod. podozrenie zo spáchania priestupku v ulici Kvetná veľmi primitívnej „polícii“ trenčianskej obecnej.

Bol som aj dňa 2. januára 2016 pozvaný na OO PZ V ceste Kvetnej 7 kvôli podaniu vysvetlenia, lebo som údajne ako cyklista podľa veľmi primitívnej, veľmi zaujatej mafije trenčianskej obecnej ktorá dlhodobo preukázateľne beztrestne porušuje zákony  „jazdil na bicykli po chodníku.“ Povedal som okrem iného, „ako sa mám cítiť keď na chodníku parkujú autá a ja som šikanovaný za vymyslené priestupky??!

Na chodníku parkujú opakovane rovnaké OMV, teda sú to „chronickí a arogantní porušovatelia dopravných priestupkov!“ Mám za to, že tam parkujú aj policajti, a keď nie tak tolerujú dlhodobo toto svojim kumpánom. Vozia sa aj chodia okolo a priestupky neriešia!

Keď som o 11. 50 hod. z polície v ceste Kvetná 7 odchádzal, ani jedno OMV parkujúce na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom“ nemalo zamknuté koleso ani lístoček na prednom skle!! Teda moje údajné priestupky polícia poženie                        na dopravný inšpektorát kde sú aj voči mne veľmi zaujatí primitívni úbožiaci, budú chcieť odo mňa výpalné za vymyslené priestupky, a OMV nielen v ceste Kvetnej budú v Meste mafijánskom aj naďalej parkovať na chodníku „ktorý by mal predovšetkým slúžiť chodcom.“

Je preto preukázané, že cesta Kvetná má v meste mafijánskom veľmi zvláštne postavenie!! Ani veľmi „dlhšie obdobie“ nestačilo veľmi primitívnym zaujatým „policajným“ mafijám „na zjednanie nápravy natrvalo.“ Nemajú však problém dlhodobo primitívne šikanovať toho kto na ich mafijánstvo „dlhšie obdobie“ upozorňuje.

Takéto primitívne zdôvodnenie si dokážu primitívne policajné mafije vymyslieť, aby nemuseli riešiť svoje vlastné priestupky alebo svojich kumpánov!

ČVS: ORP – 1075 / 1 VYS – TN – 2016  

ČVS: ORP – 1102 / 1 VYS – TN – 2016

„Z kapacitných, technických ale aj zákonných možností, ktoré mestská polícia v Trenčíne má, nemôžu hliadky zistiť všetky priestupky na území celého mesta. Z vyjadrenia náčelníka MsP TN vyplýva,  že parkovanie na ulici Kvetnej postúpili na riešenie OO PZ Trenčín.“

Teda veľmi primitívna obecná mafija trenčianska nemá údajne „v rámci svojich kapacít kapacitné, technické ale ani zákonne možnosti“ na vyriešenie priestupkov v ceste Kvetnej ani za veľmi „dlhšie obdobie,“, ale má v Meste mafijánskom nadostač veľmi primitívnych „kapacít aj možností“  na moje veľmi dlhodobé, veľmi primitívne šikanovanie, prenasledovanie, ohrozovanie, zastrašovanie spolu s rezortnou kolegyňou VB!! Dokedy im To bude umožnené??!

Veľmi primitívna mafija trenčianska obecná „v rámci svojich kapacít“ primitívnych „parkovanie na ulici Kvetnej, postúpila na riešenie OO PZ Trenčín v ceste Kvetnej.“

Na porovnanie uvádzam iný spôsob riešenia priestupkov dňa 3. decembra 2016.   OMV EČ PO 616 FO zamknuté koleso za nesprávne parkovanie.

Iné OMV mali na prednom skle „Výzvu – Predvolanie pre neprítomného vodiča v zmysle § 10 ods. 1) zákona č. 564/ 1991 Zb. o obecnej polícii.“

Nič z podobných opatrení som NIKDY ani za veľmi „dlhšie obdobie“ v ceste Kvetnej nevidel!!

 

Teda mestskí „policajti“ trenčianski obecní aj štátni si opakovane dlhodobo neplnia povinnosti ktoré im ukladá veľmi konkrétny zákon ktorý veľmi aktívne veľmi úmyselne obchádzajú!

Žiadam prokuratúru aby na základe uvedených skutočností vyvodila zodpovednosť voči všetkým „kompetentným.“

Ale nie odstúpením veľmi primitívnej, veľmi zaujatej „polícii“ trenčianskej!

Tá NIKDY nič v tejto veci nevyrieši, čo už dostatočne preukázala!

Bez zaujímavosti nie je, že prokuratúra trenčianska okresná všetky nezákonné rozhodnutia veľmi primitívnej, veľmi zaujatej „polície“ slovenskej aj obecnej trenčianskej schvaľuje!

Ďakujem za pozornosť.

 

Svetu veľmi trvanlivý mier!

  1.                                                j.  sjekel

Faktická poznámka:

Keď bude prokuratúra okresná trenčianska svojej rezortnej kolegyni VB zas niekedy veľmi primitívne posielať veľmi dlhý zoznam „podaní Jozefa Sjekela,“ nech v ňom veľmi výrazne vyznačí tie, ktoré prokuratúra okresná trenčianska spolu s veľmi primitívnymi, veľmi zaujatými „políciami vyriešila v rámci svojich kapacít“!!