lenOn….

 

Pd

aKOTaký-

VŽDY TO TAK BUDE! NIKDY SA TO NEZMENÍ! NECH SA BUDE DIAŤ  ČOKOĽVEK  – http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000161850/Z%E1pisnica_21122010.pdf

Sen (7)

P2610953 K

4 P P

Sen (2)

„To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Ak by sme zabudli na hodnoty NovemBera 89, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť  a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.“

http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

 

Sen (1)

iKOKO (4)

správny Kandidát .

P2750864

KN

Pd

 

Kz

iKOKO (4)

Zbor KOslanecký. Dodal.

Veľmi „Závažné informácie.“

Ďakujem veľmi pekne.

„Chalani neblbnite“ už s tým referendom a s veľmi predčasnými vôľbami. Nič sa tým nezmení a aj tak vám ide iba o vlastné válovy a zisk z toho LEN vám plynúci, a nie o dobro celej spoločnosti „ako takej! IDE o ŽIVOTY!“

Na ich záchranu je v súčasnosti len 1 povolaný aj vyvolený v celej Zemeguli. A Ježiško to veľmi múdro zariadil tak, že žije a tvorí práve v Slovensku „ako takom!“ Vyvolenom národe.

Pretože situácia sa stáva naozaj neúnosnou, a nikto údajne „kompetentný“ doteraz nedokázal a ani nedokáže „hnusobu“ zastaviť, je čas spraviť už konečne to čo je nevyhnutné, a čo sa malo stať dávno!

To čo doteraz predviedli „politické elity“ sú len zúfalé pokusy o záchranu bez riadnej koncepcie!

Jedine „nejaký profesionál“ Rybníček, ktorý „je súčasťou mafije ktorá tu vládne,“ je „v prvej rade“ spôsobilý zachrániť civilizáciu pred úpadkom!! „Aj za cenu straty popularity! Je to tak. IDE O ŽIVOTY.“

LENON a nikto iný!!

„Má sen. Vráti mafijánskemu právnemu štátu hodnoty a dušu.“ A bude to pre neho „Cťou! Okrem iného.“

Toto nie je môj výmysel. Ani ma nepoveril aby som mu robil kampaň.      To je realita! To sú veľmi „tvrdé dáta ako také.“ A sú dostatočne preukázané jeho doterajšou veľmi „tvrdou prácou ako takou,“ na pozícii „služobníK ľudí. Je to obrovská drina! Na úkor rodiny. Voľného času.“

LENON VŽDY vie čo treba robiť, ako to treba robiť, kedy To treba robiť, a má k tomu aj odvahu a údajnú „politickú zodpovednosť. Ako takú.“

Tu predkladám niekoľko dôkazov z veľmi mnohých. Sú veľmi dlho všeobecne známe, a preto je trestuhodné, že len pre egoistické záujmy niektorých „odborníkov,“ ešte stále úplne zbytočne zomierajú pacienti!

„IDE O ŽIVOTY!“ Prebuďte sa.

Toto sa NIKOMU inému vo Vesmíre ne po da ri lo a NIKDY sa už nepodarí! „Je to tak.“ Bolo treba prijať veľmi „ťažké politické rozhodnutie           aj za cenu straty popularity,“ ale bez toho sa to nedá. Na sídliskách máme „približne“ o 40 až 50 percent áut menej ako pred tým!! Kde inde To ešte majú??

Aj v uliciach je ešte bezpečnejšie ako pred tým. „Za čo ďakujem veľmi pekne.“ FUNGUJE TO! „Dôkaz je jeho výpoveď.“

VPF (57) NK N

        Už „spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák povedal údajne Malchárkovi,               že v Pente prejednali vznik novej politickej strany. V spise sa spomína ako najvhodnejší možný predseda – generálny riaditeľ STV Richard Rybníček.“

Pd

Tu to máte. „AKO NAJ VHOD NEJ ŠÍ MOŽNÝ!“ Nikto iný!!! „Aj za cenu straty popularity.“

P2750864

       Únia miest Slovenska má nového prezidenta, JEDINÝM kandidátom bol primátor Rybníček“ – no a?? Kto iný mal byť ešte „kandidátom“ tam, kde už je „nejaký“ Rybníček??! „vám musí yebať chalani vám musí yebať.“

  Politické elity vôbec nerozumejú fungovaniu samospráv

Politické elity vôbec nerozumejú, ako funguje samospráva. Konštatoval to novozvolený predseda Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. Upozornil, že častokrát rozhodnutia v národnej rade sú prijímané rýchlo, populisticky, len preto, aby navonok vyzerali, že sú dobré pre Slovensko. Dodal.

https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-ma-noveho-prezidenta-jedinym-kandidatom-bol-primator-rybnicek/

NIKTO iný!! nerozumie tomu ako funguje samospráva tak, ako „nejaký profesionál“ Rybníček. „Je to tak!“

Tie veľmi rýchlo prijímané rozhodnutia NIE sú dobré pre Slovensko! Navonok tak iba vyzerajú! Rybníčka ale neoklamete. On je „profesionál.“

A nie je to len tá „nejaká samospráva ako taká.“ Rybníček „profesionálne“ rozumie všet ké mu! „Je To tak!“

„To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Ak by sme zabudli na hodnoty NovemBera 89, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že             si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.“

Ďalší dôkaz jeho výnimočnosti je okrem iného To, že mu veľmi aktívne lezú do riťki všetci mne známi „nič netušiaci NE ZÁ oVIS LÍ  no vi ná ri.“

A nie iba tí dedinskí veľmi primitívni „prispôsobiví“ riťolesčekovia Luprich, Stopka, Fedor, Seriš, Mišovičová a im podobní.

Ako dodám. Sú to okrem iných aj také veľmi renomované investrkatívne „novinárske Elity“ ako Korda, Zuska & Katuška, Balogová, Nemec, Bujna, a čo je v tomto SMERe – SD najdôležitejšie, aj tá „tlačokurva“ Tódová pri „nejakom“ Rybníčkovi „ktorý je súčasťou mafije,“ nedokáže uplatniť svoj „novinársky“ talent a schopnosti. „Je to tak.“ Dodal.

Mám za to, že toľko „Nezávislých novinárov“ sa predsa nemôže mýliť.

„Ja ako primátor mesta s veľmi silným mandátom chcem povedať, že posledné štyri roky, ale aj celý svoj pracovný život som staval na tímovej práci, vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám alebo sú to ľudia, ktorí dokážu sa stotožniť                             s myšlienkami, ktoré som mal a ťahať za jeden povraz.

Vždy som sa o nich opieral a vždy som sa s nimi rozprával, konzultoval a dôveroval im. Je to tak.“

„Ako dodal. vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám,“ dodal, toto je len taká floskula, nie klamstvo! „Veriaci praktizujúci katolík“ nikdy neklame!

Skoro každý predsa veľmi dobre vie, že takí ľudia na Zemeguli ani nie sú, a teda sa nimi ani nemôže „dôvodne“ obklopovať. To je osud goliášov! Sú veľmi osamelí vo svojej „tvrdej práci ako takej,“ skromní, a aj takto chcú povzbudiť trpaslíkov ktorými „sú nútení      sa proti svojej vôli ob klo po vať, a len ťažko im v tom zabrániť.“

Ako dodám, lepší ako on sám v súčasnosti nebudú k dispozícii! „To sú tvrdé dáta.“

„Nejaký“ Rybníček je porovnateľný len so Slnkom. Všetko ostatné okolo neho je malé, bezvýznamné, nedokonalé, a LENON tomu dokáže dať správny impulz a zmysel. Preto veľmi „tvrdo pracuje dennodenne v každom čase 24 hodín za 1 deň, a až 7 dní za 1 týždeň. Je to tak. Dôkaz je jeho výpoveď.“

Druhý taký, ktorý „sa po celý pracovný život obklopoval špeciálnymi ľuďmi lepšími ako on sám“ je Lipšic. Tak Rybníček už nemusí hľadať v tomto SMERe – SD „špeciálne prieniky.“

Úspech ale vždy prináša aj veľmi negatívne javy, a tu je malá ukážka toho, ako sa „nejaký úradník z Trenčianskych Teplíc“ veľmi dlho a veľmi márne snaží „ohroziť nebetyčnú vážnosť pána primátora tolerantného Mesta slušných ľudí pre ľudí.“

Závidí mu okrem iného jeho veľmi „silný mandát,“ jeho úspechy, jeho „profesionalitu,“ jeho „nebetyčnú popularitu ako takú,“ a takto zúfalo sa s tým svojsky vyrovnáva….

Ing. Mičega „Pán primátor Rybníček, ty si zbytočne a prostredníctvom aj toho tvojho kolegu vedľa, pána viceprimátora rozvinul debatu, ktorá tu vôbec nemusela byť. No mňa nemusíš ty poučovať. Človek, ktorý pošle osobu, aby sa mi vyhrážala pred voľbami mňa nebude poučovať o tom, čo ja mám zvažovať a nemám. Zváž ty koho máš okolo seba a ak chceš, tak ti to potom pripomeniem. Ja zopakujem, čo som povedal a zopakujem, čo je napísané.

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/01/Z%C3%A1pisnica-MsZ-2020-12-16.pdf

Nijakú „osobu ako takú veriaci praktizujúci katolík ktorý je súčasťou mafije ktorá tu vládne,“ neposlal na „nejakého úradníka z Trenčianskych Teplíc.“

Keby sa o tomto nepravdivom vyjadrení „úradníka“ dozvedeli „nič netušiaci presne nezistení chalani s kriminálky,“ tak by „nemali na výber a boli by nútení v prvej rade vec“ povinne po za me tať, a ani len ohováranie by to nebolo! „Je to tak.“

Ing. Mičega predseda KŽPDIaÚP veľmi fakticky doplnil, že „ja som chcel jednu poznámku, čo sa týka tej hygieny teda. O tom, že sa hygiena vyjadruje ku kolaudácii stavby je známe dávno a najnovší zákon, ktorý podľa ktorého teraz funguje hygiena je zákon 355/2007, ak sa nemýlim je to v § 13, aj najposladenejší úradník akéhokoľvek stavebného úradu alebo investičného vie, že sa hygiena vyjadruje ku kolaudácii a že ste to zistili pri tejto kolaudácii, za to nemôžem. 20. júna bolo deklarované, že sa budeme v auguste kúpať, dneska dávame peniaze na to, aby sme sa vôbec tento rok mohli kúpať, ďakujem.“

Mgr. Rybníček primátor mesta povedal, že „ach Bože, hovorí úradník z Trenčianskych Teplíc, to je neuveriteľné?“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_08022017.pdf

R K (1)

No a pri uvádzaní dôkazov „kompetentnosti súčasného pána primátora Mesta Trenčín“ nemôže ostať bokom ani tá „čiastočne“ Elitná trenčianska obecná „profesionálna PO LÍ CIA.“

Takú veľmi primitívnu „bandu presne nezistených profesionálnych          KO KO TOV ako takých, inak sa to napísať ani nedá,“ tiež nemajú nikde inde! „Je to tak. Za čo ďakujem veľmi pekne.“

Pd

Len pri tejto „presne nezistenej bande presne nezistených čiastočne profesionálnych KOKOTOV, inak sa to napísať ani nedá, budúcnosti tejto spoločnosti,“ je možné pripustiť, že oni sú Tí „čiastočne lepší ako LENON sám. Je to tak.“

Dalo by sa písať o veľmi „tvrdej práci“ Rybníčka a jej výsledkoch veľmi veľa, ale veľmi „všímavá verejnosť“ je o nej dobre informovaná riťolezeckým INFOm a ostatnými veľmi Nezávislými médiami „ako takými. Za čo ďakujem veľmi pekne.“

„IDE O ŽIVOTY!!“ 

                                          j.  sjekel

  1. februára 2021

1

správne dodal