„nevyhotovený“….

km

1 (23)

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

1 (9)

https://www.youtube.com/watch?v=8G02NXjonmA

Pato Plesko

„nacisti kokoti nic viac kopa buzerantov.“ Dodal.

spis – kópia – kópia

Toto sú tie nesfalšované, nezmanipulované „doklady ktoré mestská polícia v Trenčíne má, doklady ktoré sa úmyselne vyhotovujú musím povedať.“

spis – kópia – kópia

0

Toto je Ten Elitným, veľmi „prispôsobivým nerómom pánom inžinierom náčelníkom“  úmyselne sfalšovaný, úmyselne zmanipulovaný „doklad ktorý mestská polícia v Trenčíne nemá, doklad ktorý sa ani nevyhotovuje by som povedal, a len ťažko mi v tom  ja viem zabrániť!!“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Vyhotovil Ho na žiadosť VB Ježiško „ako taký pričom položil nohy na chodník a len ťažko mu v tom zabrániť Hej musím povedať a dodať.“

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

Toto je okrem iného veľmi Ctihodný, veľmi Elitný, veľmi „prispôsobivý pán inžinier náčelník“ (45 vľavo) „proti mojej vôli a len ťažko mu v tom zabrániť! Ja viem!!“

K M a

Rýchlo z tohto miesta do toho miesta v domčeku s IvanKOm L. ako takým!! Ako dodám? Toto je ten stále veľmi „ja viem nezistený pichateľ vystupujúci ako príslušník obecnej polície“ trenčianskej Elitný, okrem iného veľmi primitívny „prispôsobivý neróm,“ cigáň Miloš Kubányi ako taký „a len ťažko mu v tom zabrániť musím povedať.“

181110 (3)

https://www.youtube.com/watch?v=TLt2MldUqww

K L

             Ľudia sa ma na to veľmi často a veľmi pravidelne pýtajú, prečo s tým človekom ktorý úmyselne falšuje a manipuluje úradný doklad a potom primitívne úmyselne cigáni „a len ťažko mu v tom zabrániť“  niečo ja neviem nespravia??!“  No v Meste mafijánskom nie je a nikdy ani nebude musím povedať politická vôľa „takpovediac upratať“ veľmi primitívnych „prispôsobivých nerómov,“ mafijánov a cigáňov!!                                

       Verte, že len v rámci možností ktoré mám sa snažím tento ja neviem stav zmeniť, pričom položím nohy na chodník a len ťažko vám v tom zabrániť?“               

Je veľmi nepríjemné, aj nebezpečné, mať vo funkcii takého veľmi „prispôsobivého človeka, neróma,“ ktorý úmyselne veľmi primitívne verejne cigáni aj napriek dôkazom „a len ťažko mu v tom zabrániť!“

             Ale velikým šťastím v tejto nepríjemnosti je To, že jeho zamestnávateľ je veľmi „praktizujúci prispôsobivý katolík, neróm, musím povedať!“

F Z (10)

František Dobrota „vlastne značnou mierou znevažuje praktizujúceho katolíka a len ťažko mu v Tom zabrániť by som povedal!“

   Tento veľmi „praktizujúci prispôsobivý katolík, neróm“ je síce „ja viem veľmi spokojný s prácou“ cigáňa, ale mohol by byť s tou jeho „prácou spokojný“ ešte viac ako „veľmi a len ťažko mu v tom zabrániť,“ a to by už bolo veľmi nebezpečné pre celú spoločnosť ako takú!  Hej. Dodala Dokotková.

1

 

 

 

Elita „policajná“ obecná aj VB….

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

Keď sú 2 šťastní, nechýba im 3….

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre ja neviem deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi „riťolízačské“ komunálne primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených, dehonestovaných, vlastne značnou mierou znevážených proti svojej vôli by som povedal,” mafijánov, parazitov, „riťolízačov,“ Nerómov aj klamárov musím povedať!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli a len ťažko vám v tom zabrániť”!! Dodal.

cicvorIlustračné FOTO!

0

„Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.“ dodal „pán primátor Mesta Trenčín.“

K L

Keď sú 2 šťastní, nechýba im 3….

Elitný „prispôsobivý pán inžinier náčelníK ako taký by som povedal,“ a jeho „ja neviem“ veľmi primitívny uzlíčeK šťastia „musím povedať a len ťažko mi v tom zabrániť!“

https://www.youtube.com/watch?v=TLt2MldUqww

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

Je velice známy výrok Jana Wericha. Ale on ja viem nepoznal veľmi primitívneho, Elitného, „prispôsobivého neróma,“ a klamára „vlastne značnou mierou zneváženého u spoluobčanov, pána inžiniera náčelníka ako takého…..“

Keby Ho poznal povedal by To takto a len ťažko mu v tom zabrániť: Múdrosť lucká je neobmedzená. A tá „pána inžiniera náčelníka ako takého zvlášť, musím ja neviem povedať!“

Tak nechajme „vo verejnom záujme“ hovoriť „z tohto miesta z tejto pôdy pána inžiniera náčelníKa ako takého ….., a len ťažko mu v tom ja viem zabrániť by som tak povediac povedal!“

verejný činiteľ     

 Ivan Liptai  „ako taký …..“ Veľmi Ctihodný, Elitný,  „pán inžinier náčelník proti mojej vôli“ trenčianskej mestskej, „tak povediac polície ako takej by som povedal.“

Žiadam vás „z tohto miesta z tejto pôdy v rámci svojich obmedzených tak povediac kapacít,“ o vysvetlenie a doplnenie týchto vami uvádzaných skutočností musím povedať:

„e-mailom pravidelne zasiela nepravdivé údaje o mojej osobe, ako náčelníka mestskej polície Trenčín.“

Vysvetlite konkrétne všetky veľmi „nepravdivé údaje“ o vašej osobe „ako takej.“

– „Nepravdivé údaje čo o mne oznamuje sú evidentne spôsobilé značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov a poškodiť ma v zamestnaní.“

– Ktoré veľmi „nepravdivé údaje“ sú veľmi evidentne spôsobilé ohroziť vašu údajnú vážnosť u spoluobčanov a poškodiť vás v zamestnaní. Už sa niečo z toho stalo? Uveďte čo a kedy.

– „Neustále vytvára dojem neprofesionálneho riadenia MsP, čím znižuje moju vážnosť nielen u zamestnávateľa ale aj medzi spoluobčanmi a takisto znižuje vážnosť celej inštitúcie mestskej polície.“

Uveďte príklad, aspoň 1, ktorý dokazuje profesionálne riadenie trenčianskej mestskej „polície“ ako takej, zníženie vašej údajnej vážnosti nielen u zamestnávateľa ale aj medzi spoluobčanmi, a takisto, ja neviem, zníženie údajnej vážnosti celej inštitúcie trenčianskej mestskej „polície ktorá nie je občanmi vnímaná pozitívne a má veľmi zlú povesť medzi občanmi?!“

– „Už v roku 2016 som podal trestné oznámenie.“

Uveďte dôkaz ako bolo ukončené vaše trestné oznámenie v roku 2016?

– „Posiela aj nevhodné fotografie na ktorých sú policajti pri obscénnych gestách, čím sa snaží mestskú políciu vykresliť ako nefungujúcu inštitúciu pod mojím velením, čím ma vlastne znevažuje.“

Akým spôsobom vás „vlastne znevažujú“ veľmi „nevhodné fotografie na ktorých sú policajti fungujúcej inštitúcie pri obscénnych gestách“ na verejnosti? Takíto primitívni „policajti fungujúcej inštitúcie v službe“ sa vlastne sami úmyselne „nesnažia vykresliť trenčiansku mestskú políciu“ ako veľmi „nefungujúcu inštitúciu“ pod vašim velením, čím seba aj vás „vlastne znevažujú?“ Údajne.

„To čo o mne šíri znevažuje moju osobu a moju prácu.“

Uveďte konkrétny dôkaz zneváženia vašej osoby a vašej „práce“ tým čo o vás šírim! Ktorú vašu „prácu, ja neviem znevažujem tým čo o vás šírim?“

„Priamo nie ale dotýka sa to mojej psychiky. Určite mi to na pohode nepridáva.“

Čo sa najviac dotýka vašej „psychiky verejného činiteľa,“ a čo vám „určite na Pohode verejného činiteľa nepridáva?“

Podávanie trestných oznámení kolegom, primitívne „šikanovanie veľmi mladej rodiny“ aj mojej osoby „za nezmyselné veci,“ čomu „plne dávate za pravdu,“ vám „určite pridáva na Pohode verejného činiteľa?“ Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

By som chcel navrhnúť, aby vám bol preskúmaný duševný stav jednak z dôvodu primitívneho úmyselného klamstva, úmyselného porušovania zákona, neplnenia              si povinností, aj z dôvodu, že veľmi rôzne umelecké fotografie veľmi rôznych údov pohlavných,  veľmi rôzneho orálneho, a veľmi rôzneho análneho sexu ako takého by som ja neviem povedal, sa dotýkajú vašej psychiky verejného činiteľa ako takého, a ani na Pohode vám určite nepridávajú by som ja neviem povedal! Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

„Na záver by som chcel navrhnúť, aby bol Jozefovi Sjekelovi preskúmaný duševný stav jednak z dôvodu, že jeho zasielanie predmetných emailov obsahuje rôzne fotografie pohlavných údov, rôzneho orálneho a análneho sexu a ešte z dôvodu,           že menovaný často fotografuje malé dievčatá, pričom za uvedené fotografie ho už            aj vyšetrovala niekoľko krát polícia.“

Koľko krát nás, ja neviem „niekoľko krát, vyšetrovala polícia za uvedené rôzne fotografie veľmi rôznych údov pohlavných ako takých, veľmi rôzneho orálneho,               a veľmi rôzneho análneho sexu ako takého by som ja neviem povedal,“ a s akým výsledkom?

Odkiaľ máte tieto informácie? Ako ste sa ich dozvedeli? Prečo o nich potrebujete hovoriť v súvislosti s „vašimi krivdami?“ Kde všade sa o tom zmieňujete? Zaujímate sa aj o iné osoby často fotografujúce malé dievčatá, veľmi rôzne údy pohlavné „ako také,“ alebo iba o mňa? Budete žiadať, alebo ste už požiadali, o preskúmanie ich duševného stavu  z dôvodu, že často fotografujú malé dievčatá a veľmi rôzne údy pohlavné „ako také?“

Je časté fotografovanie malých dievčat zakázané? Ľudia sa ma na to často pýtajú. Ako často menovaný fotografuje veľmi malé dievčatá aj dievčatká „ako také?“

Z čoho pramení tá vaša veľmi primitívna posadnutosť mojou osobou? Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

Ľudia sa ma veľmi často pýtajú, že prečo s tým človekom niečo nespravia??!

„V súvislosti s týmito mailami zasielanými J. Sjekelom ste mali nejaké problémy v práci , alebo na teba nejako inak ľudia pozerajú.“

Uveďte aké problémy ste mali v „práci“ v súvislosti s týmito mailami, „alebo na teba, ja neviem nejako inak ľudia pozerajú? by som povedal.“

„Ľudia sa ma na to často pýtajú na webe, že prečo s tým človekom niečo nespravíme.“

Ako často sa vás ľudia na to pýtajú na webe a koľkí sú? Uveďte dôkaz.

Na ktorom „webe sa vás To ľudia často pýtajú?“

Už ste niečo „v rámci možností ktoré máte“ s tým človekom spravili na žiadosť ľudí?

Tí „ľudia“ ktorí sa vás na to na webe údajne často pýtajú dlhodobo úmyselne beztrestne porušujú zákon pri parkovaní, primitívne na mňa útočia, ohrozujú ma,         aj pre vašu veľmi primitívnu verejnú podporu ich protiprávneho konania!!

„Plne im dávate za pravdu, čím sa vlastne znevažujete ako taký ……?!!“ Podľa mňa nie ste duševne zdravý!

„Ste nútený často“ k takému konaniu? Kým alebo čím? Podľa mňa nie ste duševne zdravý, a zároveň navrhujem vyšetrenie duševného stavu a to aj z dôvodu, že dlhodobo úmyselne primitívne ako verejný činiteľ klamete, aj verejne!, a snažíte sa tým veľmi neúspešne „vykresliť“ seba aj trenčiansku MsP ktorej stále „velíte proti mojej vôli,“ ako veľmi profesionálne fungujúcu inštitúciu, čím „sa vlastne znevažujete.“ „Snažíte sa v rámci možností ktoré máte tento stav zmeniť?“

Čo vy mienite spraviť s tým človekom v rámci možností ktoré máte?

Aký zákon podľa vás ten človek porušuje?

Z akého dôvodu by ste „mali s tým človekom niečo spraviť?“

Čo chcete vy s tým človekom ešte spraviť okrem podávania trestných oznámení svojim kolegom? Nenazvali by ste to „ako kríza demokracie?“

Ja by som To tak „nazval!!“

  • Jeden pán písal na web nejaký pochvalný mail….

Čoho sa ten veľmi pochvalný mail týkal? Na ktorom webe to písal?

„Keď si to pozrie nezaujatý človek ten jeho mail, tak si musí pomyslieť že tá MsP v Trenčíne musí vyzerať otrasne.“

Nevyzerá tá MsP v Trenčíne ktorej velíte, s klamármi a „policajtmi pri obscénnych gestách“ na verejnosti veľmi otrasne?

https://www.youtube.com/watch?v=gNW48ogUW3k&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=teZui36HwzI

„Mali ste sním nejaké stretnutie s cieľom vydiskutovať si to, čo sa vytýka MsP?

Mal som s ním ešte v roku 2015 stretnutie, ale on má stále nejaký pocit krivdy, podľa mňa nie je duševne zdravý, a zároveň navrhujem vyšetrenie duševného stavu, a to aj z dôvodu, že si fotí malé dievčatká. Myslím, že ho riešili aj chalani s kriminálky. Stále vyťahoval svoje krivdy z minulosti nielen s MsP a nedalo sa s ním nič doriešiť.“

Uveďte niektoré krivdy z minulosti nielen s MsP ktoré som stále vyťahoval pri stretnutí v roku 2015. Len s vami sa dajú všetky krivdy, nielen s MsP doriešiť!

Považujete za „krivdu z minulosti s MsP“ aj udalosť v ceste Súdnej dňa                      1. júna 2014?

Prečo úmyselne kryjete „proti mojej vôli“ veľmi nezákonné, neprofesionálne, neslušné, úmyselné konanie „policajtov ktorým velíte,“ hoci poznáte pravdu?? Prečo ste to neuviedli ani v jednom trestnom oznámení?? Zamlčali ste to úmyselne? „Tým sa vlastne znevažujete ako taký!“

https://www.youtube.com/watch?v=gNW48ogUW3k&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=teZui36HwzI

Čo je podľa vás ako odborníka na duševné zdravie prejavom duševného zdravia v súvislosti s vašou primitívnou „prácou, a činnosťou trenčianskej mestskej polície ako fungujúcej inštitúcie,“ vo vzťahu k mojej osobe „proti mojej vôli?“

Iba „myslíte proti mojej vôli,“ že ma riešili aj chalani s kriminálky a to aj z dôvodu, že si fotím malé dievčatká, alebo máte od chalanov s kriminálky aj iné veľmi konkrétne poznatky v tejto veci? Aké sú to?

  1. decembra 2017

____________________________________________________________

Keď do 7. januára 2018 nedostanem veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné aj 1značné odpovedi“ na všetky ja viem veľmi 1duché otázky, „budem nútený zverejniť ich z tohto miesta za použitia špičkovej techniky by som povedal na internete vo verejnom záujme musím povedať, a len ťažko mi v tom zabrániť, čím sa vlastne ja viem evidentne značnou mierou znevážite ako taký ….. u spoluobčanov, a len ťažko vám v tom zabrániť by som povedal a dodal,“ ale nijakou „ja viem mierou to nezníži vašu vážnosť u zamestnávateľa, ani To nezníži vašu osobu a vašu prácu musím povedať a ľudia ako takí na teba ja viem nejaKO inak nebudú pozerať!“

„LEN aKO na tak povediac K…. bysompovedal, a len ťažko im v tom zabrániť!“

Nazvem To ako tak povediac kríza demokracie, a len ťažko mi v tom ja viem zabrániť!

  1. decemBera 2017

táraniny K

„Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.“ dodal „pán primátor Mesta Trenčín.“

181110 (3)

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni „efektivneho“ rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

1

„Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.“ dodal „pán primátor Mesta Trenčín.“