Miesta rizikové a neškodné

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

3. januára 2019 (3)

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 1. januára 2019 Mesto Trenčín

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000

938 (3).jpg N

         Žiadam legálne o INFOrmáciu „a len ťažko mi v tom zabrániť,“ kde sa   „v súčasnom nejakom modernom európskom Meste“ Trenčíne ešte nachádzajú okrem „najrizikovejšej“ cesty Palackej miesta „ktoré predstavujú   v súčasnej statickej doprave nejaké najväčšie riziko z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ a koľko „práve tých rizikových priestupkov“ v týchto „najrizikovejších miestach z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky súčasná nejaká mestská polícia dennodenne systematicky v prvej rade v každom čase vyrieši,     a len ťažko jej v tom zabrániť?“

MM

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Ako dodám? Žiadam uviesť veľmi „jasne, zreteľne, zrozumiteľne aj jednoznačne“ všetky „súčasné najviac rizikové miesta v súčasnom nejakom modernom európskom Meste Trenčíne z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ktoré sa súčasná nejaká mestská polícia v prvej rade orientuje,“ okrem cesty Palackej o ktorej už viem, že „je z hľadiska súčasnej nejakej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Najrizikovejšia musím povedať!“

L1700599

„dennodenné nasadenie súčasných síl ai prostriedkov v rámci svojich obmedzených kapacít.“

L1700593

Ktorý „súčasný“ zákon určuje, „ktoré priestupky v statickej doprave                   sú práve tie rizikové,“ a ktoré sú tie „menej závažné?“

Niejasné ai niezrozumiteľné

Už viac ako 3 roky sa stále veľmi neúspešne, veľmi „jasne,

zrozumiteľne a jednoznačne v prvej rade neustále na rôznych inštitúciách legálne rôznym spôsobom dožadujem nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nesfalšovaného, „nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nezmanipulovaného „dokladu ktorý súčasná trenčianska polícia obecná nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje.“ Údajne!!

Žiadam veľmi „jasnú, zrozumiteľnú, zreteľnú aj jednoznačnú súčasnú“ INFOrmáciu, kedy a kde si mám prísť pre nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nesfalšovaný, „nejakým pánom inžinierom náčelníkom“ úmyselne nezmanipulovaný, „doklad ktorý súčasná trenčianska polícia obecná nemá, takýto doklad sa ani nevyhotovuje?“ Údajne!!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „okrem iného“           aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

spis – kópia – kópia

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

Po tomto termíne „budem nútený legálne podať“ NOVÝ podnet pre úmyselné nesplnenie                   si povinnosti „a len ťažko mi v tom legálne zabrániť.“

_____________________________________________________________________________________________

0

Sjekel Jozef    Trenčín

30. júla 2017

4. januára 2019                     „Pán primátor                                                                        Mesta Trenčín“

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona číslo 211/ 2000                           

                                    Dobrý Deň

Žiadam veľmi jasne, veľmi jednoznačne, aj veľmi zrozumiteľne „z tohto miesta v rámci svojich kapacít“ veľmi jasnú, veľmi jednoznačnú, veľmi zrozumiteľnú aj zreteľnú INFOrmáciu s veľmi „jasným textom,“ kedy si mám prísť pre úmyselne nesfalšovaný, úmyselne nezmanipulovaný výpis z GPS trenčianskej mestskej „polície“ dňa 1. júna 2014 v ceste Súdnej?

„Po preverení údajov zaznamenaných uvedeným softvérovým systémom, ktorý mesto využíva na monitorovanie pohybu vozidiel bolo zistené, že vozidlo MsP Trenčín sa dňa 1.6.2014 v čase od 13:52:31hod do 13:53:01 hod nachádzalo na ulici Súdna.“

„Odpoveď,“ ako „spisový materiál bol odstúpený na dopravný inšpektorát,“ nech „pán náčelník“ ako taký intímne šepká do uška len vám, a celému trenčianskemu „poslaneckému zboru“ ako takému!

No ak sa chcete ďalej veľmi strápňovať a zosmiešňovať, môžete pridať aj – „takýto doklad sa ani nevyhotovuje“ ako taký….

Toto za vás nevybaví psychiatria ako taká, to môžete len vy s vaším „pánom inžinierom“ ako takým …..

Psychiatriu ako takú už v tomto SMERe vyskúšal váš veľký učiteľ Drahý súdruh Visarionovič Džugašvili ako taký. Nepokúšajte sa ho napodobniť!

Musíme si hovoriť v tejto krajine aj v tomto meste pravdu ako takú! Lebo prídu zas veľmi zlé KOTleby ako také, a bude všetkých 20 000 000 uhynutých! Spresnil.

„Zľahčujeme veci, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe a inde rastie extrémizmus,“ doplnil trenčiansky primátor, ktorý bol po hlasovaní spokojný. „Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

Ak ani po tejto viackrát opakovanej žiadosti výpis ako taký nedostanem, a naďalej budete úmyselne mariť dosiahnutie spravodlivosti, „budem nútený“ podať z tohto miesta vo veci podnet „orgánom ochrany práva.“

Táto žiadosť je moja ďalšia veľmi „priama komunikácia občana s Mestom“ ako takým, ako pokus o „vyriešenie problémov“ ako takých predtým, kým „budem nútený riešiť ich aj cez veľmi sociálne siete“ ako také! Dodal.

O výsledku veľmi „priamej komunikácie občana s Mestom a vyriešení problémov v rámci svojich obmedzených kapacít“ budem z tohto miesta INFOrmovať aj „orgány ochrany práva“ ako také….

„Orgány ochrany práva“ sa veľmi snažia hájiť údajné dobré meno aj údajnú česť „pána náčelníka,“ a po vybavení tejto žiadosti konečne získajú ďalší dôkaz o tom, kto je v skutočnosti „pán náčelník“ ako taký….

Ja nijaký dôkaz už nepotrebujem!!

Svetu mier ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých!                                                                                                                                                                                                                 sjekel ako taký….

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých, z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia tu je ako taká, a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči                           aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

Na svedomie:

„Orgány ochrany práva“ ako také….

___________________________________________________________________________

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

P1010244

„Chalani“ tá Hu má….

Sjekel Jozef    Trenčín

                                                            

 1. decembra 2017
 2.   januára 2019                                 „pán primátor Mesta Trenčín“

 

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

                                                          Dobrý Deň ako taký

“pán primátor Mesta Trenčín,“ v „kompletnom spise“ sa nachádza 14 „vyhotovených dokladov, výpisov z monitorovacieho portálu CCS CarNet Pro 3.5. 1219., ktorý využíva                                           v služobných OMV“ trenčianska mestská „polícia.“

Všetky tieto „doklady vyhotovila“ trenčianska mestská „polícia.“

Iba1, trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený doklad“ zo dňa 1. júna 2014, kedy som veľmi Elitnej, „prispôsobivej“ trenčianskej mestskej „polícii“  údajne ušiel z miesta údajného priestupku v ceste veľmi Súdnej je, „ja neviem“ veľmi odlišný od ostatných 13                      v „kompletnom spise,“ trenčianskou mestskou „políciou vyhotovených dokladov ako takých musím povedať!!“

Tento trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený doklad v kompletnom spise,“                            sa, „ja neviem“ veľmi výrazne, no hlavne. „ja neviem“ veľmi významne, odlišuje od tých 13 v „kompletnom spise ako takom.“

Pretože tejto veľmi výraznej odlišnosti uvedeného, trenčianskou mestskou „políciou vyhotoveného dokladu“ nerozumiem, žiadam vás ako „Vrchného veliteľa“ trenčianskej mestskej „polície“ o veľmi „jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú aj jednoznačnú“ INFOrmáciu, vysvetlenie, prečo práve ten výpis zo dňa 1. júna 2014 v ceste veľmi Súdnej musí byť                       „ja neviem“ bez „detailu jazdy,“ a teda je celkom „nezrozumiteľný,“ a „podľa nášho názoru“ aj bezvýznamný „ako taký musím povedať?“

Je tento „doklad“ takto trenčianskou mestskou „políciou vyhotovený“ úmyselne, alebo sa jedná iba o chybu ktorá sa môže stať každému!? Ak sa jedná iba o chybičku, žiadam, aby bola „bezprostredne“ odstránená, a „doklad“ bol „vyhotovený“ tak ako tie ostatné                               v “kompletnom spise.“

Oznámte mi, kedy si môžem pre tento „kompletne vyhotovený doklad“ aj s „kompletným detailom jazdy“ prísť.

„Všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Hej!“

Ďakujem aj za pochopenie ako také. Hej                                                                                                                            sjekel ako taký…

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, musím ja viem povedať od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

____________________________________________________________________

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                              

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

_______________________________________________________________________________________________

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 

                                                            

 1. septembra 2017
 2. januára 2019  „pán primátor Mesta Trenčín“

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

 

                                  Dobrý Deň ako taký

 

“pán primátor Mesta Trenčín ako taký,“ veľmi Nezávislý súd nariadil skúmanie môjho duševného stavu na základe podnetu veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána inžiniera náčelníka“ s vašou veľmi aktívnou podporou a pomocou ako takou.

 1. septembra 2017 som absolvoval vyšetrenie, a veľmi Nezávislý súdny znalec (75) s veľmi dlho dobou praxou v odbore psychiatria okrem iného konštatoval, že som celkom zdravý ako taký.

Vy ste veľmi „dobrý človek“ ako taký. Vy „máte rád tento svet“ ako taký.

A teraz ste ešte aj veľmi „strašne rád, lebo som išiel na tú psychiatriu“ ako takú.

Veľmi „strašne ste rád, že som sa dal vyšetriť“ ako taký.

„Musíte úprimne povedať, že vám to veľmi pomohlo, že som sa dal vyšetriť na psychiatrii.“

Nemôžem vám ale doniesť z psychiatrie výsledky vyšetrenia, lebo ich nemám, ale určite sa dozviete, že som zdravý, a tak poďme ďalej „komunikovať.“

Potrebujem teraz od vás INFOrmáciu, kedy si mám prísť pre mnohokrát neúspešne žiadaný  výpis z monitorovacieho zariadenia GPS v ceste veľmi Súdnej dňa 1 júna 2014?

Alebo ma INFOrmujte, či Mesto Trenčín „podá trestné stíhanie“ na „pána náčelníka,“ jeho zástupcu, a „policajtov“ Kubányiho a Repkovú, pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa?

To vaše veľmi primitívne vyjadrenie dňa 4. apríla 2016 o mojom „vyšetrení a liečení v psychiatrii“ len preto, že som chcel od vás doklad potrebný na dokázanie a dosiahnutie spravodlivosti bolo a navždy aj ostane ukážkou vašej primitívnosti, ľudskej úbohosti a mafijánstva!!

„Nezľahčujme veci ako také,“ teraz máte NOVÚ príležitosť dokázať, ako a komu „slúžite.“ „Politika nie je zamestnanie, je to služba a vás to nesmierne baví.“

O vybavení tejto novej žiadosti budem INFOrmovať „nezávislé orgány ochrany práva“ ktoré ma primitívne šikanujú aj pre vašu neschopnosť, a bude to veľmi silný argument aj v Nezávislom súde!

„Zľahčujeme veci ako také, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe ako takej a inde rastie extrémizmus ako taký,“ doplnil trenčiansky primátor ako taký, ktorý bol po hlasovaní veľmi spokojný ako taký.

„Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

 

Ďakujem za pochopenie ako také. Hej.

 1.                                                                                                                                                                                                             sjekel ako taký….

 

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

P2680431

ZrkadielKO kto ie najmúdreiší v súčasnei polícii obecnei!!

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

K w (13)

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

 

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                              

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

_______________________________________________________________________________________________

K afK

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Sjekel Jozef    Trenčín                                                 

 1. septembra 2017
 2. januára 2019 „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín“

„Ak si v tejto krajine a v tomto meste ako takom nebudeme hovoriť z tohto miesta pravdu v rámci svojich veľmi obmedzených kapacít….“

 

Žiadosť o INFOrmáciu na základe zákona 211/ 2000

 

 

                                     Dobrý Deň ako taký

 

Veľmi “praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín ako taký,“ veľmi Nezávislý súd nariadil skúmanie môjho duševného stavu „proti mojej vôli,“ na základe podnetu veľmi primitívneho mafijána a klamára „pána inžiniera náčelníka“ s vašou veľmi aktívnou podporou a pomocou ako takou.

 1. septembra 2017 som absolvoval vyšetrenie, a veľmi Nezávislý súdny znalec (75) s veľmi dlho dobou praxou v odbore psychiatria okrem iného konštatoval, že som celkom zdravý ako taký.

Vy ste veľmi „dobrý človek“ ako taký. Vy „znášate tento svet“ ako taký.

A teraz ste ešte aj veľmi „strašne rád, lebo som išiel na tú psychiatriu“ ako takú.

Veľmi „strašne ste rád, že som sa dal vyšetriť“ ako taký.

„Musíte úprimne povedať, že vám to veľmi pomohlo, že som sa dal vyšetriť na psychiatrii „proti mojej vôli.“

Nemôžem vám ale doniesť z psychiatrie výsledky vyšetrenia, lebo ich nemám, ale určite sa dozviete, že som zdravý, a tak poďme ďalej „komunikovať.“

Nechcem ale vôbec nikdy „komunikovať proti mojej vôli,“ s vašou veľmi primitívnou klamárskou mafijou ako takou!!

Potrebujem teraz od vás túto veľmi zrozumiteľnú INFOrmáciu.

        Bola súčasťou „kompletného spisu“ ktorý súvisí s našim údajným priestupkom údajne spáchaným dňa 1. júna 2014 v ceste Súdnej, a ktorý trenčianska MsP zaslala na prejednanie ODI Trenčín               aj informácia z monitorovacieho systému GPS ako podklad pre PZ SR pri objasňovaní a prejednávaní údajného priestupku?

 

 INFOrmujte ma, či Mesto Trenčín „podá trestné stíhanie“ na veľmi klamárskeho „pána náčelníka,“ jeho zástupcu, a „policajtov“ Kubányiho a Repkovú, pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa?

Veľmi „praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín,“ aj od vás záleží, „koľko mejlov“ ešte bude potrebné z tohto miesta z tejto pôdy poslať, kým dosiahnem spravodlivosť v Meste mafijánskom ktorého „pánom primátorom“ ráčite byť ako taký „proti mojej vôli“….

To vaše veľmi primitívne „katolícke“ vyjadrenie dňa 4. apríla 2016 o mojom „vyšetrení a liečení v psychiatrii“ len preto, že som chcel od vás „doklad ktorý sa ani nevyhotovuje,“ potrebný na dokázanie a dosiahnutie spravodlivosti, bolo a navždy aj ostane ukážkou vašej primitívnosti, ľudskej úbohosti a mafijánstva!!

„Nezľahčujme veci“ ako také, teraz máte NOVÚ príležitosť dokázať, ako a komu „slúžite proti mojej vôli.“

„Politika nie je zamestnanie, je to služba  a vás to nesmierne baví.“

O vybavení tejto NOVEJ žiadosti budem INFOrmovať „nezávislé orgány ochrany práva,“ ktoré ma primitívne šikanujú aj pre vašu neschopnosť, a bude to veľmi silný argument aj v Nezávislom súde!

 

„Zľahčujeme veci ako také, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe ako takej a inde rastie extrémizmus ako taký,“ doplnil trenčiansky primátor ako taký, ktorý bol po hlasovaní veľmi spokojný ako taký.

„Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil ako taký.

 

 

 

Ďakujem za pochopenie ako také. Hej.

 1.                                        sjekel ako taký….

 

ktorý ako taký, „ušiel ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

 

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho, že je dobré, že mestská polícia ako taká tu je a samozrejme verím tomu, že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“ Ako taký ……!

 

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky na – sjekel.j@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

 

ORP- 485/1-VYS –TN – 2017                                                                             

Ak by sme zabudli na „hodnoty“ plukovníka NovemBera 89, Hej, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu „v rámci svojich obmedzených kapacít“  dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť                                a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.  Hej!

To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Spresnil, uzavrel aj dodal.
http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

______________________________________________________________________________________

 1. apríla 2016 mi toto povedal „proti mojej vôli súčasný veriaci praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín ktorý je súčasťou mafije ktorá Tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť,“ potom ako som od neho chcel „v prvej rade“ dôkaz ktorý mesto má o primitívnom klamstve mestskej „polície“ ktorá ma 25 rokov primitívne prenasleduje, napáda, ohrozuje, šikanuje, spôsobuje mi škodu! Tento dôkaz nemám doteraz ani po opakovaných žiadostiach!! Veľmi dobre vedia prečo ho nechcú vydať a prečo ma šikanujú ďalej.

 

„Trvám na tom že vám sa pomôcť nedá.

Mne je vás naozaj hrozne ľúto úprimne poviem že by som urobil všetko pre to aby som vám vedel pomôcť.

Ja by som bol strašne rád keby ste išli na tú psychiatriu.

Ja by som vám hrozne rád pomohol ale vy na tú psychiatriu nikdy nepôjdete.

Pán Sjekel ja vám vybavím choďte sa dať vyliečiť.

Strašne by som bol rád keby ste sa dali vyšetriť.

Musím úprimne povedať že by mi to veľmi pomohlo keby ste sa dali vyšetriť            na psychiatrii.

Doneste mi prosím vás z psychiatrie výsledky dajte sa prosím vás vyšetriť keď mi dôjde zo psychiatrie z Trenčína že ste zdravý ja budem s vami ďalej komunikovať.

Vy ste zlý človek. Ja nemám na to aby som vás na tú psychiatriu doviedol.

Sľúbte mi že na psychiatriu pôjdete a dajte sa prosím vás vyliečiť. Pre vaše dobro.

Ja mám kopu iných starostí. Vy neznášate tento svet. Mne je vás hrozne ľúto.

Záver: Choďte prosím vás pekne, choďte sa dať vyšetriť. Dodal.

 

Ukončite túto diskusiu….“

 

Stalin vzhľadom na skutočnosti o jeho osobnosti a činoch, ktoré vyšli najavo po udelení čestného občianstva, nie je podľa primátora zmieňovanej pocty hoden.

Čestné občianstvo mesta sovietskemu diktátorovi Stalinovi udelil po druhej svetovej vojne v roku 1947 vtedajší mestský národný výbor ako prejav vďaky za zásluhy v oslobodzovacom boji proti nemeckému násiliu.

 

Podľa návrhu uznesenia, ktoré poslancom na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predloží primátor Trenčína Richard Rybníček, čestné občianstvo Stalinovi udelilo plénum vtedajšieho Mestského národného výboru v Trenčíne 21. apríla 1947 „na znak vďaky oslobodeného mesta Trenčín jemu i národom SSSR za nehynúce zásluhy v oslobodzovacom boji proti nemeckému násiliu“.

„Podľa nášho názoru J. V. Stalin vzhľadom na skutočnosti o jeho osobnosti a činoch, ktoré vyšli najavo po udelení čestného občianstva, nie je takejto pocty hoden a preto predkladáme návrh na zrušenie jeho čestného občianstva,“ uviedol Rybníček.
Čítajte viac: http://domov.sme.sk/c/20289979/mesto-trencin-odobralo-stalinovi-cestne-obcianstvo.html#ixzz4LhP4nUxo

 

„Prestaňme zľahčovať veci, ktoré sú zásadného charakteru. Fašizmus a komunizmus boli a sú dva zločinecké režimy, za ktorých zomierali milióny ľudí. Toto je fakt, ktorý sa nikdy nemôže spochybniť. A vždy je potrebné sa k týmto udalostiam vracať a hovoriť, kto to spôsobil. Aj dnes tu zaznelo, že však on vlastne zomrel, tak ho nechajme. A tých 20 miliónov ľudí, ktorí zomreli? Zľahčujeme veci, a potom sa budeme čudovať, prečo v Európe a inde rastie extrémizmus,“ doplnil trenčiansky primátor, ktorý bol po hlasovaní spokojný. „Som rád, že nie som primátorom ani občanom mesta, ktorého čestným občanom bol človek, ktorý si to nezaslúžil,“ doplnil.

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

„Dejiny sa nedajú zmeniť. Za určitých okolností toto občianstvo bolo udelené a podľa môjho právneho názoru zaniklo smrťou. Prekáža mi text uznesenia. Nie je možné odňať niečo niekomu, kto je mŕtvy. V zásade Stalin nebol človek, ale vrah, s tým sa aj ja stotožňujem. Nesúhlasím ale s tým, aby sa viedla diskusia ohľadne takejto témy, keď sú témy oveľa dôležitejšie, a považujem tento bod za snahu zakrývať skutočné problémy mesta Trenčín, aby sa verejnosť informovala o diskusii, ktorá nikam nevedie,“ povedala Birošová a dodala.

Pracovník Ústavu pamäti národa vyzdvihol potrebu informovať hlavne mladých ľudí o čiernych menách histórie. „Menám, ktorým sa odníma napríklad občianstvo sa musí vždy dať aj nejaký historický výklad, aby ľudia nebolo zmätení, prečo sa to deje, prečo kritizujeme toho a toho diktátora,“ vysvetlil Patrik Dubovský.
Čítajte ešte viac: http://nastrencin.sme.sk/c/20343463/bez-stalina-ma-mesto-trencin-dalsich-sest-cestnych-obcanov.html#ixzz4MLlSU9Kh

 

________________________________________________________________________________________

 

Sjekel Jozef    Trenčín

 

 

                                      „súčasný pán primátor Mesta Trenčín“

 1. novembra 2018

4. januára 2019

 

 

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona 211/ 2000                

 

                                            Dobrý súčasný Deň ako taký

 

 „Ak Vás to trošku poteší, mám informácie, že p. Liptai v Trenčíne na príkaz primátora končí.“ – a len ťažko mu v tom súčasne zabrániť!

„Vedením Mestskej polície Trenčín je od 1. novembra poverený Peter Sedláček, doterajší zástupca náčelníka MsP.“

Bývalý „taký ten prispôsobivý štandardný pán inžinier náčelník ako taký …..“ boli „v prvej rade poverený inými súčasnými štandardnými úlohami a len ťažko im v tom zabrániť musím povedať?“

Neboli „transparentne štandardne“ medializované nijaké dôvody na vydanie príkazu na skončenie „súčasnei služby,“ a preto „sa ma súčasní občania ai tá veľmi široká štandardná skupinka ľudí veľmi pravidelne aj veľmi ča100 v prvej rade legálne okrem iného pýtajú a len ťažko im v tom legálne zabrániť,“ či „taký ten“ bývalý „prispôsobivý, štandardný, kontroverzný asociál pán inžinier náčelník pôjdu oberať dôkladne svädomito v prvej rade v každom čase súčasné štandardné jablká musím povedať,“ lebo v súčasných sadoch prý veľmi chýbajú dobrí pracovníci?

Plne si dávam za takú Tú súčasnú pravdu!

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín,“ žiadam vás „v prvej rade legálne“ o INFOrmáciu „a len ťažko mi v tom legálne zabrániť musím povedať,“                       či „súčasný prispôsobivý štandardný kontroverzný asociál, zástupca náčelníka MsP poverený jej vedením, bude nútený v prvej rade od 1. novembra“ primitívne úmyselne „dôkladne svädomito štandardne“ klamať rovnako, ako primitívne úmyselne „dôkladne svädomito štandardne“ klamal bývalý „prispôsobivý pán inžinier náčelník s ktorého prácou ste veľmi spokojný by som povedal?“

Ak už „nebude v prvej rade dôkladne svädomito nútený štandardne“ primitívne klamať „a len ťažko mu v tom zabrániť,“ tak žiadam „z tohto miesta“                     o zaslanie toho úmyselne „prispôsobivým štandardným pánom inžinierom náčelníkom“ nesfalšovaného, úmyselne „prispôsobivým štandardným pánom inžinierom náčelníkom“ nezmanipulovaného, „dokladu ktorý trenčianska prispôsobivá štandardná Mestská polícia nemá, a ktorý sa ani nevyhotovuje.“

TO je ten „doklad,“ kvôli ktorému ste ma v zúfalstve nad tým, že sa dotýkam primitívneho majestátu takej tej vašej primitívnei, prispôsobivei, štandardnei, mafije obecnei posielali primitívne dňa 4. apríla 2016 do psychiatrie, „a len ťažko vám v tom zabrániť.“

„Po preverení údajov zaznamenaných uvedeným softvérovým systémom, ktorý mesto využíva na monitorovanie pohybu vozidiel bolo v prvej rade jednoznačne zistené, že vozidlo MsP Trenčín sa dňa 1. 6. 2014 v čase od 13:52:31hod do 13:53:01 hod jednoznačne nachádzalo na ulici Súdna a len ťažko mu v tom jednoznačne legálne zabrániť.“

Poverený Petr SedláčeK

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Táto INFOrmácia, “štandardne“ poskytnutá či neposkytnutá, bude dôležitá aj pre súčasný Nezávislý súd pri politickom procese o posudzovaní „okrem iného“ aj toho, ako veľmi a akou veľmi „značnou mierou je taký ten prispôsobivý, bývalý, štandardný, pán inžinier náčelník vlastne legálne značnou mierou znevážený, dehonestovaný pred spoluobčanmi, poškodený, a len ťažko mu v tom v prvej rade súčasne zabrániť by som povedal.“

„Je to o prístupe, je to o ľuďoch, to je edukácia, prístup, mentalita,“ bláááá, blaaaaaa, blááááááááááááááááááááááá „musím povedať.

„Taký ten pán primátor Mesta Trenčín,“ LEN na vás a kolektíve ktorým sa po „celý svoj pracovný život obklopujete v prvej rade“ záleží, aký bude môj „hodnotiaci úsudok musím povedať a len ťažko mi v tom zabrániť.“

 1.                                                                                          sjekel  ako taký

 

ktorý ako taký, „ušiel dôkladne svädomito ako taký z tohto miesta priestupku ako takého, pričom položil nohy ako také na chodník ako taký. Fotí ako taký aj dokumenty ako také, o čom sú aj dôkazy ako také, údajne, šikanuje ako taký, veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mu v tom ako takému z tohto miesta ako takého zabrániť“!!

Vždy To bolo, od malíčka, mojim ako takým, by som povedal takým želaním ako takým…. šikanovať ako taký z tohto miesta veľmi širokú skupinu ľudí ako takú, a len veľmi ťažko mi v tom zabrániť ako takému.

Môcť aspoň jediný raz ujsť ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých,      z tohto miesta priestupku ako takého, veľmi Elitnej ako takej, veľmi primitívnej ako takej, „polícii“ ako takej, trenčianskej obecnej ako takej, a pritom položiť nohy ako také na chodník ako taký! Ach To je úžasné ako také!!

Som ako taký, na tento svoj ako taký veľmi rekordný výkon ako taký, „v rámci svojich obmedzených kapacít“ ako takých veľmi Hrdý ako taký z tohto miesta ako takého!! Dodal ako taký.  http://komunalnamasturbacia.eu/2017/06/18/rekord/

 

„Ja si myslím, že v tejto chvíli každý z nás si je vedomý toho,                že je dobré, že mestská polícia tu je a samozrejme verím tomu,                  že sa jej činnosť teda bude ďalej posilňovať a ostane táto otvorenosť voči aj mestu aj exekutíve aj voči poslancom taká aká je doteraz, takže ďakujem veľmi pekne.“

 

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky do 10. novembra 2018                na – sjekel.j@gmail.com

Po tomto termíne budem nútený podať podnet pre úmyselné nesplnenie si povinnosti.

 

Na svedomie:

OR PZ Trenčín

Okresná prokuratúra Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Hlavná kontrolórka

Okresný súd Trenčín

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

https://mytrencin.sme.sk/c/20958529/micega-priznal-volebnu-porazku-opatovnu-kandidaturu-este-zvazi.html?ref=av-center

necháme sa kúpiť za 10 euro

Je to výzva boja proti mafiji ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Mafija pod vedením                  SMERu – SD  ktorí jednoducho urobia všetko pre to aby nás ovládli. Je To tak!

Kto tu vládne? Mafija, mafija, ktorej súčasťou je pán Rybníček….. OK vyhral. Máte tu mafiju.

„Aj keď som o podporu mojej kandidatúry na primátora nežiadal žiadnu politickú stranu, teší ma,                    že predstavitelia regionálnych štruktúr strany Smer-SD oceňujú rozvoj a dosiahnuté výsledky v krajskom meste a rovnako oceňujú dobrú a konštruktívnu spoluprácu s Trenčianskou župou, ktorá Trenčínu naozaj prináša pozitívne výsledky.

Každého poteší, keď niekto ocení jeho prácu. Toto vyjadrenie ma prekvapilo, preto je prirodzené,                     že hovorím, ďakujem,“ reagoval na podporu Rybníček.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/20947134/rybnicka-na-post-primatora-trencina-podporil-smer-sd.html#ixzz5WfS3qo6h

 

_______________________________________________________________________________________

„Súčasný pán primátor Mesta Trenčín okrem iného“ povedal: https://www.youtube.com/watch?v=R4IAZylgnSU

„Že vlastne tu súdnictvo je celkom výhodný biznis, v niektorých prípadoch.           Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

Upozorňujem prokuratúru na toto skutkové tvrdenie „súčasného pána primátora Mesta Trenčín,  – Čiže pre mňa je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft!“

PLNE MU NEDÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

K w (18)

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Informácia

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

 

Informácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum.

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: rc://sk/ _sjekel_jozef

 

Prijímateľ:ico: //sk/00312037

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: f95c1c2f-892f-4daa-a25c-666e583096eb

 

Predmet správy: INFO – Miesta rizikové a doklad

 

Dátum a čas prijatia: 04.01.2019 07:44

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *