“nevyhotovený”….

km

1 (23)

Len sa domnievam. Pán a paní Liptaiovi (3)

1 (9)

https://www.youtube.com/watch?v=8G02NXjonmA

Pato Plesko

“nacisti kokoti nic viac kopa buzerantov.” Dodal.

spis – kópia – kópia

Toto sú tie nesfalšované, nezmanipulované „doklady ktoré mestská polícia v Trenčíne má, doklady ktoré sa úmyselne vyhotovujú musím povedať.“

spis – kópia – kópia

0

Toto je Ten Elitným, veľmi „prispôsobivým nerómom pánom inžinierom náčelníkom“  úmyselne sfalšovaný, úmyselne zmanipulovaný „doklad ktorý mestská polícia v Trenčíne nemá, doklad ktorý sa ani nevyhotovuje by som povedal, a len ťažko mi v tom  ja viem zabrániť!!“

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

Vyhotovil Ho na žiadosť VB Ježiško „ako taký pričom položil nohy na chodník a len ťažko mu v tom zabrániť Hej musím povedať a dodať.“

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

Toto je okrem iného veľmi Ctihodný, veľmi Elitný, veľmi “prispôsobivý pán inžinier náčelník” (45 vľavo) “proti mojej vôli a len ťažko mu v tom zabrániť! Ja viem!!”

K M a

Rýchlo z tohto miesta do toho miesta v domčeku s IvanKOm L. ako takým!! Ako dodám? Toto je ten stále veľmi “ja viem nezistený pichateľ vystupujúci ako príslušník obecnej polície” trenčianskej Elitný, okrem iného veľmi primitívny “prispôsobivý neróm,” cigáň Miloš Kubányi ako taký “a len ťažko mu v tom zabrániť musím povedať.”

181110 (3)

K L

             Ľudia sa ma na to veľmi často a veľmi pravidelne pýtajú, prečo s tým človekom ktorý úmyselne falšuje a manipuluje úradný doklad a potom primitívne úmyselne cigáni „a len ťažko mu v tom zabrániť“  niečo ja neviem nespravia??!“  No v Meste mafijánskom nie je a nikdy ani nebude musím povedať politická vôľa „takpovediac upratať“ veľmi primitívnych „prispôsobivých nerómov,“ mafijánov a cigáňov!!                                

       Verte, že len v rámci možností ktoré mám sa snažím tento ja neviem stav zmeniť, pričom položím nohy na chodník a len ťažko vám v tom zabrániť?“               

Je veľmi nepríjemné, aj nebezpečné, mať vo funkcii takého veľmi „prispôsobivého človeka, neróma,“ ktorý úmyselne veľmi primitívne verejne cigáni aj napriek dôkazom „a len ťažko mu v tom zabrániť!“

             Ale velikým šťastím v tejto nepríjemnosti je To, že jeho zamestnávateľ je veľmi „praktizujúci prispôsobivý katolík, neróm, musím povedať!“

F Z (10)

František Dobrota “vlastne značnou mierou znevažuje praktizujúceho katolíka a len ťažko mu v Tom zabrániť by som povedal!”

   Tento veľmi „praktizujúci prispôsobivý katolík, neróm“ je síce „ja viem veľmi spokojný s prácou“ cigáňa, ale mohol by byť s tou jeho „prácou spokojný“ ešte viac ako „veľmi a len ťažko mu v tom zabrániť,“ a to by už bolo veľmi nebezpečné pre celú spoločnosť ako takú!  Hej. Dodala Dokotková.

1

 

 

 

Elita “policajná” obecná aj VB….

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

Keď sú 2 šťastní, nechýba im 3….

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre ja neviem deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi “riťolízačské” komunálne primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených, dehonestovaných, vlastne značnou mierou znevážených proti svojej vôli by som povedal,” mafijánov, parazitov, “riťolízačov,” Nerómov aj klamárov musím povedať!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli a len ťažko vám v tom zabrániť”!! Dodal.

cicvorIlustračné FOTO!

0

“Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.” dodal “pán primátor Mesta Trenčín.”

K L

Keď sú 2 šťastní, nechýba im 3….

Elitný “prispôsobivý pán inžinier náčelníK ako taký by som povedal,” a jeho “ja neviem” veľmi primitívny uzlíčeK šťastia “musím povedať a len ťažko mi v tom zabrániť!”

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

Je velice známy výrok Jana Wericha. Ale on ja viem nepoznal veľmi primitívneho, Elitného, „prispôsobivého neróma,“ a klamára „vlastne značnou mierou zneváženého u spoluobčanov, pána inžiniera náčelníka ako takého…..“

Keby Ho poznal povedal by To takto a len ťažko mu v tom zabrániť: Múdrosť lucká je neobmedzená. A tá „pána inžiniera náčelníka ako takého zvlášť, musím ja neviem povedať!“

Tak nechajme “vo verejnom záujme” hovoriť „z tohto miesta z tejto pôdy pána inžiniera náčelníKa ako takého ….., a len ťažko mu v tom ja viem zabrániť by som tak povediac povedal!“

verejný činiteľ     

 Ivan Liptai  “ako taký …..” Veľmi Ctihodný, Elitný,  „pán inžinier náčelník proti mojej vôli“ trenčianskej mestskej, „tak povediac polície ako takej by som povedal.“

Žiadam vás „z tohto miesta z tejto pôdy v rámci svojich obmedzených tak povediac kapacít,“ o vysvetlenie a doplnenie týchto vami uvádzaných skutočností musím povedať:

„e-mailom pravidelne zasiela nepravdivé údaje o mojej osobe, ako náčelníka mestskej polície Trenčín.“

Vysvetlite konkrétne všetky veľmi „nepravdivé údaje“ o vašej osobe „ako takej.“

– „Nepravdivé údaje čo o mne oznamuje sú evidentne spôsobilé značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov a poškodiť ma v zamestnaní.“

– Ktoré veľmi „nepravdivé údaje“ sú veľmi evidentne spôsobilé ohroziť vašu údajnú vážnosť u spoluobčanov a poškodiť vás v zamestnaní. Už sa niečo z toho stalo? Uveďte čo a kedy.

– „Neustále vytvára dojem neprofesionálneho riadenia MsP, čím znižuje moju vážnosť nielen u zamestnávateľa ale aj medzi spoluobčanmi a takisto znižuje vážnosť celej inštitúcie mestskej polície.“

Uveďte príklad, aspoň 1, ktorý dokazuje profesionálne riadenie trenčianskej mestskej „polície“ ako takej, zníženie vašej údajnej vážnosti nielen u zamestnávateľa ale aj medzi spoluobčanmi, a takisto, ja neviem, zníženie údajnej vážnosti celej inštitúcie trenčianskej mestskej „polície ktorá nie je občanmi vnímaná pozitívne a má veľmi zlú povesť medzi občanmi?!“

– „Už v roku 2016 som podal trestné oznámenie.“

Uveďte dôkaz ako bolo ukončené vaše trestné oznámenie v roku 2016?

– „Posiela aj nevhodné fotografie na ktorých sú policajti pri obscénnych gestách, čím sa snaží mestskú políciu vykresliť ako nefungujúcu inštitúciu pod mojím velením, čím ma vlastne znevažuje.“

Akým spôsobom vás „vlastne znevažujú“ veľmi „nevhodné fotografie na ktorých sú policajti fungujúcej inštitúcie pri obscénnych gestách“ na verejnosti? Takíto primitívni „policajti fungujúcej inštitúcie v službe“ sa vlastne sami úmyselne „nesnažia vykresliť trenčiansku mestskú políciu“ ako veľmi „nefungujúcu inštitúciu“ pod vašim velením, čím seba aj vás „vlastne znevažujú?“ Údajne.

„To čo o mne šíri znevažuje moju osobu a moju prácu.“

Uveďte konkrétny dôkaz zneváženia vašej osoby a vašej „práce“ tým čo o vás šírim! Ktorú vašu „prácu, ja neviem znevažujem tým čo o vás šírim?“

„Priamo nie ale dotýka sa to mojej psychiky. Určite mi to na pohode nepridáva.“

Čo sa najviac dotýka vašej „psychiky verejného činiteľa,“ a čo vám „určite na Pohode verejného činiteľa nepridáva?“

Podávanie trestných oznámení kolegom, primitívne „šikanovanie veľmi mladej rodiny“ aj mojej osoby „za nezmyselné veci,“ čomu „plne dávate za pravdu,“ vám „určite pridáva na Pohode verejného činiteľa?“ Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

By som chcel navrhnúť, aby vám bol preskúmaný duševný stav jednak z dôvodu primitívneho úmyselného klamstva, úmyselného porušovania zákona, neplnenia              si povinností, aj z dôvodu, že veľmi rôzne umelecké fotografie veľmi rôznych údov pohlavných,  veľmi rôzneho orálneho, a veľmi rôzneho análneho sexu ako takého by som ja neviem povedal, sa dotýkajú vašej psychiky verejného činiteľa ako takého, a ani na Pohode vám určite nepridávajú by som ja neviem povedal! Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

„Na záver by som chcel navrhnúť, aby bol Jozefovi Sjekelovi preskúmaný duševný stav jednak z dôvodu, že jeho zasielanie predmetných emailov obsahuje rôzne fotografie pohlavných údov, rôzneho orálneho a análneho sexu a ešte z dôvodu,           že menovaný často fotografuje malé dievčatá, pričom za uvedené fotografie ho už            aj vyšetrovala niekoľko krát polícia.“

Koľko krát nás, ja neviem „niekoľko krát, vyšetrovala polícia za uvedené rôzne fotografie veľmi rôznych údov pohlavných ako takých, veľmi rôzneho orálneho,               a veľmi rôzneho análneho sexu ako takého by som ja neviem povedal,“ a s akým výsledkom?

Odkiaľ máte tieto informácie? Ako ste sa ich dozvedeli? Prečo o nich potrebujete hovoriť v súvislosti s „vašimi krivdami?“ Kde všade sa o tom zmieňujete? Zaujímate sa aj o iné osoby často fotografujúce malé dievčatá, veľmi rôzne údy pohlavné „ako také,“ alebo iba o mňa? Budete žiadať, alebo ste už požiadali, o preskúmanie ich duševného stavu  z dôvodu, že často fotografujú malé dievčatá a veľmi rôzne údy pohlavné „ako také?“

Je časté fotografovanie malých dievčat zakázané? Ľudia sa ma na to často pýtajú. Ako často menovaný fotografuje veľmi malé dievčatá aj dievčatká „ako také?“

Z čoho pramení tá vaša veľmi primitívna posadnutosť mojou osobou? Podľa mňa nie ste duševne zdravý.

Ľudia sa ma veľmi často pýtajú, že prečo s tým človekom niečo nespravia??!

„V súvislosti s týmito mailami zasielanými J. Sjekelom ste mali nejaké problémy v práci , alebo na teba nejako inak ľudia pozerajú.“

Uveďte aké problémy ste mali v „práci“ v súvislosti s týmito mailami, „alebo na teba, ja neviem nejako inak ľudia pozerajú? by som povedal.“

„Ľudia sa ma na to často pýtajú na webe, že prečo s tým človekom niečo nespravíme.“

Ako často sa vás ľudia na to pýtajú na webe a koľkí sú? Uveďte dôkaz.

Na ktorom „webe sa vás To ľudia často pýtajú?“

Už ste niečo „v rámci možností ktoré máte“ s tým človekom spravili na žiadosť ľudí?

Tí „ľudia“ ktorí sa vás na to na webe údajne často pýtajú dlhodobo úmyselne beztrestne porušujú zákon pri parkovaní, primitívne na mňa útočia, ohrozujú ma,         aj pre vašu veľmi primitívnu verejnú podporu ich protiprávneho konania!!

„Plne im dávate za pravdu, čím sa vlastne znevažujete ako taký ……?!!“ Podľa mňa nie ste duševne zdravý!

„Ste nútený často“ k takému konaniu? Kým alebo čím? Podľa mňa nie ste duševne zdravý, a zároveň navrhujem vyšetrenie duševného stavu a to aj z dôvodu, že dlhodobo úmyselne primitívne ako verejný činiteľ klamete, aj verejne!, a snažíte sa tým veľmi neúspešne „vykresliť“ seba aj trenčiansku MsP ktorej stále „velíte proti mojej vôli,“ ako veľmi profesionálne fungujúcu inštitúciu, čím „sa vlastne znevažujete.“ „Snažíte sa v rámci možností ktoré máte tento stav zmeniť?“

Čo vy mienite spraviť s tým človekom v rámci možností ktoré máte?

Aký zákon podľa vás ten človek porušuje?

Z akého dôvodu by ste „mali s tým človekom niečo spraviť?“

Čo chcete vy s tým človekom ešte spraviť okrem podávania trestných oznámení svojim kolegom? Nenazvali by ste to „ako kríza demokracie?“

Ja by som To tak „nazval!!“

  • Jeden pán písal na web nejaký pochvalný mail….

Čoho sa ten veľmi pochvalný mail týkal? Na ktorom webe to písal?

„Keď si to pozrie nezaujatý človek ten jeho mail, tak si musí pomyslieť že tá MsP v Trenčíne musí vyzerať otrasne.“

Nevyzerá tá MsP v Trenčíne ktorej velíte, s klamármi a „policajtmi pri obscénnych gestách“ na verejnosti veľmi otrasne?

https://www.youtube.com/watch?v=gNW48ogUW3k&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=teZui36HwzI

„Mali ste sním nejaké stretnutie s cieľom vydiskutovať si to, čo sa vytýka MsP?

Mal som s ním ešte v roku 2015 stretnutie, ale on má stále nejaký pocit krivdy, podľa mňa nie je duševne zdravý, a zároveň navrhujem vyšetrenie duševného stavu, a to aj z dôvodu, že si fotí malé dievčatká. Myslím, že ho riešili aj chalani s kriminálky. Stále vyťahoval svoje krivdy z minulosti nielen s MsP a nedalo sa s ním nič doriešiť.“

Uveďte niektoré krivdy z minulosti nielen s MsP ktoré som stále vyťahoval pri stretnutí v roku 2015. Len s vami sa dajú všetky krivdy, nielen s MsP doriešiť!

Považujete za „krivdu z minulosti s MsP“ aj udalosť v ceste Súdnej dňa                      1. júna 2014?

Prečo úmyselne kryjete „proti mojej vôli“ veľmi nezákonné, neprofesionálne, neslušné, úmyselné konanie „policajtov ktorým velíte,“ hoci poznáte pravdu?? Prečo ste to neuviedli ani v jednom trestnom oznámení?? Zamlčali ste to úmyselne? „Tým sa vlastne znevažujete ako taký!“

https://www.youtube.com/watch?v=gNW48ogUW3k&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=teZui36HwzI

Čo je podľa vás ako odborníka na duševné zdravie prejavom duševného zdravia v súvislosti s vašou primitívnou „prácou, a činnosťou trenčianskej mestskej polície ako fungujúcej inštitúcie,“ vo vzťahu k mojej osobe „proti mojej vôli?“

Iba „myslíte proti mojej vôli,“ že ma riešili aj chalani s kriminálky a to aj z dôvodu, že si fotím malé dievčatká, alebo máte od chalanov s kriminálky aj iné veľmi konkrétne poznatky v tejto veci? Aké sú to?

  1. decembra 2017

____________________________________________________________

Keď do 7. januára 2018 nedostanem veľmi „jasné, zreteľné, zrozumiteľné aj 1značné odpovedi“ na všetky ja viem veľmi 1duché otázky, „budem nútený zverejniť ich z tohto miesta za použitia špičkovej techniky by som povedal na internete vo verejnom záujme musím povedať, a len ťažko mi v tom zabrániť, čím sa vlastne ja viem evidentne značnou mierou znevážite ako taký ….. u spoluobčanov, a len ťažko vám v tom zabrániť by som povedal a dodal,“ ale nijakou „ja viem mierou to nezníži vašu vážnosť u zamestnávateľa, ani To nezníži vašu osobu a vašu prácu musím povedať a ľudia ako takí na teba ja viem nejaKO inak nebudú pozerať!“

„LEN aKO na tak povediac K…. bysompovedal, a len ťažko im v tom zabrániť!“

Nazvem To ako tak povediac kríza demokracie, a len ťažko mi v tom ja viem zabrániť!

  1. decemBera 2017

táraniny K

“Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.” dodal “pán primátor Mesta Trenčín.”

181110 (3)

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni “efektivneho” rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

1

“Najdôležitejším sudcom všetkého je čas.” dodal “pán primátor Mesta Trenčín.”

milijón, milijón, milijón….

km

2

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi “riťolízačské” komunálne primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených, dehonestovaných, znevážených proti svojej vôli by som povedal,” mafijánov, parazitov, “riťolízačov,” Nerómov aj klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli”!! Dodal.

1 (22)

Mgr. Petrík uviedol, že „ďakujem za slovo, ja by som sa chcel spýtať dve veci, že či Mestská polícia nejak vyvinula zvýšenú aktivitu, čo sa týka kontroly parkovného na Palackého a pri tržnici? Druhá vec by ma zaujímalo, či je personálne vybavené, aj keď včera nejaká otázka bola na to zodpovedaná. Či personálne je polícia vybavená, že keď nastúpime na parkovaciu politiku s tým postupným priraďovaním zón, či dokáže zabezpečiť kvalitnú kontrolu výberu parkovného, ďakujem.“

1

4K

0

Ing. Liptaj, náčelník MsP odpovedal, že „čo sa týka tej prvej otázky ku kontrole ulica Palackého aj pri trhovisku v tejto dobe vykonávame každý deň túto kontrolu niekoľkokrát. Ja som aj dohodnutý s vedením TPS, aby dali nejaké štatistické údaje, nakoľko sa táto zvýšená kontrola prejaví. Túto kontrolu už vykonáme teraz v tom novom systéme za použitia by som povedal špičkovej techniky. Policajti sú tam každý deň, je tam x-priestupkov, ale musím povedať, že tá uhradenosť týchto parkovacích služieb sa lepší. Napríklad včera mi hlásili, že parkovisko pri Družbe temer plné a mali, čo robiť aby tam tri autá našli, čo nemali zaplatené parkovné. Takže robí sa to, v tejto dobe systematicky každý deň, v tejto dobe máme vyčlenených 4 policajtov, ktorí robia len na tomto úseku, s tým že v tejto dobe máme v kurze odbornej spôsobilosti 6 policajtov, z ktorých ďalší dvaja, ktorí prídu automaticky nastupujú k tomuto. Čiže v súčasnej dobe máme vyčlenených 6 ľudí, ktorí budú pracovať na tomto a po spustení parkovacej politiky v tých prvých zónach budem môcť robiť nejaké závery, že nakoľko sa to stíha a prípadne ďalších ľudí tam doplniť, ale zasa treba si uvedomiť, že tiež aj tá kapacita tých ľudí má svoje hranice lebo keď sme prijali ja neviem 40 ľudí na kontrolu parkovného, tak zistíme, že vyberieme síce milión eur, ale zas milión eur zaplatíme tých ľudí. Takže my musíme hľadať taký ten rozumný ekonomický kompromis, aby sme, čo najväčšiu efektivitu v tej kontrole spravili.“  — Dodal vedúci útvaru debility ako taký by som povedal …….

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní ako takí, nechýba im 3. ako taký....

Ing. Ščepko povedal, že „ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať náčelníkovi Mestskej polície. Tak ja som sa úplne na začiatku pred už takmer rokom v podstate trochu nejak cez prsty pozeral na tú voľbu, respektíve nechal som sa nakoniec presvedčiť poslancom Martinom Smolkom. Tak dnes po tom roku osobne sa musím priznať, že som veľmi spokojný. ” –  Kto by nebol v Meste mafijánskom, by som povedal, “veľmi spokojný” s “políciou” trenčianskou obecnou aKO takou a s jej “prácou” za použitia, osobne by som povedal z tohto miesta z tejto pôdy veľmi špičkovej techniky ako takej.

1

v pánu načalniku prý nie!!

V “pánovi načalniKOvi” sa prý, ja tiež neviem, by som povedal, ten veliký kus kokota ako takéHo vôbec neskrýva ako taký!!

130614 (287)

K Rm (11)

ako klame mafija!

P2500451

00

KPK (4)

63

 “Mesto Trenčín bude podporovať darcov krvi iným spôsobom.” 

AKÝM?????
  Stačilo by im aj toľko ako sú podporované veľmi “strategické športy futbal, hokej, hádzaná a florbal.” 100 tisíc eur.
   Nie je veľmi „strategické športovanie skutok, za ktorý sa vo všeobecnosti neočakáva benefit. Ide o veľmi dobrovoľné a veľmi nezištné rozhodnutie jednotlivca.“

64

Túto veľmi 1duchú otázku som sa pýtal Mesta mafijánskeho v apríli, máji aj júni 2017. Odpoveď stále nepoznám. Ono to v Meste mafijánskom funguje tak, že čo sa nedá vybaviť primitívnymi táraninami a klamstvom nevybaví sa vôbec! Spresnil a dodal.

INFOrmácia
Váš príspevok bol zaznamenaný a po redakčnej korektúre bude údajne zverejnený. Ďakujeme. Dodala Ságová.

1-tela-1-dusaPrimitívna Elita  Mesta mafijánskeho!

„Odpovede sú (údajne!) uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.“

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ďakujeme Vám za objektívny pohľad a názor.

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ubezpečujeme Vás, že si otázky nevyberáme a už vôbec neriešime, či nám niečo vyhovuje alebo nie. Zároveň však prosíme o pochopenie, že nie všetci úradníci sú za počítačmi, ale mnohí sú v teréne. Navyše, okrem odpovedania na otázky je na úrade celkom široká agenda riešenia “vecí”, prípravy investícií a podobne. Prosíme preto o zhovievavosť a trpezlivosť, verte, že v rámci časových možností sa naozaj snažíme odpovedať na otázky čo najskôr. Ak sme Vám na otázku neodpovedali dlhšie ako mesiac – prosím Vás – o jej pripomenutie. Ďakujeme.

http://www.trencin.sk/otazky_odpovede

5

hm

29

verejný činiteľ m

Zároveň mám z tohto miesta veľmi veliké objektívne pochopenie pre veľmi primitívnych KOmunálnych mafijánov, riťolescov aj klamárov s veľmi obmedzenými kapacitami! Ďakujem exekutíve.

KP IL (2)

Toto nie je jediná nezodpovedaná otázka. Najmä tie týkajúce sa “práce” veľmi primitívnej Elitnej trenčianskej obecnej “polície” sú najháklivejšie! Veľmi primitívna Elitná trenčianska obecná “polícia” je vedúcou silou Mesta mafijánskeho a preto jej “prácu” ani “prácu” a osobu pána načalnika s veľmi “obmedzenými kapacitami” nie je možné “dehonestovať, ohovárať, poškodzovať z tohto miesta!” Jej “prácu” je dovolené “z tohto miesta” iba veľmi primitívne “vyzdvihovať,” dodal riťolezec Petrík. 

riťo lezec werejny

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

“kapacity”….

00km

Tieto veľmi “duchaplné textíky” si zaslúžia pripomínať!

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni “efektivneho” rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

Elitný primitív Bez hraníc!

“Je To nepríjemné” povedala o fotografovaní “verejných činiteľov” Dodonková a dodala. Plne jej dávam z tohto miesta za pravdu. Priblížil. 210212 003

takto to začalo - 13. októbra 1996 “Proti mojej vôli!!”

A aj toto je tá veľmi “neustále znevažovaná aj dehonestovaná práca” trenčianskej obecnej “polície.”

Aj dňa 5. a 6 júla 2017  som veľmi Elitnej prispôsobivej trenčianskej mestskej “polícii oznámil  podozrenie, že bol spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v bočných uličkách a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku, na tel. číslo 159.” Sú to veľmi “totožné skutočnosti.”

Tie veľmi “obmedzené kapacity” nikomu neprajem! Sám ich mám z tohto miesta. Veľmi Elitnej primitívnej trenčianskej mestskej “polícii” sa ani za pomoci VB stále nedarí natrvalo vyeliminovať OMV z chodníka nielen v ceste Kvetnej! “Neustále To znevažuje, dehonestuje jej prácu, a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku.”

P2510028P2510032P2510036

5. júla 2017

P2510072 P2510073 P2510075 P2510078 P2510079 P2510081 P2510087 P2510089 P2510090 P2510093 P2510095

P2510071

6. júla 2017

P2510103P2510105P2510107P2510120P2510123P2510125P2510128P2510108P2510110P2510111P2510113

 

K pw (17)641-tela-1-dusadoklad ktorý sa ani nevyhotovuje.vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)0“Je To nepríjemné” povedala o fotografovaní “verejných činiteľov” Dodonková a dodala. Plne jej dávam z tohto miesta za pravdu!K M (47)“Ty si buzerant keď ma stále fotíš?!”

 

 

kto “zneva žuje”….? kto “šikanuje”….?

4Kkm

Tieto veľmi “duchaplné textíky” si zaslúžia pripomínať!

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni “efektivneho” rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

A aj toto je tá veľmi “neustále znevažovaná aj dehonestovaná práca” trenčianskej obecnej “polície.”

Aj dňa 4. júla 2017  v čase 16, 02 som veľmi Elitnej prispôsobivej trenčianskej mestskej “polícii oznámil  podozrenie, že bol spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v bočných uličkách a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku, na tel. číslo 159.” Sú to veľmi “totožné skutočnosti.”

Robím To takto denno denne! Znepríjemňujem asi všetkým veľmi slušným a normálnym občanom život, ale hlavne šoférom, ktorí sa dlhodobo, úmyselne dopúšťajú priestupkov. Veľmi tým Elitnú trenčiansku mestskú “políciu zaťažujem.” Musia preveriť každý podnet. Jej kapacity sú pritom veľmi obmedzené! Sú to veľmi drobné priestupky vo veľmi bočných uličkách, a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi Elitný, veľmi primitívny, veľmi prispôsobivý klamár “pán náčelník” veľmi sám podal na mňa trestné oznámenie! Prispôsobivý Jan Kunert sa odmieta pozerať!

Ale celkom “na záver  je potrebné uviesť, že podľa skúseností  z riešenia dopravy a parkovania  na zjednanie nápravy natrvalo budeme potrebovať dlhšie obdobie, nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane.“ Spresnil. Prispôsobivý Jan Kunert sa odmieta iba pozerať z tohto miesta!

Kvetná 040717 (1)

Kvetná 040717 (2)

Dodal z tohto miesta veľmi prispôsobivý slušný a normálny občan

Kvetná 040717 (3)

Kvetná 040717 (4)

Kvetná 040717 (5)

Kvetná 040717 (6)

Kvetná 040717 (7)

Kvetná 040717 (8)

Kvetná 040717 (9)

Kvetná 040717 (10)Veľmi “totožné skutočnosti.”

Kvetná 040717 (11)

Kvetná 040717 (12)

Kvetná 040717 (13)

Kvetná 040717 (14)

Kvetná 040717 (15)

Kvetná 040717 (16)

Kvetná 040717 (17)

Kvetná 040717 (18)

4. júla 2017 v čase 16, 11 hod. Toto ale nie je nijaké mafijánstvo!!!! Iba “prispôsobivý pracovník stálej služby” varoval prispôsobivého kolegu ktorý sa veľmi “opakovane dopúšťa úmyselného protiprávneho konania. Musia pritom preveriť každý podnet z tohto miesta.”

Kvetná 040717 (20) PrispôsobivýJan Kunert sa odmieta iba pozerať z tohto miesta!

3. mája 2017 (2)Sliedenie z tohto miesta vo veľmi bočných uličkách na veľmi drobné priestupky v doprave, a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku! Jan Kunert sa ale odmieta pozerať.

1

0

From: Petr Vojtech, Mgr. [mailto:petr.vojtech@trencin.sk]
Sent: Monday, October 13, 2014 9:37 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: odpoveď na otázku Č.j.:MsP-P-009-83/14 zo dňa 12. 09. 2014

 Trenčín 13. október  2014

Jozef Sjekel  Trenčín

Veľmi Dobrý deň,

„Vo svojej otázke  žiadate o zavedenie poriadku na chodníku z vašich fotografií a o priebežné vyeliminovanie natrvalo z neho OMV.

V rámci  výkonu  dohľadu nad  bezpečnosťou   a  plynulosťou cestnej premávky  sa policajti priebežne venujú aj  ulici Kvetná v Trenčíne, odkiaľ  neboli doposiaľ prijaté žiadne sťažnosti od občanov. Pri  výkone  hliadkovej činnosti  budeme túto lokalitu  monitorovať podľa možnosti  nasadenia síl častejšie   s cieľom vyeliminovať vozidlá z chodníkov, ktoré by mali predovšetkým slúžiť chodcom.  Na záver  je potrené uviesť, že podľa skúseností  z riešenia dopravy a parkovania  na zjednanie nápravy natrvalo budeme potrebovať dlhšie obdobie, nakoľko vodiči  sa takýchto a obdobných priestupkov dopúšťajú  opakovane.“

Mgr. Petr Vojtěch
zástupca náčelníka
Meststká polícia

1

„V prípade oznamovateľa je potrebné uviesť, že vo väčšine jeho podaní sa jedná o uvádzanie totožných skutočností, na ktoré poukazuje v každom druhom podaní, a ktoré denne dochádzajú na tunajšiu prokuratúru.“

              JUDr. Ondrej Kováčik ctihodný prispôsobivý prokurátor okresnej prokuratúry trenčianskej. Plne mu dávam za pravdu!

   Ako dodám, je To veľmi „potrebné uviesť.“ A „denne“!!!!!!    

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj v tomto meste hovoriť pravdu“  …. dodal  

K Rm (11)

Všetky tie veľmi obmedzené kapacitné, technické, ale aj zákonné možnosti ktoré trenčianska obecná “polícia” má ju veľmi obmedzujú nielen v ceste Kvetnej!

    Aké šťastie, že ak sa jedná o primitívne mafijánske prenasledovanie cyklistu “proti jeho vôli,” vtedy veľmi primitívnu, zaujatú trenčiansku mafiju obecnú ale ani VB NIČ neobmedzuje!! Ani v primitívnom klamaní nemá obmedzenia. “O čom sú aj dôkazy!”

P2510028P2510032P2510036Toto sú veľmi typické táraniny a klamstvá v Meste mafijánskom “proti mojej vôli!” Prý, nemôžu zistiť všetky priestupky na území celého Mesta mafijánskeho!! Ale oni dokázateľne nezistia ani tie oznámené, a za veľmi “dlhšie obdobie!”

Treba podávať trestné oznámenia na toho kto “z tohto miesta znepríjemňuje život slušným a normálnym ľuďom” ktorí sa veľmi boja vyslovenej pravdy, aby veľmi primitívny mafiján a klamár prispôsobivý “pán náčelník” nebol v tomto SMERe tak veľmi “sám!”

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.1vyslovenej pravdy sa netreba báť (1)

Takýchto “pracovných” úspechov trenčianskych “polícií” je veľmi veľa. O tom zas nabudúce.

 

“môžu”….

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi riťolezecké primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených” mafijánov, parazitov, riťolescov, Nerómov a klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli”!! Dodal.

km

 

Dostal som “odpoveď” na interpeláciu. Od veľmi prispôsobivej primitívnej “polície” trenčianskej obecnej.

From: Mgr. Peter Sedláček [mailto:peter.sedlacek@trencin.sk]
Sent: Monday, July 3, 2017 12:35 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: Odpoveď

Dobrý deň.

Zasielame Vám odpoveď na Váš podnet zo dňa 24.6.2017, 5:28 PM.

V prípade ak majú občania podozrenie, že bol spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, môžu to oznámiť na tel. číslo 159, respektíve 158 (PZ SR).

S pozdravom

Mgr. Peter Sedláček

Zástupca náčelníka MsP Trenčín

Tel. +421 902 911 022

  Ani Toto nie je odpoveď na otázky ktoré som žiadal “v rámci svojich kapacít,” ale veľmi primitívny prispôsobivý mafiján a klamár to nazýva vždy “odpoveďou.”

      No mám s primitívmi a klamármi vysokú mieru zhovievavosti!! Je to lepšie ako nič, a beriem do úvahy jeho veľmi “obmedzené kapacity” a aj to, že mafiján primitívny to ináč nevie a nedokáže!! Veď preto je v takej funkcii. Aj túto “odpoveď” považujem za veliký úspech! Veď koľko sa veľmi primitívne, prispôsobivé “vedenie trenčianskej mestskej polície” natrápilo, kým “pochopilo v rámci svojich obmedzených kapacít” čo žiadam z tohto miesta!!Kým zosmolilo aspoň takúto “odpoveď”! To je vždy KOleKTívny výkon, dielo. Jeden primitív s titulom by si stým neporadil! Veď aj píše, “zasielame Vám odpoveď.” Ďakujem vám udatní súdruhovia “proti mojej vôli.”

V Meste mafijánskom sa takýto primitívny prispôsobiví “ľudský odpad” vždy veľmi dobre uplatní? Alebo by ste ho mali radšej v nejakej zodpovednej funkcii?? Ako lekára, pilota, kuchára, automechanika, elektrikára, opravára výťahov, kuriča, obuvníka, pekára, kolchozníka, kŕmičku bravčového dobytka, predavačku, záchranára, požiarnika, úradníka v banke, pracovníka na stavbe alebo v továrni….????! Jeho miesto a jemu veľmi podobných je LEN v takýchto primitívnych mafijánskych spolkoch!! Bol by aj veľmi dobrý “novinár.”  Síce veľmi otravujú a obťažujú veľmi “slušných a veľmi normálnych ľudí,” ale oni vedia, že inde by narobili väčšie škody. Tak nech pekne aj naďalej parazitujú tam kde sú! Tam môžu bez obmedzenia komunálne masturbovať – “pracovať,” brať za to “zaslúženú odmenu.”   A “pán primátor Mesta Trenčín” aj vždy celý “poslanecký zbor” sú s nimi, aj so sebou, “veľmi spoKOjní proti mojej vôli!!”

https://paskuliak.blog.sme.sk/c/457729/volicka-kotlebu-husle-nie-su-chlieb-a-preto-sa-ich-neoplati-vyrabat.html?ref=tit – “A mám radosť, že robím poctivú robotu a zostane po mne niečo hodnotné.” Ale veď To máte aj vy tú radosť!! A ešte väčšiu  ako nejaký husliar. Spresnil

KM Z (21)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

L1380390Plytvá energiu, čas, peniaze a prostriedky “proti mojej vôli” na sliedenie vo veľmi bočných uličkách na veľmi drobné priestupky v doprave! A pritom tieto veľmi bočné uličky sami o sebe nemajú veľmi normovanú šírku.

KM Z (13)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

KM Z (7)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

KM Z (5)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

KM Z (2)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

KM Z (26)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

KM Z (18)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

L1380396Plytvá energiu, čas, peniaze a prostriedky “proti mojej vôli” na sliedenie vo veľmi bočných uličkách na veľmi drobné priestupky v doprave! A pritom tieto veľmi bočné uličky sami o sebe nemajú veľmi normovanú šírku.

0

Táto odpoveď veľmi “normálneho prispôsobivého občana” Jana Kunerta, ktorý chce veľmi normálne a veľmi slušne žiť v tomto meste, ale je žiaľ šikanovaný veľmi primitívnou mestskou políciou za veľmi nezmyselné veci, ktoré komplikujú život a znižujú životný štandard, nehovoriac o tom, aké veľmi negatívne svetlo vrhajú na povesť  veľmi primitívnej mestskej polície v Trenčíne, nemôže potešiť. Rovnako ani veľmi “slušnú, prispôsobivú a normálnu” ENI B. z cesty “Záhumenského.”

     Vidíte, ako sa primitívna klamárska mafija odmeňuje svojim prispôsobivým sympatizantom?! No, len si s ňou začínajte z tohto miesta….

   Mestská polícia sa ma starať a poriadok v meste, a nie plytvať energiu, čas, peniaze a prostriedky “proti mojej vôli” na sliedenie vo veľmi bočných uličkách na veľmi drobné priestupky v doprave! Pritom tieto veľmi bočné uličky sami o sebe nemajú veľmi normovanú šírku. Veľmi prispôsobivý, veľmi normálny občan Jan Kunert sa odmieta z tohto miesta pozerať na plytvanie zdrojov pridelených veľmi primitívnej prispôsobivej trenčianskej mestskej polícii! Mie100 toho, aby robili veľmi dôležitejšie a zmysluplnejšie veci, budú preverovať každý podnet vo veľmi bočných uličkách, a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú veľmi normovanú šírku! Budú sliediť po Meste mafijánskom, a veľmi šikanovať “v rámci svojich obmedzených kapacít” veľmi širokú, normálnu, prispôsobivú skupinu ľudí, a len veľmi ťažko im v tom z tohto miesta zabrániť. Budú im veľmi znepríjemňovať život!  Ich kapacity sú našťastie veľmi obmedzené, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemajú na výber. Ja by som To nazval ako kríza demokracie, ale veľmi verím, že v rámci možností, ktoré majú,  sa veľmi snažia tento stav zmeniť.

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni “efektivneho” rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

4K

táraniny KPýtal som sa toto. Bolo ale treba 2 krát. V Meste mafijánskom nie je samozrejmosťou odpovedať! Tu mám odpoveď po opakovanej interpeláci. Na mnohé žiadosti som nedostal nijakú odpoveď, a sú od mafije nedobytné. V Meste mafijánskom všetky INFOrmácie týkajúce sa veľmi primitívnej prispôsobivej trenčianskej mafije vybavuje LEN táto primitívna mafija! A LEN táto primitívna mafija si sama vyberá na čo a ako odpovie. Väčšinou sú To veľmi primitívne klamstvá “proti mojej vôli!”

    A keď sa jej niektorá žiadosť nepáči tak neodpovie. V Meste mafijánskom nie je NIKTO, kto by túto veľmi primitívnu trenčiansku obecnú mafiju v tomto SMERe uSMERnil!! Poslanci, primátor, kontrolórka, “novinári,” sú všetci „v rámci svojich obmedzených kapacít“ len veľmi poslušní primitívni poskokovia trenčianskej obecnej mafije – vulgo “polície.”  

  1. mája 2017   24. júna 2017                                  Mestský úrad Trenčín

Žiadosť o INFOrmáciu podľa zákona číslo 211/ 2000

                                                         Dobrý Deň

„Po zavedení parkovacej politiky táto situácia sa zmení. Hej“

Žiadam z tohto miesta „v rámci svojich kapacít“ veľmi jasnú, 1značnú a zrozumiteľnú INFOrmáciu, či veľmi bočné uličky na priložených podobenkách sami o sebe majú veľmi normovanú šírku? Hej.

Môžem aj ja vzhľadom na veľmi „obmedzené kapacity“ trenčianskej mestskej „polície“ veľmi bezprostredne nahlásiť z tohto miesta v rámci svojich kapacít podozrenie na veľmi protiprávne konanie v týchto veľmi bočných uličkách na veľmi bezplatné tel. číslo 159?

Nebudem Tým veľmi zaťažovať trenčiansku mestskú  „políciu“ čo sa týka výkonu „služby“ aj administratívy? Musí „v rámci svojich obmedzených kapacít“ preveriť každý podnet.

Ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemá veľmi na výber. Hej. Veľmi ale verím, že v rámci možností ktoré má, sa iba veľmi snaží „v rámci svojich obmedzených kapacít“ tento stav zmeniť. Hej.

Ďakujem za pochopenie. Hej.

j. sjekel

Správnu odpoveď stačí poslať bez zbytočných prieťahov elektronicky

Na svedomie:  OO PZ Trenčín     Okresná prokuratúra Trenčín

K w (18)“Každý nezmysel.” Dodal Kunert.

64 “proti mojej vôli”

 

 

 

 

“práca”….

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi riťolezecké primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených” mafijánov, parazitov, riťolescov, Nerómov a klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli”!! Dodal.

Ako sa zbavit stresu

km

Aj teraz sa iba “pokúšam vykresliť z tohto miesta trenčianske Elitné polície ako nefungujúce inštitúcie.” Riťolezec primitívny prispôsobivý Neróm P. “prácu mestskej polície z tohto miesta vyzdvihne proti mojej vôli.”

00

Nepokúšam ale ale, “znevážiť, dehone100vať” ich údajnú “prácu,” a “prácu prispôsobivého pána náčelníka” zvlášť! Na toto si ja netrúfam. To dokážu z tohto miesta najlepšie Elitný ctihodný “prispôsobivý pán náčelníK” sám “v rámci svojich obmedzených kapacít.” Aj takto:

Otázka od: Jan Kunert, 22.03.2017

Dobry den, v meste TN je obcan Jozef Siekel, ktory zneprijemnuje asi vsetkym normalnym obcanom zivot, hlavne soferom, resp majitelom aut. Sliedi po meste (najnovsie aj v Piestanoch, TN mu uz asi nestaci), vola mestsku policiu na kazdy nezmysel, ktory najde a odfoti. Tyka sa to hlavne parkovania, ktore je aj uz aj tak dost kriticke v celom meste, a zvlast po zavedeni “efektivneho” rezidentskeho parkovania. Sme mlada rodina, vychovame dieta – buducnost tejto spolocnosti, plnime si riadne obcianske povinnosti, nase dane putuju do mestskej kasy, chceme normalne a slusne zit v tomto meste. Kvoli takemuto cloveku sme, zial, sikanovani mestskou policiou za nezmyselne veci, ktore komplikuju zivot a znizuju zivotny standard, nehovoriac o tom, ake negativne svetlo vrhaju na povest mestskej policie v Trencine. Uvedeny priklad je, samozrejme, len vrchol ladovca aktivit Jozefa Siekela. Mestska policia sa ma starat a poriadok v meste, a nie plytvat energiu, cas, peniaze a prostriedky na zabedneneho cloveka, ktory zneuziva system. Odmietam sa pozerat na plytvanie zdrojov pridelenych mestskej policii na bezpredmetne vymysly daneho cloveka. Co je mozne s tymto obcanom robit? Aky je Vas navrh na riesenie? Dakujem!

Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Plne Vám dávam za pravdu. Ja by som to nazval ako kríza demokracie, keď ktokoľvek šikanuje širokú skupinu ľudí a len ťažko mu v tom zabrániť. My ako MsP s ním máme najväčšie problémy, okrem dennodenného ohlasovania drobných priestupkov v doprave nás neustále znevažuje, dehonestuje našu prácu. My musíme preveriť každý podnet, naše kapacity sú obmedzené a miesto toho, aby sme robili dôležitejšie veci, preverujeme dopravné priestupky v bočných uličkách, kde podáva podania na nelegálne státie a pritom tieto uličky sami o sebe nemajú normovanú šírku. Veľmi nás zaťažuje, čo sa týka výkonu služby aj administratívy, ale pri súčasnom stave legislatívy a postojov orgánov štátnej správy nemáme na výber. Sám som na neho podal trestné oznámenie, žiaľ, kompetentné orgány to vyhodnotili len ako priestupok voči občianskemu spolužitiu. Verte, že v rámci možností, ktoré máme,  sa snažíme tento stav zmeniť.

Ja nemám žiaľ taký dar vyjadrovania, taký prehľad, ani takého veľmi prenikavého ducha, akým “disponuje prispôsobivý pán inžinier v rámci svojich obmedzených kapacít!”

Za “prispôsobivým pánom inžinierom” v tomto SMERe nijako nezaostáva ani “prispôsobivý zdravotnícky pracovník Neróm ENI.”

http://www.trencin.sk/otazky odpovede

Otázka od: ENI, 30. 05. 2015

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako máme riešiť parkovanie na ulici Záhumenská . Až do minulého roka nebol žiadny problém s parkovaním, podokýtam pred vlastným domom! Jedného dňa začal po našej ulici chodiť jeden “veľmi zaangažovaný” pán, ktorý býva úplne na inej ulici a začal vyvolávať na políciu, že parkujeme na chodníkoch (ktoré mimochodom nie sú ani 1,5 metra, to znamená, že nie je možnosť tam nechať také miesto, ako predpisuje zákon). Podotýkam, že ulica je vedľajšou ulicou a chodia tam poväčšine iba obyvatelia čo tam bývajú. Musím povedať, že už nás skutočne obťažuje, že policajti vyšetrujú nás slušných ľudí a vždy keď sťažujúci sa pán zavolá, oni musia pribehnúť, miesto toho, aby robili niečo zmysluplnejšie. Preto prosím o radu, ako sa toto celé dá vyriešiť a konečne zastaviť “milého” pána, ktorý nemá nič iné na robote len otravovať život slušných normálnych ľudí. Ďakujem

Odpoveď:

Jarmila Maslová, útvar hlavného architekta:

Parkovanie vozidiel na verejných komunikáciách je veľmi problematické. A to hlavne na komunikáciách, ktoré nie sú na to šírkovo prispôsobené. To sa týka aj Záhumenskej ulice. Bez ohľadu na to, či sú, ako to píšete, komunikácie „vedľajšou ulicou“ alebo viac zaťažené, platia na nich rovnaké pravidlá, ktoré sú dané legislatívou. Parkovať na verejných komunikáciách sa môže len vtedy, ak to umožňujú šírkové parametre týchto komunikácií. Minimálna voľná šírka chodníka 1,50 m, ktorá má zostať v prípade odstavenia vozidla na chodníku, je daná zákonom č. 8/2009 Z.z. Okrem toho je tu aj ďalšie obmedzenie, a to, že pri odstavení vozidla má na vozovke zostať prejazdných min. 6,00 m. Keďže ani túto podmienku Záhumenská ulica nespĺňa, tak z toho vyplýva, že na celej ulici nie je vôbec možné parkovanie vozidiel. Každý vlastník motorového vozidla si má parkovanie zabezpečovať prioritne na vlastnom pozemku, čo je aj jediné možné riešenie v tomto prípade.

Žiaľ, veľmi Milá Jarmila M. má poriadne rezervy a musí sa od “prispôsobivého pána inžiniera” ešte veľmi veľa učiť, ako sa má parkovať v “bočných uličkách ktoré sami o sebe nemajú normovanú šírku,” a čo je to “kríza demokracie!!” 

Takto v  ceste “Záhumenského” v Meste mafijánskom neustále „prispôsobiví slušní normálni ľudia,“ Nerómovia, aj napriek poučeniu ktoré si sami žiadali, vedome dlhodobo porušujú zákon, a polície im To stále tolerujú!

Veď ako múdro píše ENI už 30. mája 2015 – “Až do minulého roka nebol žiadny problém s parkovaním.” Ale on nebol a nie je doteraz!!

Tu sú len niektoré z veľmi mnohých podobeniek “veľmi problematického parkovania na verejnej komunikáci” – 21. februára 2010, 19. júla 2015, 13. septembra 2015, 24. októbra 2015, 6. novembra 2015, 21. novembra 2015, 1. a 2. júla 2017.

Stále nie je “žiadny problém s parkovaním.” A takýchto “bočných uličiek” je v Meste mafijánskom viac!  Veď “polície” majú veľmi obmedzené kapacity” a tie treba prednostne použiť na dlhodobé primitívne prenasledovanie, šikanovanie, napádanie, ohrozovanie toho, kto sa ne100tožňuje s ich primitívnymi mafijánskymi “hodnotami.” Ja by som To nazval ako kríza demokracie, ale v štáte darebáckom a Meste mafijánskom sú žiaľ, aj eštebácke a gestapácke spôsoby stále veľmi legálne a beztrestné! Veď iba “robia niečo dôležitejšie a zmysluplnejšie.”   Nemôžu ešte žiaľ, “šikanovať širokú skupinu ľudí,” tak si svoje primitívne ľudské komplexy realizujú zatiaľ aspoň na niekom! “Osoba staršieho pohlavia” je pre nich veľmi vhodný objekt.  Napádať  slabšieho, a  potom VŽDY Klamať “v rámci svojich obmedzených kapacít” primitívnych, je pre prispôsobivého úbožiaka To najväčšie hrdinstvo!!!!

ČVS: ORP – 485 / 1 VYS – TN – 2017,  DU – 1387 / TN – 2016

28

1. júla 2017 (26)

Veľmi “prispôsobivých slušných normálnych ľudí” primitívna, zaujatá “policajná” mafija “nedá prispôsobivému pánu riaditeľovi pod schody,” ani “To nepôjde Hore!”

aK sú 2 prispôsobiví veľmi šťastní nechýba im 3.

“prispôsobivý Pán náčelník,” a čo bude s tým “šikanovaním mladej rodiny mestskou políciou za nezmyselné veci, ktoré jej komplikujú život a znižujú životný štandard. Nehovoriac o tom, aké veľmi negatívne svetlo vrhajú na povesť mestskej polície v Trenčíne?”

“Neznevažuje, nedehonestuje” To vašu “prácu a vašu osobu”?? Čakám od vás odpoveď na tomto mieste. Viete akú. Veľmi “jasnú, zreteľnú, zrozumiteľnú a 1značnú.” Taký je “váš prirodzený prejav.” Nebude To “proti mojej vôli!” Smelo píšte! Stačí aj “v rámci vašich obmedzených kapacít”! Veď ako ináč!!!!  Je to, také moje by som povedal želanie.

1. júla 2017 (25)

1. júla 2017 (24)

1. júla 2017 (23)

1. júla 2017 (22)

1. júla 2017 (21)

1. júla 2017 (20)

1. júla 2017 (19)

Takéto veľmi primitívne prispôsobivé táraniny a klamstvá sa v Meste mafijánskom veľmi vysoko oceňujú!! Ako dodám. Oni To ale ináč ani nevedia a nedokážu. To je ich “práca v rámci svojich obmedzených kapacít.”

From: Mgr. Zdeno Marousek [mailto:zdeno.marousek@trencin.sk]
Sent: Friday, July 17, 2015 10:34 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: RE: doplnenie k podnetu Vaše číslo Pd 201/15/3309 – 4

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za všetky podnety, ktoré dávate v súvislosti z parkovaním na jednotlivých uliciach v meste Trenčín. K predmetnej veci treba povedať, že parkovanie v meste Trenčín je ožihavý problém a Mestská polícia Trenčín to samotnou prevenciou respektíve represiou nevyrieši. Mestská polícia Trenčín aj napriek zložitej statickej dopravnej situácii reaguje na každý podnet od občana a snaží sa, každé porušenie zákona vyriešiť v zmysle zákona.

S pozdravom

Mgr. Zdenko Marousek Mestská polícia Trenčín

Hviezdová 129/2 č. tel. 0902/911023

From: Mgr. Peter Sedláček [mailto:peter.sedlacek@trencin.sk]
Sent: Wednesday, September 9, 2015 10:19 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Cc: ‘Ing. Ivan Liptai’
Subject: odpoveď-parkovanie

Veľmi Dobrý deň.

Zasielame Vám odpoveď na Váš list zo dňa 11.8.2015 „parkovanie“.

Ďakujeme Vám za všetky fotografie a informácie, ktoré zasielate v súvislosti s parkovaním v meste Trenčín. Treba ale dodať, že parkovanie v našom meste je dlhotrvajúci problém a preventívne, ale aj represívne konanie MsP Trenčín podstatu tohto problému nevyrieši.

Aj napriek tejto zložitej situácii  sa MsP Trenčín snaží preverovať každý podnet od občanov a porušenie zákona vyriešiť v zmysle zákona.

S pozdravom Mgr. Peter Sedláček Zástupca náčelníka MsP Trenčín __________________________________________________________________

From: Mgr. Petr Sedláček [mailto:peter.sedlacek@trencin.sk]

Sent: Thursday, June 16, 2016 11:08 AM

To: sjekel.j@gmail.com Subject: odpoveď

Dobrý deň.

Zasielame Vám odpoveď na Vaše podanie zo dňa 23.5.2016, 6:21 PM.

Ďakujeme Vám za vaše fotografie a podnety, ktoré nám zasielate. MsP vykonáva hliadkovú činnosť v celom meste a snaží sa preverovať všetky podnety od občanov. Zistené priestupky prejednáva v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.

S pozdravom Mgr. Peter Sedláček Zástupca náčelníka MsP Trenčín

Tel. +421 902 911 022

1. júla 2017

13. februára 2016 VB

30. júna 2017 – “ja by som to nazval ako kríza demokracie.” A vy “prispôsobivý pán náčelník” ako?? “Neznevažuje, nedehonestuje” To vašu “prácu prispôsobivého pána náčelníka” a vašu ctihodnú “prispôsobivú osobu proti svojej vôli.”

1. júla 2017 (18)

Faktická poznámka:  ku „kokotovi čo To tu fotí“ patrí „prispôsobivý kokot“ čo nič nerobí, neplní si dlhodobo povinnosti, iba primitívne tára a klame „z tohto miesta v rámci svojich obmedzených kapacít“!!

24. októbra 2015 (7)

24. októbra 2015 (5)

Dobrý deň,

Mesto Trenčín je z pohľadu Mestskej polície v Trenčíne rozdelené do  obvodov, a obvody do okrskov. Mestská polícia rieši situáciu v doprave pribežne, podľa poradia   zistenia, alebo oznámenia  a taktiež podľa .závažnosti priestupku. V záujme spokojnosti občanov nasadzujeme sily a prostriedky  priebežne  na celom území mesta.  Na ulici Záhumenskej  bol daný návrh  na riešenie dopravnej situácie  so zmenou na  jednosmernú ulicu a teda aj zmenu dopravného značenia.  Tento návrh je v súčasnej dobe v riešení a posudzovaní, aby tam bývajúci  ľudia  mohli zákonným spôsobom využívať aj parkovacie miesta, ale zároveň aby  dodržiavali  zákony  a nijakým spôsobom neobmedzovali  ostatných účastníkov cestnej premávky.

Mgr. Petr  Vojtěch Zástupca náčelníka  MsP v Trenčíne

   7 rokov “v riešení a posudzovaní.”  To je výkon!!

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

24. októbra 2015 (4)

24. októbra 2015 (2)

K pw (17)

24. októbra 2015 (1)

21. novembra 2015

21. februára 2010 (7)

21. februára 2010 (6)

21. februára 2010 (5)

21. februára 2010 (4)

21. februára 2010 (3)

21. februára 2010 (2)

0

“Tu je popisovaný napríklad stav, že Mestská polícia podáva návrhy na úpravu dopravného značenia na miestach, kde je veľké riziko usmrtenia alebo zranenia osôb. Následne je tu ďalej v tom texte okrem príkladov, že Mestská polícia spracuje písomný podnet zašle ho útvaru dopravy a neudeje sa nič. Ten príklad je tu napríklad zo Záhumenského ulice a VMČ vtedy v 2012 schválilo vlastne odobrilo tento zámer a ďalej to pokračuje vetou, že dodnes po štyroch rokoch sa neudialo nič. Toto sa priznám, že ak je to naozaj tak, tak ma to teda veľmi prekvapuje a tiež samozrejme sa budem na tom pýtať.”

Samozrejme, že sa na tom z tohto miesta bude pýtať!! To ma teda vôbec veľmi neprekvapuje!

1

21. februára 2010 (1)

19. júla 2015 (5)

19. júla 2015 (4)

19. júla 2015 (3)

19. júla 2015 (2)

19. júla 2015 (1)

13. september 2015 (4)

13. september 2015 (3)

13. september 2015 (2)

13. september 2015 (1)

6. november 2015 (2)

6. november 2015 (1)

2. júla 2017

“Nové prispôsobivé vedenie MsP presadzuje princíp neukladať paušálne pokuty za každé malé porušenie dopravných priestupkov, ale ukladať pokuty podľa závažnosti a osoby priestupcu (v prípade prvého porušenia vybaviť priestupok napomenutím, ale na druhej strane dať aj maximálnu sankciu u arogantného chronického porušovateľa.”

Koľko ich tu bolo a ešte bude? “Neznevažuje prácu prispôsobivého pána náčelníka  a jeho osobu proti jeho vôli.”

12

1. júla 2017 (33)

1. júla 2017 (32)

1. júla 2017 (31)

1. júla 2017 (30)

“Čo sa týka k tým ďalším veciam, som rád, že máte názor na mestskú políciu, že sa to zlepšuje, ale tak isto by som Vás chcel aj všetkých poprosiť, pokiaľ máte i negatívnu nejakú skúsenosť, či už s mestskou políciou alebo s konkrétnym policajtom. Bol by som rád, keby ste dali aj toto vedieť lebo to sú veci, ktoré pomáhajú napredovať. Sme na začiatku nejakej cesty, snažíme sa tú mestskú políciu dostať niekde na takú európsku úroveň, na úroveň tej pomoci občanovi hlavne. Všetko z mojej strany, ďakujem.“

Nemajú prispôsobiví poslanci obecní ani “prispôsobivý pán primátor Mesta Trenčín” stále nijakú “negatívnu skúsenosť!!” Ako vôbec sa môže na tom pýtať. Negatívnu skúsenosť s Elitnou prispôsobivou trenčianskou mestskou “políciou,” alebo s veľmi “konkrétnym prispôsobivým policajtom” v Meste mafijánskom??? Nemožné!!

K M (47) Taká veľmi “evrópsKa úroveň v rámci svojich obmedzených kapacít.” No je toto ” negatívna nejaká skúsenosť s KOnKréTnym prispôsobivým policajtom??” V Meste mafijánskom je to dôvod vzdať tomuto mafijánskemu primitívovi a klamárovi Hold! Spresnil.

1. júla 2017 (29)

Stále SME iba na začiatku nejakej ulice z tohto miesta, a veľmi sa snažíme tú veľmi primitívnu trenčiansku mestskú “políciu” dostať niekde na takú európsku úroveň, na úroveň tej pomoci občanovi hlavne. Na konci tej ulice, bude táto trenčianska primitívna mafija mať už veľmi svetovú úroveň. No len aby mali “pán náčelník” príležitosť dokončiť svoju “prácu.” Pozor si treba dať z tohto miesta hlavne na toho prispôsobivého, čo sa bude na tom pýtať!! Ale možnosť, že sa bude na tom pýtať, keď sa doteraz nepýtal, je asi nula. A že by našiel pri tom nejakú negatívnu skúsenosť s veľmi primitívnou trenčianskou mestskou “políciou” je ešte menej ako nula!

Keď ani “veľmi mladá rodina,” ktorá je v Meste mafijánskom “žiaľ, šikanovaná mestskou políciou za nezmyselné veci, ktoré komplikujú život a znižujú životný štandard, nehovoriac o tom, aké negatívne svetlo vrhajú na povesť mestskej polície v Trenčíne,” nie je pre “kompetentných negatívnou nejakou skúsenosťou s trenčianskou mestskou políciou,” tak čo by ňou malo byť??

    Je tou veľmi “negatívnou nejakou skúsenosťou, či už s mestskou políciou alebo s veľmi konkrétnym policajtom” teda to, že som presne 1. júna 2014 v ceste veľmi Súdnej “nezisteným páchateľom vystupujúcim ako príslušníci mestskej polície ušiel z tohto miesta priestupku pričom som položil nohy na chodník??” Je to veľmi “zrejmé,” dodala aj prispôsobivá Dodonková!

1. júla 2017 (28)

táraniny KTakto!!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

1. júla 2017 (27)

K w (18)

64

P & N….

Nasledujúce podobenky, videjá a texty nie sú vhodné pre deti a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi riťolezecké primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, poškodených” mafijánov, parazitov, riťolescov, Nerómov a klamárov!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli”!! Dodal.

Ako sa zbavit stresu  Dodal.

verejný činiteľ“Proti mojej vôli.”

K L

Toto sú niektorí moji veľmi primitívni prispôsobiví Elitní zamestnanci! Nerómovia.   Ja som základom suverenity štátu a zdrojom suverenity štátnej moci! Logická otázka je, ako k tomu pasujú títo primitívi, mafijáni, “služobníci ľudí” a klamári “proti mojej vôli”??

 To “tajomstvo” je veľmi 1duché. Oklamali ma!! A klamú stále! Oni to ale ani ináč nevedia a nedokážu! Zamestnávam ich, veľmi dobre platím, zabezpečujem im ich potreby, o všestrannom rozvoji osobnosti nemôže byť ale reč, veď ako rozvíjať primitíva??!  Ale oni sú všetci “v rámci svojich obmedzených kapacít” veľmi spokojní na tomto mieste!!  Vytvorili si na tomto mieste primitívne mafijánske organizácie, zaviedli si v nich mafijánske “poriadky, kódex mafijánskej cti,” neplnia si svoje povinnosti ku ktorým sa zaviazali, beztrestne porušujú zákony, klamú, napádajú ma, ohrozujú, prenasledujú, šikanujú a prý sa  aj korumpujú! Nedokážem sa ich nijako zbaviť, lebo mafije primitívov sú veľmi súdržné! Každý parazit ak chce byť úspešný musí byť aj prispôsobivý a veľmi bezohľadný. A toto sa mafijám, hoci primitívnym, v štáte darebáckom a Meste mafijánskom, veľmi darí!!           Takto môže dopadnúť občan darebáckeho údajne právneho štátu, keď nad ním zvíťazia primitívne zločinecké mafije pôsobiace bez akéhokoľvek obmedzenia!

Mojim by som povedal takým želaním To ale nikdy nebolo a nie je!!  “V rámci svojich obmedzených kapacít” sa To snažím zmeniť. Sám To ale nedokážem, čo mafijánske primitívne hovedá aj “služobníci ľudí” veľmi dobre vedia!

K w (18)

K M (47)Veľmi rozvinutá, veľmi primitívna, veľmi KOmplexná mafijánska “osobnosť, Služobník ľudí.” Hodí sa do Mesta  mafijánskeho. Chcete Ho??

takto to začalo - 13. októbra 1996

181110 (3)Údajnou “Cťou?!”

   Všetci moji veľmi primitívni Elitní zamestnanci majú aj svoju údajnú “vážnosť, česť a dô100jnosť!” Tieto ich podobenky ukazujú ako na ňu stále “dbajú proti svojej vôli v rámci svojich obmedzených kapacít.”

  V rámci svojich primitívnych mafijánskych štruktúr si vytvorili zákony aj na ochranu svojej údajnej mafijánskej “vážnosti, cti a dô100jnosti,” ktoré tiež zneužívajú proti mne.    A majú to v tomto SMERe veľmi ľahké!   O “poškodení” ich údajného “dobrého mena aj povesti” rozhodujú zase len ich kumpáni “proti mojej vôli!”

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

011110 (16)h nKOmu veľmi transparentne stále “dáva” z tohto miesta sa v Meste mafijánskom NIKTO nedozvie.

Len či100 pohľad nevinnýtomutoK….?!    Volajte primátorovi!

57       “Nemá To ľahké” so svojimi údajnými “hodnotami” v Meste mafijánsKOm.  Je To moja bývalá 50 % “kamarátka.” Rozdelili nás hneď po vôľbách “HODNOTY,” tie jej!! Moje sa nemenia!

PPM (1)“trenčania sú zvláštni ľudia” – povedala “žena” Birošová a dodala.

00Veľmi pokojná aj veľmi úspešná Nerómska ELITA Mesta mafijánskeho.

verejný činiteľ

velmi-ctihodni-obcania-mesta-mafijanskeho-1         Mafijánsky primitív, chránený inštitútom “verejného činiteľa” je najhoršia kombinácia! V Meste mafijánskom normálna realita!!

Mojim by som povedal takým želaním je, ak by som bol do takejto funkcie menovaný proti svojej vôli, pre mňa najlepším vysvedčením by bolo, keby sme sa stretli za pár rokov, za rok, za dva a povedali by ste, že bola to dobrá voľba, fakt cítime, že tá mestská polícia sa niekde posunula. Ja a myslím si aj, že veľa mestských občanov nevníma mestskú políciu úplne ideálne – tak ako by to malo byť. Mojim cieľom je túto políciu dostať tam kde by mala byť, bližšie k občanovi. Jednoducho, aby to bola služba občanovi, aby nežila tak nejak sama pre seba, že sme tu a nejako fungujeme zo zotrvačnosti, ale aby občania mali pocit, že tí policajti sú tu pre nich, že im pomáhajú, že im vyriešia dôsledne ich problém.

hm

Aby moji veľmi primitívni Elitní zamestnanci nemuseli meniť “proti svojej vôli” svoje veľmi primitívne mafijánske návyky, prostredníctvom toho najprimitívnejšieho a najzákernejšieho primitívneho mafijána a klamára podali na mňa svojim kolegom ďalšie trestné oznámenie. Ale o tom neskoršie.

“Pán Sjekel, týmto Vás žiadam, aby ste mi prestal posielať elektronickou poštou akékoľvek správy. Obsah Vašich správ a príloh je urážajúci, znevažujúci a veľmi ma obťažuje. Tieto správy mi posielate proti mojej vôli.”  Ivan Liptai

   Toto si mi dovolí napísať “z tohto miesta” môj veľmi primitívny zamestnanec, klamár, ktorý ma verejne ohovára ako verejný činiteľ!  Ale on “sa uráža,” jeho “veľmi obťažuje,” keď chcem aby prestal primitívne klamať a plnil si svoje povinnosti! Veď “je To proti jeho vôli!” On ma “žiada.” Mňa, ktorý som “ušiel z tohto miesta priestupku” veľmi primitívnej, veľmi Elitnej “polícii trenčianskej obecnej, pričom som položil nohy na chodník!! Je To zjavné!”  Čo on dokázal? Ja som na To veľmi Hrdý z tohto miesta, že sa mi konečne podarilo “ujsť z tohto miesta priestupku.”

0 (9)      Týmto Elitným primitívom a klamárom som “ušiel z tohto miesta priestupku”! Sú To tí stále v Meste mafijánskom veľmi “nezistení páchatelia” Kubány i Repková. “Prácu” veľmi primitívneho mafijána a spoluklamára “pána náčelníka” Ivana L. to neznevažuje, “je To zjavné,” a ja som na svoj rekordný výkon “v rámci svojich obmedzených kapacít” veľmi Hrdý!!  Nepokúšajte sa ma z tohto miesta napodobniť!! N K w dodala Dodonková.

2

Až na takúto “úroveň” sa dokázala v Meste mafijánskom dostať veľmi primitívna mafija! Čo s tým??!

181110 (3)

1 (1)

0

táraniny K

25

Ako sa zbavit stresu

9

120617 (50) KK

verejný činiteľ m                                    ČAS po ZMENE?

P2500427

KP IL (2)

K P (8)

1-tela-1-dusaVeľmi primitívni, veľmi prispôsobiví Nerómovia s veľmi “obmedzenými kapacitami.”  Mafijánske a klamárske kapacity sú neobmedzené!!!!!!! spresnil.

K Rm (11)

1. októBera 2015 (16)NERÓMSKY prispôsobivý “strážca poriadku” a jeho dablér Hore bes?!

verejný činiteľ “služobníK ľudí?!”

P2500429        Nesnažím sa z tohto miesta „v rámci svojich obmedzených kapacít“ vykresliť trenčiansku veľmi primitívnu MsP pod velením Elitného Nerómskeho „pána náčelníka“ ako veľmi nefungujúcu inštitúciu, ani neznevažujem jeho osobu a jeho „prácu.“

      Takáto snaha by bola v Meste mafijánskom celkom zbytočná! Kto by mohol tak „znevážiť osobu a prácu pána náčelníka“ ako to dokáže lenon sám!!? Priblížil.

ps-1

P2500437“Neprispôsobivé”

KP IL (5)

Mojim by som povedal takým želaním je, ak by som bol do takejto funkcie menovaný, pre mňa najlepším vysvedčením by bolo, keby sme sa stretli za pár rokov, za rok, za dva a povedali by ste, že bola to dobrá voľba, fakt cítime, že tá mestská polícia sa niekde posunula. Ja a myslím si aj, že veľa mestských občanov nevníma mestskú políciu úplne ideálne – tak ako by to malo byť. Mojim cieľom je túto políciu dostať tam kde by mala byť, bližšie k občanovi. Jednoducho, aby to bola služba občanovi, aby nežila tak nejak sama pre seba, že sme tu a nejako fungujeme zo zotrvačnosti, ale aby občania mali pocit, že tí policajti sú tu pre nich, že im pomáhajú, že im vyriešia dôsledne ich problém.

Stretneme sa “proti mojej vôli” už 6. júla 2017 vo VB.

verejný činiteľPrispôsobivý.

 

1 (23)

   Toto je veľmi „nekompletná“ typická ukážka údajnej “práce pána náčelníka v rámci svojich obmedzených kapacít proti jeho vôli.“ Iná nie je!!

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 1:30 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 14.6.2015 4:22 PM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete. Pokiaľ máte záujem na riešení problémových oblastí v meste Trenčín, môžete ma navštíviť v sídle Mestskej polície Trenčín. Rád sa s Vami stretnem. Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 2:11 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 15.6.2015 8:02 PM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete. Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Wednesday, July 15, 2015 9:28 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 16.6.2015 10:24 PM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete. Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Tuesday, July 21, 2015 2:11 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 22.6.2015 6:43 PM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete. Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Tuesday, July 21, 2015 2:16 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 22.6.2015 7:17 PM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete.  Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Wednesday, July 22, 2015 8:41 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 24.6.2015 6:43 AM  nie je zrejmé čoho sa domáhate, resp. čo oznamujete. Ing. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Wednesday, August 12, 2015 8:04 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

Dobrý deň, z Vášho podnetu zo dňa 14.7.2015 11:25 PM nie je zrejmé čoho sa domáhate. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]
Sent: Tuesday, August 18, 2015 1:51 PM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject:

From: Ing. Ivan Liptai [mailto:ivan.liptai@trencin.sk]

Sent: Friday, September 18, 2015 12:13 PM

To: sjekel.j@gmail.com

Subject:

Dobrý deň, posielam Vám odpoveď na Váš podnet zo dňa 21.8.2015 6:24PM. INFOrmáciu, ktorú žiadate Vám v zmysle platnej legislatívy nemôžeme poskytnúť. Týmto Vás zároveň upozorňujem, že budem nútený oznámiť Policajnému zboru podozrenie zo spáchania priestupku kvôli Vašim invektívam voči mojej osobe a voči ostatným príslušníkom Mestskej polície Trenčín. Za svojho 20 ročného pôsobenia v policajnom zbore som sa nestretol s nikým, kto by v takej miere a tak často a pravidelne ako Vy urážal iné osoby.  Už viackrát som Vás vyzval, aby ste sa so mnou stretli a povedali svoje jednoznačné požiadavky alebo podnety. Vždy došla od Vás odpoveď, ktorou bola fotka so vztýčeným prostredníkom, Vy tu idete očierňovať iné osoby a pritom takto arogantne komunikujete.  Opätovne Vás pozývam do priestorov Mestskej polície Trenčín, kde Vám vysvetlím, ukážem, ako pracujú príslušníci MsP, poviete mi Vaše podnety, lebo písanie urážlivých listov ničomu nepomôže, už vôbec nie občanom mesta Trenčín, o ktorých práva sa tak výrazne zaujímate. Ďakujem a teším sa na stretnutie.  Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

Dobrý deň, z Vášho e-mailového podania zo dňa 20.7.2015 9:51 AM nie je zrejmé čoho sa domáhate. Ivan Liptai, náčelník MsP Trenčín

Úžasný, obdivu hodný, inteleKtuálny výkon “prispôsobivého pána náčelníka”!! No proti jeho voly a LEN “v rámci obmedzených kapacít”! Preto je taký veľmi obľúbený v Nerómskom prispôsobivom kolektíve Mesta mafijánskeho! Nedokážem vysvetliť “z tohto miesta” záhadu, ako sa vie “uraziť z tohto miesta” niečo, čomu stále “nie je zrejmé!” Tie veľmi “obmedzené kapacity” sa aj Tu prejavili! Údajne “sa teší na stretnutie.” NIKDY nerobil a nerobí pokiaľ ide o moje požiadavky vo veci vyriešenia primitívneho mafijánstva obecného trenčianskeho nič iné okrem primitívneho klamstva, vyhrážania a podávania trestných oznámení!                                                                           “Preto aj funkciu prijal.”

210212 003

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

 

P2500442

P2500435“Neprispôsobivé.”

kokoPrispôsobiví!  A veľmi.

KPK (4)Veľmi prispôsobivý!

V Meste mafijánskom bol raz jeden veľmi primitívny prispôsobivý “zakladač A/A.”

Trenčín  16. apríl  2015

Jozef  Sjekel

Dobrý deň,

Dňa  18.3.2015 ste poslal  mail  z ktorého sa dá vyčítať, že opäť upozorňujete na údajné tunelovanie TPS, a.s. a , že ste na tento problém upozornil , niekoho, kto si podľa vás neželá byť menovaný. S obsahom sme sa oboznámili , zobrali na vedomie a písomnosť založili A/A.

Mgr. Petr Vojtěch
zástupca náčelníka
Meststká polícia

Trenčín  2. jún 2015

Jozef  Sjekel

Dobrý deň,

Váš mail zo dňa  17. mája 2015 týkajúci sa o.i. aj výkonu služby policajtov Mestskej polície Trenčín  dňa 16.5. 2015  na ulici Rybárskej v Trenčíne a taktiež   ďalších   ulíc v Meste,  sme po oboznámení sa s jeho obsahom založili A/A.

 Mgr. Petr Vojtěch
zástupca náčelníka
Meststká polícia

   Tento veľmi primitívny prispôsobivý zakladač A/A na veľmi “vlastnú žiadosť” odišiel zo “služby,” a nahradil ho veľmi primitívny prispôsobivý prekladač, “služobník ľudí”!

riťo lezec werejny

Presne 18. mája 2017 ma objednal na “riešenie” mafijánstva trenčianskeho obecného na deň 23. mája 2017 o 13, 00 hod. V ten deň dopoludnia mi napísal veľmi krátku správu.

230517 (66)

230517 (67)       Píše z tohto miesta že “musíme!” ON “musí,” nie ja. A prekladá ho doteraz…. Keď musíš tak musíš. Veď o čom by som sa aj bavil s riťolescom komunálnym a klamárom…. “služobníkom ľudí.”

“O rozkazoch sa nediskutuje. Rozkazy sa plnia. Rozkaz je viac aKO zákon!” povedal raz “z tohto miesta” jeden gajdoš a dodal.

Toto je tá veľmi “priama komunikácia s Mestom a nielen cez sociálne sieťky. Má veľmi pozitívne účinky.” dodala Ságová.

130614 (287)

P2500451

Mám Toho veľmi Dosť!! Ale keď napíšem z tohto miesta, že toto je pre mňa NAJnádej, tak som rovnaký primitív “proti svojej vôli” ako moji zamestnanci!  Aj toto je NOVÁ nádej LEN pre mafije! Spresnil a dodal.

1

Aj táto “fotka so vztýčeným prostredníkom” veľmi primitívneho, veľmi Elitného “pána náčelníka” trenčianskej mestskej “polície” Ivana L. veľmi “z tohto miesta uráža, znevažuje, obťažuje aj ohovára proti jeho vôli?”

Je Mu teda “zrejmé” niečo….???! Nech sa nikdy neprizná!!! Jeho nadriadení by Ho mohli odvolať z tohto miesta proti jeho vôli!

doklad ktorý sa ani nevyhotovuje.

vyslovenej-pravdy-sa-netreba-bat-1

Ako sa zbavit stresu  spresnil.