– LEN 1 súčasný primitívny „štandardný“ mafijánsKy klamár!!

1

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

„Čo ie To za súčasného neiaKého človeKa??“

KN

„Alebo na teba neiako inak ľudia pozeraiú??!!“  

Ak Vás to trošku poteší, mám INFOrmácie, že súčasný p. Liptai v Trenčíne na príkaz primátora končí.“ – a len ťažko mu v tom legálne proti mojei súčasnei vôli zabrániť!

No poteší samozrejme v 1. rade dôkladne svädomito musím povedať okrem iného, ale LEN tú „súčasnú trošku!!“ Je To – LEN 1 „nejaký štandardný, súčasný, prispôsobivý, proti mojej vôli“ mafijánsky primitív a klamár, ale koľko ich ešte v súčasnei mafiji „proti mojei súčasnei vôli“ ostalo a len ťažko im v tom legálne zabrániť musím povedať.

V „takom tom súčasnom Transparentnom Meste“ mafijánskom  „ako takom, musím povedať, došlo ja viem v prvei rade dôkladne svädomito k takei tei súčasnei PRELOMOVEI UDALOSTI ako takei,“ a len ťažko jei v tom legálne zabrániť!“ Naväčšei a Naivýznamnejšei „PRELOMOVEI UDALOSTI“  od Víťazstva takei tei revolúcie nad takou tou štandardnou buržoáziou by som povedal!! PLNE JEI DÁVAM ZA PRAVDU!!“

K teito Najvýznamnejšei „súčasnei PRELOMOVEI UDALOSTI došlo v Transparentom Meste“ mafijánskom „v prvei rade“ veľmi potichu, skromne, tak ako „súčasní  štandardní služobníci ľudí“ vždy „dôkladne svädomito štandardne pracovali a len ťažko im v tom legálne zabrániť!“   Jedného „súčasného“ primitívneHo „štandardného úradníckeho hlupáka“ a klamára plynule nahradil „proti mojei súčasnei vôli“ iný, veľmi primitívny „súčasný štandardný úradnícky hlupáK“ a klamár, „a len ťažko im v tom legálne zabrániť musím súčasne povedať.“

Ale „ako okrem iného povedal súčasný“ Owčiačik a dodal, proti zlu treba bojovať!! „PLNE MU DÁVAM ZA PRAVDU!“ A primitívna „súčasná“ mafija obecná trenčianska je ZLO!! V Česku majú bakanú Bakalu a bojovník proti nej dostane až štátnické vyznamenanie „a len ťažko mu v tom zabrániť!“ Ja vyznamenanie od „súčasného štandardného“ primitívneho  riťolesca, klamára, mafijána určite nedostanem, ani nepotrebujem „by som povedal!“

K H (1)

KN

„Alebo na teba neiako inaKK ľudia pozeraiú??!! Plne im dávam za súčasnú pravdu.“

    „Len sa domnievam že sa To môže stať po vôľbách!!“

afK[4008]

„Stalo sa pred vôľbami!! Chalan“ veľmi  zle „sa dôkladne svädomito v prvei rade v každom súčasnom čase  domnievaš a len ťažKOKO Ti v tom súčasne zabrániť. Nemáš na výber?!? Plne ti dávim za takú tú súčasnú mafiiánsku pravdu!“

210212 003

K L

Podľa mňa nie je v 1. rade duševne zdravý musím súčasne povedať! Plne si dávam v tomto SMERe – SD za pravdu!!

v pánu načalniku prý nie!!

„Alebo na teba neiako inak ľudia v tomto SMERe – SD pozeraiú??!!“

    „Len sa domnievam že sa To môže stať po vôľbách!!“

Najk

„Nemá na výber!!“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

A čo bude so „súčasným štandardným nami požadovaným neiakým dokladom ktorý sa v 1. rade ani nevyhotovuje??“ Kto Ho „dôkladne svädomito“ dovyhotoví?!

Toto je On. „Súčasným prispôsobivým štandardným neiaKým pánom inžidierom načalniKOm“ úmyselne beztrestne „v 1. rade  proti mojej súčasnei vôli dôkladne svädomito“ sfalšovaný, „Súčasným prispôsobivým neiaKým pánom inžinierom načalniKOm“ úmyselne beztrestne „v 1. rade proti mojej súčasnei  vôli dôkladne svädomito zmanipulovaný!! A len ťažko mu v tom v každom čase zabrániť musím povedať.“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

„Moia v prvei rade neiaKá štandardná primitívna súčasná osoba proti moiei vôli musím povedať!“

KN

K Rm (11)

Tak nás už V. „súčasný prispôsobivý štandardný pán  inžinier načalniK na príkaz pána primátora Mesta Trenčín,“ veľmi predčasne, „legálne, štandardne, proti svojei vôli“ opúšťa „bes slovka na rozlúčku, pričom položí súčasné nohi na súčasný chodník a len ťažko mu v tom dôkladne svädomito v 1. rade legálne zabrániť! Verte ale, pri súčasnom stave súčasnei legislatívy, a súčasných po100jov súčasných štandardných prispôsobivých orgánov súčasnei štandardnei prispôsobivei štátnei správy nemá dôkladne svädomito na výber, a len ťažko mu v tom legálne dôkladne svädomito zabrániť by som povedal.“

L1660057

„A len ťažko jei v tom zabrániť.  Nemá na výber.  Plne jej dávam z tohto miesta za pravdu.“

afK[4008]

„Ja by som To nazval dôkladne svädomito ako kríza takei tei súčasnei demokracie!“ Keď „prispôsobivý súčasný pán primátor Mesta Trenčín je veľmi spokojný s prácou takei tei súčasnei štandardnei prispôsobivei obecnei polície,“ a vydá legálny príkaz na predčasné neštandardné vyobcovanie „súčasného“ vzorného „pracovníka by som povedal,“ uprostred „súčasného pracovného“ nasadenia „by som povedal!!“ PLNE MU DÁVAM ZA PRAVDU!

A ani 1 primitívny „štandardne prispôsobivý súčasný“ poslanecký riťolezec ai „kontroverzný asociál musím povedať,“ sa „prispôsobivého súčasného štandardného pána inžiniera načalnika Ivana L.“ nezastane!! Všetci „sú veľmi spokojní s jeho súčasnou prácou,“ ale nebránia si Ho!! Prelezú „priebežne legálne štandardne“ do najbližšieho „súčasného“ análu, „pričom položia nohy na chodník, a len ťažko im v tom zabrániť. Ja by som To súčasne nazval ako kríza súčasnei demokracie. Myslím si že nie sú duševne zdraví.“

P1080559

P2640114 k

„Nemá na výber musím povedať!“

Mým riťolescum .docx

Ako dodám. Nie som „v prvej rade v každom čase legálne štandardne zaťažený, ale ai veľmi všeobecne na také tie Najkrajšie, štandardné, súčasné, dôkladne svädomito“ Pyčki Zarastené „musím povedať!!!“ PLNE SI DÁVAM ZA SÚČASNÚ PRAVDU!

500x500

afK[4008]

verejný činiteľ m

afK[4008]

L1560034 a

Ako dodám, veľmi „štandardné“ názory Tu „priebežne v prvei rade prezentované,“ nie sú „v prvei rade skutkovým tvrdením ktoré sa dá dokázať pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy,“ ale sa jedná o veľmi „štandardný hodnotiaci úsudok ktorý sa nedá dokázať by som povedal, a len ťažko mu v tom legálne zabrániť pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy.  Verte ale štandardne, pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy nemám na výber musím povedať. Plne si dávam štandardne v prvei rade v každom čase legálne za pravdu, a len ťažko mi v tom legálne zabrániť pri súčasnom stave súčasnei legislatívy a súčasných po100jov súčasných štandardných orgánov súčasnei štandardnei štátnei správy!“ Dodal.

KN

P2640114 k

K Rm (11)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *