INFO 8000

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

130517 (10)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Sjekel Jozef    Trenčín

  1. januára 2019                                                 Mesto Trenčín

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000

„Zamestnávateľ Transparentné Mesto Trenčín zastúpené nejakým prispôsobivým, pre mňa okrem iného značnou mierou veľmi nedôveryhodným pánom Rybníčkom ktorý je súčasťou mafije ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto spoločnosť musím povedať, vyplatil okrem iného proti mojej súčasnej vôli pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi nejaký Ivan Liptai, Ing., akože jeho súčasné meno, legálne, jasne a jednoznačne odmenu vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur).“

Niejasné ai niezrozumiteľné

      Žiadam veľmi „jasne, zreteľne, zrozumiteľne aj jednoznačne, legálne a stále rovnako,“ o veľmi „jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú aj jednoznačnú“ INFOrmáciu „s jasným textom a len ťažko mi v tom legálne zabrániť,“ či táto „odmena vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur), bola zamestnancovi Ivan Liptai, Ing. legálne proti mojej súčasnej vôli vyplatená okrem iného“ za vlastne úmyselné nelegálne sfalšovanie „dokladu ktorý mestská polícia nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje?“ Údajne!!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Zamestnanec, „sám nejaký“ Ivan Liptai, Ing., „akože jeho súčasné meno,“ týmto úmyselným primitívnym konaním „proti mojej vôli,“ alebo konal na príkaz niekoho?, pomohol „vlastne značnou mierou okrem iného v prvej rade“ zachovať údajné „dobré meno súčasnej“ trenčianskej obecnej „polície pred súčasnými spoluobčanmi a len ťažko mu v tom legálne zabrániť.“

1

Ako dodám? „Ja neviem, len sa okrem iného vlastne legálne domnievam,“              že táto legálne vyplatená odmena vo výške € 8000, 00 (slovom Osemtisíc eur) bola „zamestnancovi vyplatená proti mojej súčasnej vôli okrem iného“ za nelegálne úmyselné primitívne sfalšovanie dokladu „by som povedal, a len ťažko mu tom legálne zabrániť.“

Preto „som vlastne okrem iného súčasne nútený proti mojej súčasnej vôli,“ pýtať                     sa už skoro 3 roky „vlastne stále rovnakým textom“ na doteraz „stále“ úmyselne neposkytnutú veľmi jednoduchú, „jasnú, jednoznačnú, vlastne stále rovnakú“ INFOrmáciu, ktorej sa veľmi „opakovane legálne stále jasne a jednoznačne značnou mierou dožadujem, a len ťažko mi v tom vlastne legálne zabrániť.“

Niejasné ai niezrozumiteľné

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „vlastne okrem iného“ aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

j.  sjekel 

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

PPM (1)

Má PPL LEN „so mnou sama najväčšie problémy a len ťažko jei v tom zabrániť?!“   

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

_____________________________________________________________________________________________

Na svedomie:

OR PZ Trenčín

Okresná prokuratúra Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Hlavná kontrolórka

Okresný súd Trenčín

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

https://mytrencin.sme.sk/c/20958529/micega-priznal-volebnu-porazku-opatovnu-kandidaturu-este-zvazi.html?ref=av-center

necháme sa kúpiť za 10 euro

Je to výzva boja proti mafiji ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Mafija pod vedením                  SMERu – SD  ktorí jednoducho urobia všetko pre to aby nás ovládli. Je To tak!

Kto tu vládne? Mafija, mafija, ktorej súčasťou je pán Rybníček….. OK vyhral. Máte tu mafiju.

„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora nežiadal žiadnu politickú stranu, teší ma,                    že predstavitelia regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a dosiahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Trenčínu naozaj prináša pozitívne výsledky.

Každého poteší, keď niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto je prirodzené,                     že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Rybníček.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/20947134/rybnicka-na-post-primatora-trencina-podporil-smer-sd.html#ixzz5WfS3qo6h

MM

130517 (13)

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín okrem iného“ povedal: https://www.youtube.com/watch?v=R4IAZylgnSU

„Že vlastne tu súdnictvo je celkom výhodný biznis, v niektorých prípadoch.           Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

130517 (5) m

Upozorňujem prokuratúru na toto skutkové tvrdenie „súčasného pána primátora Mesta Trenčín,  – Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

1 K

Informácia

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

Informácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum.

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: //sk/_sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00312037

Odoslaná správa

Identifikátor správy: efbc6750-79f1-48ce-a92f-8d3e97fc3627

Predmet správy: INFO vlastne 8000

Dátum a čas prijatia: 06.01.2019 15:44

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *