„takí ľudia“….

Keď mi Vážený a Ctený  súdruh Jozef Džugašvili, pán Adolf Riťler, súdruh Majo Centung, pán škopeK aj súdruhovia veľmi Polovičný Pot a Kim Kok Pič povedia, že „takých ľudí“ bude dobré utratiť, tak ja im verím, že To bude dobré….

A nebudem ich tu na tomto mieste ani tam z tohto miesta „v rámci svojich kapacít“ spochybňovať. Som veľmi Hlúpy Jano a za seba by som povedal, že ja To tak chcem!! Dodal. Ďakujem.

  A vôbec, hlúpych a primitívnych ľudí treba stále spomínať a dávať si na nich veľmi dobrý pozor!! Práve tí najväčší hlupáci sú najambicióznejší a preto Najnebezpečnejší!  Majú veľmi silnú potrebu niečo (si!) dokázať a je večným nešťastím  luctva že im To stále toleruje aj umožňuje!!! Ča100 dokonca s ováciami! Dodal.

aKOKOTaký (6) KO

1

2

3

                 Mgr. Petrík, reagoval, že „počul som tu veľa príspevkov, niektoré boli kladné, niektoré záporné.

Vyjadril by som sa iba k tým záporným, že ja v celom tom projekte Terminál nevidím práve to záporné, ale to pozitívne. To pozitívne napríklad je, že vznikne 1000 nových parkovacích miest, vzniknú nové byty, nové priestory na prenájom kancelárií, budeme mať novú stanicu, nákupné centrum, kde vzápätí vzniknú nové pracovné miesta, ožije park tak, ako ožil Park Janka Kráľa, čiže ja by som nehľadal dôvody ako to neurobiť, ale hľadať dôvody ako to urobiť. Tak, ako to spomenul Vlado Poruban, dneska rozhodujeme o území nie o tom, kde bude chodník, kde bude ulička, kde bude vchod, či to bude hore, alebo dole. K osobe pána Brázdu, Betáka, Fialu, Gogolákovej by som sa asi nevyjadroval, lebo podľa mňa to tu asi nepatrí a vôbec takých ľudí spomínať. Dosť ma zarazilo, že riešili sme zmluvy, právne či sú dobré, nie sú právne, ja som neni ani právnik, ani stavbár, ja tomuto Mestu dôverujem. Tí ľudia, ktorí tu pracujú, ktorých si vybral pán primátor, ja im dôverujem a keď mi Martin Beďatš povie, že doprava bude dobrá, tak bude dobrá. Keď mi právne oddelenie povie, že tie zmluvy sú dobré, tak ja im verím, že sú dobré a nebudem ich tu spochybňovať. Za seba by som povedal, že ja tu Terminál chcem a budem hlasovať za. Ďakujem.“

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000291222/Z%E1pisnica_MsZ_16122015.pdf

Za seba by som „v rámci svojich kapacít“ z tohto miesta povedal,       že mafijánske Me100 je rajom aj pre veľmi primitívnych zločineckých mafijánov, riťolescov  a parazitov, ktorých si vybral           „v rámci svojich kapacít pán primátor Mesta Trenčína.“  Sú vzájomne na tomto mieste veľmi vysoKO cenení, a nič im nehrozí za svoju mafijánsku činnosť. Tá najväčia hrozba, že niektorí nebudú zvôlení je vééééééééééééééééééééééééééľmi ďaleko, a pre niektorých ani nie je reálna. Svojich P. vôličov majú Vždy i100ch! Ďakujem. Dodal

presne nezistený KR

 

4

5

6

7

8

9

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

10

11

12

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

13

        „A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo, z mafijánskeho Mesta,  ktorých si vybral „pán primátor Mesta Trenčína,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú! Niektorí svojim primitívnym riťolezectvom! Iní veľmi aktívne. A Tí najnebezpečnejší sa na svinstvách priamo podieľajú a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo, z mafijánskeho Mesta, ktorých si vybral „pán primátor Mesta Trenčína,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná  hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú! Niektorí svojim primitívnym riťolezectvom! Iní veľmi aktívne. A Tí najnebezpečnejší sa na svinstvách priamo podieľajú a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

41

42

44

45

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo „takí ľudia“ z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú aj keď len svojim riťolezectvom alebo ľahostajnosťou! Dodal.

46

47

som na strane…. 

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale títo „takí ľudia“ z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna hrozba. Podporujú veľmi primitívnu zločineckú mafiju trenčiansku obecnú aj keď len svojim riťolezectvom alebo ľahostajnosťou! Dodal.

48

nepočuť….!!!!!!!!!!!!!!

49

50

Dobre sa pozrite z tohto miesta na tohto primitívneho trenčianskeho obecného parazita!! Ako sa veľmi spoKOjne,  veľmi šťastne, veľmi primitívne „v rámci svojich kapacít“ na tomto mieste vyciera! Je za tým jeho Absolútna mafijánska imunita!!    Je To typický predstaviteľ mafijánskeho parazita trenčianskeho! Od riťolezeckého „pána primátora Mesta Trenčína“ ani od  všetkých 25 odborných spoluriťolescov, „osobností,“ mu nič v mafijánskom Meste nehrozí!!!!!!!!!! Dokreslil a dodal.

KO (4)

   Nebezpečenstvo by pre neho predstavoval LEN „novinár,“ pribli žuje, ale ten stále nič netušiaci riťolesčeK s „novinárskym“ preukazom  by sa najprv musel o existencii trenčianskej veľmi primitívnej mafije dozvedieť, zdôrazňuje. Tam kde je ale trvanlivo zalezený, objasňuje, spolu s „pánom primátorom Mesta  Trenčína,“ prízvukuje, všetkými 25 odbornými riťolescami, spresňuje, a KOlegami „novinármi,“ mieni, sa To NIKDY nedozvie. Uzavrel a dodal.  Ozrejmil svoje pocity  a dodal.

A Toto povedal poslanec Jozef Filipp už pri prijímaní zákona číslo 564/ 1991 Zb. o obecnej „polícii“….

           „Vážená Slovenská národná rada, vážene poslankyne, vážení poslanci, asi budem prvý, ale dúfam nie jediný, ktorý sa postaví proti tomuto zákonu. Vychádzam z takýchto predpokladov: Podľa § 19 zákona číslo 369 obecná polícia nie je represívnym štátnym policajným aparátom, ale v podstate poriadkovou službou, bez toho, že by mohla používať tie takzvané donucovacie prostriedky     a kadejaké ďalšie ľúbivé názvy a mená. Viete, človeku je zle, keď to počuje. Prosím vás, dosť násilia, dosť nezákonnosti je u nás okolo, desiatky rokov, dá sa povedať. Pamätáte sa z čias národných výborov, koľko nezákonností, porušovania práv narobili poriadkové komisie prejednávajúce priestupky, i keď na týchto národných výboroch boli ľudia s právnickým vzdelaním.                        A nakoniec, schválením, prijatím tohto zákona nezákonnosť len ďalej rozšírime. Iste z novín, z tlače, z televízie viete, koľko nezákonností sa dopúšťa aj dnešná polícia, štátna polícia, koľkých nezákonnosti sa dnes dopúšťajú starostovia, primátori miest.

        A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.

           Takže nakoniec, poviem vám, v tomto štáte sa nebude dať žiť, nebude sa tu dať existovať, budeme musieť utiecť pred vlastnými policajtmi. Keďže nevidím záruku, že sa prijatím tohto zákona nezvýši množstvo krivdy a bude z neho vlastne len ďaleko menej úžitku – z tej činnosti miestnej polície -, odporúčam vám tento zákon neprijať.“

51

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale toto sú „v rámci svojich kapacít“ stále aktívni, veľmi primitívni mafijáni z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podieľajú sa „v rámci svojich kapacít“ stále veľmi aktívne na svinstvách a nezákonnostiach a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

           Veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník si po nastúpení“ urobil „v rámci svojich kapacít“ veľmi dobre s P. R. a doteraz si ten úspech „v rámci svojich kapacít“ užíva. Veď, „LEN preto aj funKciu prijal.“ Ozrejmil svoje pocity a dodal.

52

53

54 a

54

55

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale toto sú „v rámci svojich kapacít“ stále aktívni mafijáni z mafijánskeho Mesta, To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba. Podieľajú sa „v rámci svojich kapacít“ stále veľmi aktívne na svinstvách a nezákonnostiach a mafijánske Mesto ich za To platí!! Dodal.

           Veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník si po nastúpení“ urobil „v rámci svojich kapacít“ veľmi dobre s P. R. a doteraz si ten úspech „v rámci svojich kapacít“ užíva. Veď, „LEN preto aj funKciu prijal.“ Ozrejmil svoje pocity

aKOKOTaký (6) KO

56

57

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

58

59

60

„SOM ŽENA,“povedala a dodala 

61

62

Marian K. a jeho „KOmunita ľudí“ je potenciálna hrozba pre darebácky štát, ale tento „ľudský“ úbožiačik, „pán primátor Mesta Trenčína“ klamár a mafijánsky riťolesčeK s „hodnotami novemBera,“ To je SKUTOČNÁ a veľmi reálna každodenná hrozba!! A mafijánske Mesto mu za To platí!! Ale zaslúži si údajne svoj plat, lebo údajne „má veľmi veľkú trestnoprávnu zodpovednosť.“ Dodal.

    „Čas vždy ukáže aká je realita!“

        „A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva.“

63

64

65

„Po nastúpení pána náčelníka“ veľmi primitívna, veľmi  Elitná „pracovníčka“ P. R.    „v rámci svojich kapacít“ veľmi primitívnu údajnú „políciu“ trenčiansku obecnú mestskú aj „pána náčelníka“ na veľmi vlastnú žiadosť priebežne opustila,                    a veľmi primitívny, veľmi Elitný „pán náčelník“ stratil „v rámci svojich kapacít“ zmysel svojho poslania. Alebo mu len                 „v rámci svojich kapacít chýba kontakt                s ľuďmi“….??!

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *