„Pozri SUPER!“

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi riťolezecké primitívne povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, „myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít“ aj veľmi primitívnych odporných mafijánov, parazitov, riťolescov a klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie Vášho zdravia!!

64

K Rm (11)

KP IL (2)

Veľmi primitívna mafija trenčianska obecná v akcii! Veľmi „poctiví policajti“ Kubány i Repková. „Sú to predsa len kvázi ľudia a vykonávajú z tohto miesta na tomto mieste svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

Toto je veľmi typická činnosť veľmi primitívnej trenčianskej obecnej mafije. Dlhodobo primitívne prenasleduje, šikanuje, napáda, ohrozuje cyklistu a potom VŽDY!! primitívne klame „v rámci svojich obmedzených kapacít“ primitívnych mafijánskych!

Za túto „jazdu na bicykli po chodníku“ som zaplatil výpalné 20 peňazí. Na základe dôkazu od veľmi primitívnych mafijánov trenčianskych obecných rozhodol o tom KOlega mafijánov, veľmi primitívny, veľmi zaujatý, veľmi „správny orgán“ trenčianskeho dopravného inšpektorátu, veľmi „starší referent,“ policajný aj ľudský úbožiak Stanko Ješko….

A to nie je jediné výpalné ktoré som v Meste mafijánskom ako cyklista len na základe primitívnymi zaujatými „policajnými“ mafijami vymysleného „protiprávneho konania“ zaplatil, alebo mal zaplatiť!! „Policajní“ aj ľudskí úbožiaci tiež majú právo na svoju životnú realizáciu. A veľmi „starý kokot, buzerant, úchylák, pedofil, udavač a blázon“ je pre nich Ten najvhodnejší objekt.  Je Najväčším hrdinstvom pre primitívneho zakomplexovaného ľudského úbožiaka napádať, prenasledovať, ohrozovať slabšieho, a potom VŽDY veľmi primitívne KLAMAŤ!!!!! No len „v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych samozrejme. Spresnil.

koko-s

Primitívny „policajný“ K Kubányi „Pozri SUPER“ práve „dbá v rámci svojich obmedzených kapacít“ mafijánskych na svoju údajnú „vážnosť, česť aj dô100jnosť“ primitíva mafijánskeho trenčianskeho obecného!

„A doslova ho ľutujem v niektorých veciach. Nezávidím mu tú situáciu! Mal by sa ísť dať vyšetriť do psychiatrie.“

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu násiliu??!

N K w

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

K S (10)

N K w

Títo 2 mafijánski veľmi „poctiví“primitívi a klamári kvázi Kubány i Repková sú pre trenčiansku VB a prokuratúru stále veľmi „nezistení páchatelia vystupujúci ako príslušníci mestskej polície.“ V Meste mafijánskom a štáte darebáckom sa mafijánskym KOlegom nikdy nepodarí veľmi „nezistených páchateľov vystupujúcich ako príslušníci mestskej polície“ zistiť!!

   To je už ich mafijánsky osud!! Kubány i Repková ostanú kvázi odteraz až NAVŽDY „nezistení!“ Tak aspoň touto ulicou im na tomto mieste „v rámci svojich obmedzených kapacít“ vzdávam Hold za ich veľmi obetavú „prácu.“               „Sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu.“

K pozdravu sa pripája veľmi primitívny mafiján a klamár „pán primátor Mesta Trenčín,“ ktorý mafijánom posiela veľmi veľkú PUSU na:

KP IL (5)

„Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť? Chcete sa vyňadriť?“

Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár Kubányi chodí ozbrojený!! Ako ďaleko je od hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

Ten mafijánsky primitív Kubányi mi nezákonne bránil v tom, ako som si chcel „políciu“ odfotografovať „pri riešení priestupku.“ Držal ruku nad mojim fotoaparátom a keď som to požaloval VB tak hu dal rýchlo preč. Je to vidieť v čase 2:12. Vyzýva ma aby „som upustil od konania ktoré je povinný strpieť“! Nezákonne ma vyháňa z verejného priestranstva! „Tak zmiznite odtiaľto ale rýchlo!“

   Toto boli ešte časy keď som trenčianskej VB ešte dôveroval.                  11. októBera 2014. Neskôr prebrala od svojej primitívnej mafijánskej rezortnej kolegyne mafijánske spôsoby a v niektorom SMERe hu dokonca predstihla v primitívnom šikanovaní a klamaní!!

  • Teraz už medzi týmito „policajnými“ mafijami nijaký rozdiel nepozorujem!

  • Tu pripomeniem, že som údajne „kompetentných“ viackrát upozorňoval, že to čo niekto považuje za výhodu je v skutočnosti veľká nevýhoda. Každý „pán náčelníK“ je s minulosťou vo VB!! Ivan L. „riadi“ trenčiansku mafiju obecnú od           1. mája 2015. Jeho vplyv v tomto SMERe je teda zrejmý.  A toto spojenie mafijí, zvlášť v podmienkach absolútnej absencie kontroly jej činnosti nemôže mať iné výsledky ako je vidieť aj z týchto príspevkov!

  • Ale od úbohého mafijánskeho riťolesca nie je možné očakávať, že bude schopný posúdiť následky svojej riťolezeckej činnosti. Úmyselne používam výraz činnosť miesto „práca,“ hoci mafijáni a riťolesci hovoria o svojej škodlivej neužitočnej činnosti ako o „práci“ a dokonca o „službe!!“ 

Elitná „polícia“ trenčianska obecná v „službe“?! Nie!! To by bolo ďalšie „ohováranie!“ „Nezistení policajní“ kreténi??    „Sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

      Tento zákerný mafijánsky primitív a klamár Kubányi chodí bez dohľadu ozbrojený!! Ako ďaleko je od jeho hulvátskeho mafijánskeho správania k ďalšiemu primitívnemu násiliu??! Zvlášť ak má zaručený pocit beztrestnosti?????!

HP m (116)

Viem 1. ako To má rada Repková na tomto mieste?? „V zmysle zákona a v rámci svojich obmedzených kapacít.“ Priblížil a dodal.

00

2

Všetci veľmi primitívni poslaneckí klamári a riťolesci trenčianski aj veľmi primitívny mafiján a klamár, „požehnaný praktizujúci katolík pán primátor Mesta Trenčín sú veľmi spokojní v rámci svojich obmedzených kapacít s prácou mestskej polície.“ 

„Sú to predsa len kvázi ľudia a vykonávajú svoju prácu v rámci svojich obmedzených kapacít.“

Len či100 pohľad nevinný

LEN čistý pohľad nevinný….

KP IL (5)

Toto je len veľmi malá, ale veľmi typická ukážka kvázi trenčianskeho poslaneckého primitivizmu „z tohto miesta v rámci svojich obmedzených kapacít“!! „Nie som NATO zvyknutý“!

Ing. Miloš Mičega Nezáovislý dodal. — „bol to bývalý obchodný dom, alebo Reštaurácia Kotva. To parkovisko je od 15-teho samozrejme neregulované, lebo taká podmienka bola, keď to išiel stavať, že bude otvorené, to parkovisko je od 15-teho plné. To znamená, to je len otázka času kým odtiaľ nejakých 30 áut bude treba vyregulovať a poslať ich preč. Samozrejme, že ďalšie autiaky sa objavujú, sú to pred garážami atď. Zaviedli sme zónové parkovanie to znamená, že ak sa nemýlim, v zóne je možné parkovať, alebo teda stáť len na mieste na tom vyhradenom. Je len otázka času, a v tomto momente by som apeloval na mestskú políciu, ani nie apeloval skôr by som povedal, že im nezávidím a doslova ich ľutujem v niektorých veciach, ak oni ako občania majú ísť „represívne“ voči svojím kvázi spoluobčanom, pretože pri výkone práce im to vyplýva. Nezávidím im tú situáciu a tu by som si dovolil apelovať na ľudí, že aby nejakým spôsobom, bez toho, že by som chcel obhajovať jednu-druhú stranu, prihliadali na to, že sú to predsa len ľudia a vykonávajú svoju prácu.  Ale ak ste prešli po Trenčíne, ja si dovolím tvrdiť, že počas jednej jazdy a nebudem tu hovoriť teraz ulice, aby to nebolo, že tu idem niekoho bonzovať, narátam 150 až do 200 áut a dovolím si to tvrdiť, že teraz, keď sa s niekým dohodnem a sadnem do auta vám ich narátam, ktorí sú priestupcovia. Priestupcovia sú preto, že sme zaviedli regulované parkovanie v zóne, kde platí to, čo som povedal, že inde sa stáť nemôže ako tam, kde je na určené miesto. My sme jedným šmahnutím dňa o pol noci, alebo bolo to pustené o pár dní neskôr, vyregulovali parkovanie zónovo, kde po prvé, obyvatelia nie sú na to zvyknutí. Nie sú na to zvyknutí domáci, cezpoľní a my sme ich postavili do pozície, že parkujú aj inde. To sú tí priestupcovia, o ktorých hovorím. Preto by som si dovolil poznamenať, že nemôžeme dneska a ani ja si to netrúfam hodnotiť, že či to bolo dobré alebo zlé, ale jednu vec viem isto. Ja som predtým ako som išiel na dnešné Zastupiteľstvo niektoré prevádzky či už navštívil, alebo volal som tým ktorých poznám, resp. ktorých aj nepoznám, tak som ich kontaktoval inými spôsobmi. No a ja vám poviem realitu. Na Sihoti momentálne, hovorím realitu fakt k dneskajšiemu dňu, prevádzky, lebo teraz my tu hovoríme o tom, že aké je to dobré, tak ako je to dobré, že to je prázdne, len treba sa ísť opýtať tých, ktorým klesli tržby od 15-teho do výšky 30%. Menej ako 15 mi nepovedala ani jedna prevádzka na Sihoti v regulovanom pásme. Hovorím o mixe prevádzok. Nehovorím o jednom type, že to je, ja neviem, pohostinstvo, alebo hovorím o mäsiarovi, alebo o obuvníkovi, alebo ja neviem aké sú tam, mix prevádzok od 15 do 30%. Prosím pekne, to je jeden sociálny aspekt, ktorý tu bude treba pravdepodobne riešiť a ja som na to neni odborník na tieto veci, ale ak chceme vyhnať ľudí, aby nám chodili kupovať aj tú desiatu pre tie deti do LIDLOV, teraz nehovorím to v zlom, nechcem robiť anti reklamu ani reklamu, ale nazvem to do obchodných reťazcov, na ktoré nadávame, že tam vlastne ich vyháňame, no tak my sme ich týmto tam poslali. To, čo oni kupovali v tých malých prevádzkach na Sihoti, dneska kupujú mimo. A toto je fakt. No, čo sa týka toho, akým spôsobom riešiť veci ďalej. Nechám bokom už kritiku, čas ukáže, ak sa mi nereštartne počítač, takže dovolil by som si navrhnúť uznesenie. Ja by som ho potom možno poslal mailom, hneď ako mi to prejde, ale poviem čo navrhujem. Navrhujem.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne navrhuje:

  1. Pozastaviť dočasne platnosť dopravnej značky IP27 pri vstupe do platených zón a tým pádom vynechať tieto zóny z regulácie platenia.
  2. Navrhnúť dočasne iný spôsob regulácie zóny a postupne po aplikovaní a zistení a odstránení nedostatkov riešiť jednotlivo ad hoc spúšťanie platenia parkovania, ak teda ho chceme pustiť komplet v tých častiach, kde už máme dopravné značenie. Je to 68%, za chvíľku to prečítam presne. Vysvetlím o čo mi ide. Ide mi o to, že mi dneska, ak by sme dočasne prečiarkli tú značku IP27, ten piktogram plateného parkovania na vstupe do zón a nahradili ho iným spôsobom regulácie nie platením regulácie, lebo tu bolo viackrát povedané z viacerých strán či už z vedenia mesta, alebo aj poslancov, že nie je účelné len vyberať peniaze. Takže, ak by sme odstránili ten piktogram a nahradili ho iným piktogramom či už je to regulácia formou státia, alebo iným doplnkovým značením, tak my vieme regulovať dopravu. Dneska už máme legitímne vyznačené vodorovné dopravné značenie, kde nám vyplýva v tej zóne, že je povinný parkovať v mieste na tom vyznačenom. Nebude zatiaľ regulovaný platením, bude regulovaný len tým, že musí parkovať na mieste vyznačenom a v tom momente sa môže stať, že sa nám niektoré autiaky ukážu a možno sa nám začnú upratovať, upratovať sa začnú z toho dôvodu, že budú môcť parkovať len v tej vyznačenej zóne tým vodorovným značením. Preto by som navrhol pozastaviť zatiaľ tú časť o platení a zvážiť iný spôsob regulácie v meste. Pošlem vám mailom ten návrh uznesenia, a potom by som ho poprosil prečítať. To by bolo zatiaľ z mojej strany všetko a kolegov poprosím, ak teda majú záujem o to, aby sme tu regulovali, skúsme pripustiť tú šancu, že Trenčín síce patrí Trenčanom, ale ak sme krajské mesto, tak by sme mali byť otvoreným mestom aj pre ľudí, ktorí tu chodia pracovať. A ak chceme rozširovať sa ďalej, toto môže byť jeden z poznatkov, ktorý nám pomôže pri ďalšom rozširovaní. Ďakujem.“

    „A doslova ho ľutujem v niektorých veciach. Nezávidím mu tú situáciu! Mal by sa ísť dať vyšetriť do psychiatrie.“

K Rm (11)

K L

1-tela-1-dusa

K Rm (11)

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)

14

2

s a R (3)

PPM (1)

1

K Rm (11)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *